X wielki bal arsenalu plakat

X Wielki Bal Arsenału

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

X Wielki Bal Arsenału - plakat

X Wielki Bal Stowarzyszenia ARSENAŁ poświęcony będzie 220 rocznicy powstania Legionów Polskich we Włoszech.
Proponowana datacja strojów – 1796r. Panie mogą założyć mantuy, robe a la reine czy typowy empire.
Wymagane obowiązkowo – białe rękawiczki i szampański humor 🙂
Zapraszamy 16 stycznia 2016 r.

Po gruntownym rozpatrzeniu sytuacji globalnej i lokalnej, szerokich konsultacjach społecznych, rozpatrzeniu wszelkich „za” i „przeciw” oraz widzimisiów Komitet Balowy postanowił arbitralnie utrzymać składki balowe w zeszłorocznej wysokości.

Nowych Gości informujemy, a Zeszłorocznym przypominamy, że było to w przedpłacie
80 PLN + koszyczek spożywczy wartości 20 PLN,
lub
100 PLN + Koszyczek spożywczy wartości 20 PLN w dniu balu i na wejściu.

Ilość miejsc nie jest wprawdzie ograniczona, ale prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestników co pozwoli nam przygotować indywidualne zaproszenia i karneciki balowe, oraz obliczyć potrzebną ilość zastawy stołowej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
gbr.pmzalewski@gmail.com
a potwierdzenia wpłat na powyższy lub sms na numer 501326645 (pod tym numerem też wszelkie informacje).
Numer konta do wpłat składki balowej (na pokrycie wszelkich kosztów organizacji niedochodowego balu):
Piotr M. Zalewski
85124010401111000000744412


Dear guests,
This year we celebrate the 220 anniversary of the Polish Legions in Italy, hence dating the prom – the year 1796. The ladies may wearing: mantua, robe a la reine typical Empire.
The most important things – white gloves and good mood :).
We expect You on 16th January 2016 .

After a thorough examination of global and local situation, wide public consultation, considering all the „pros” and „cons” Committee decided arbitrarily ball to keep premiums ball in last year’s high.
New guests announce a Last year’s remember that it was a
– pre-paid 80 zlotys + food basket of 20 zlotys,
or
100 zlotys + food basket of 20 zlotys on the ball and at the entrance.
Number of places do not is admittedly limited, but please register in advance of participants which will allow us to prepare individual invitations and karneciki ball, and calculate the necessary amount of tableware.
Submissions should be sent to:
gbr.pmzalewski@gmail.com
and confirmation of payments on the above or sms number 501326645 (this number, any information).
the account number to deposit the contributions ball (to cover all the costs of non-profit organizations ball):
Peter M. Zalewski
85124010401111000000744412