Wincenty krasinski

Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

Wincenty Kraśiński

Wincenty Krasiński

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Roman F. Kochanowicz

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
dr Tadeusz Skoczek

zapraszają na konferencję naukową

„Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego”

Opinogóra 8 października 2015 r.
Oranżeria Muzeum Romantymu

Warszawa 9 października 2015r.
W siedzibie muzeum Pałacu Przebendowskich


Program:

Opinogóra 8 października 2015 r.

 

10.00 – 11. 00 Msza Święta w opinogórskim kościele parafialnym; złożenie kwiatów przy grobie Wincentego Krasińskiego w podziemiach kościoła oraz na cmentarzu przy grobach szwoleżerów, przejście do Oranżerii Muzeum Romantyzmu

11.30 – 12.00 Otwarcie obrad – wystąpienie Romana F. Kochanowicza, Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

12.00 – 13.00 Koncert jednego z uczestników tegorocznego Konkursu Chopinowskiego

13.15 Początek obrad: wystąpienie Rafała Wróblewskiego, sekretarza konferencji

13.30 – 13.45 Tomasz Klauza (Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach) Kawaleria polska okresu wojen napoleońskich

13.45 – 14.00 Marcin Piontek (Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich Arsenał) Szwoleżerowie Gwardii Napoleona I

14.00 – 14.15 dr Maria Turos (Warszawski Uniwersytet Medyczny) Służba medyczna w Pułku Szwoleżerów.

14.15 – 14.30 dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) „Do grenadiera podobniejszy aniżeli do księdza”

14.30 – 14.45 Marcin Ochman (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) Narodziny Nowoczesności – Królestwo Polskie wobec postępu naukowo-technicznego pierwszych dekad XIX w.

14.45 – 15.15 przerwa kawowa

15.15 – 15.30 prof. Olaf Krysowski (Uniwersytet Warszawski) Opinogóra w „Bezładzie i ruinie”. Rzecz o ordynacji Wincentego Krasińskiego

15.30 – 15.45 dr hab. Konrad Ajewski (Akademia Humanistyczna w Pułtusku) Salon literacki generała Wincentego Krasińskiego

15.45 – 16.00 dr Tomasz Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski) Salon warszawski w III części Dziadów Adama Mickiewicza jako obraz życia literackiego stolicy Królestwa Polskiego

16.00 – 16.15 Marcin Sokulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Dialog o powstaniu listopadowym Wincentego i Zygmunta Krasińskich

16.15 – 16.30 dr Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński) Stanisława Wyspiańskiego rozrachunki z romantyzmem a wątki napoleońskie

16.30 – 16.45 dyskusja oraz podsumowanie obrad

 

Warszawa 9 października 2015 r.

10.00-10.15 Otwarcie obrad – wystąpienie dra Tadeusza Skoczka, Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prowadzenie obrad dr Jolanta Załęczny

10.15-10.30 Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości) Wincenty Krasiński i orientacja rosyjska w polityce polskiej XIX wieku

10.30-10.45 Aleksander Bowkało (Rosja) Wincenty Krasiński w źródłach rosyjskich

10.45-11.00 dr Marta M. Kacprzak (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) Rzut okiem na wieszczów Prowancyi zwanych trubadurami

11.00-11.15 dr Halina Tchórzewska-Kabata (Warszawa) „Od salonu warszawskiego” do „sklepu Wokulskiego”. Społeczny wymiar krajowej aktywności Wincentego i Ludwika Krasińskich

11.15-11.30 dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie) Sylwetka Wincentego Krasińskiego na łamach prasy przełomu XIX i XX wieku (wybrane przykłady)

11.30-11.45 dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu RP) Związki Wincentego Krasińskiego i Zygmunta Krasińskich z Krasińskimi linii zegrzyńskiej

11.45-12.00 Magdalena Bral (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Związki Wincentego Krasińskiego z kościołami na terenie północnego Mazowsza (Opinogóra, Pałuki, Krasne, Ciechanów)

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-12.45 Leszek Nowaliński (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Życie i twórczość Januarego Suchodolskiego (1797-1875)

12.45-13.00 Bartłomiej Nawrocki (Uniwersytet Warszawski) Stosunek Wincentego Krasińskiego do twórczości romantyków polskich w świetle relacji z synem

13.00-13.15 Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Korespondencja generała Wincentego Krasińskiego z Iwanem Paskiewiczem po zakończeniu powstania listopadowego

13.15-13.30 Michał Rybak (Muzeum Niepodległości w Warszawie) Warszawskim szlakiem Wincentego Krasińskiego

13.30-13.45 Agnieszka Milewska (Uniwersytet Warszawski) Stół hrabiego

13.45-14.15 dyskusja, podsumowanie obrad.

konferencja 2015 Wincenty Krasinski