Waterloo 1815 2015 wystawa muzeum romantyzmu w opinogorze

Waterloo 1815-2015 – wystawa Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Arsenał Publikacje Skomentuj

Waterloo 1815-2015 – wystawa Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Ostatni numer pisma „MUZEALNE ROZMAITOŚCI” (Rok 2015 Nr 2) niesie szereg artykułów przypominających organizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przedsięwzięcia, w których mieliśmy honor uczestniczyć. Dzięki uprzejmości p. Rafała Wróblewskiego przytaczamy w całości (z drobnymi zmianami edytorskimi) tekst poświęcony wystawie „Waterloo 1815-2015”.


Rafał Wróblewski

W czerwcu minęła dwusetna rocznica jednej z najważniejszych bitew w dziejach świata. 13 września br. w Oficynie opinogórskiego Muzeum Romantyzmu odbył się wernisaż wystawy” Waterloo 1815-2015″. Wydarzenie to zaszczycili obecnością przedstawiciele Stowarzyszenia Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831 „Arsenał”.

Wystawa prezentuje szeroką gamę eksponatów. Pochodzą one w przeważającej części od kolekcjonerów prywatnych, a także ze zbiorów Muzeum Romantyzmu. Pamiątki prezentowane są w dwóch salach. Eksponaty zgromadzone w pierwszej z nich wprowadzają w tematykę i pokazują postać Napoleona I Bonaparte. Ilustrują jego drogę na pole bitwy pod Waterloo, przedstawiają jego przeciwników. Ponadto pokazują te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po wygnaniu Napoleona na Wyspę św. Heleny.

Oprócz grafik i pocztówek prezentujemy szereg wydawnictw książkowych oraz czasopism bezpośrednio odnoszących się do bitwy stoczonej 18 czerwca 1815 roku. Część z nich ukazała się w tym roku dla uczczenia jubileuszu, część z nich wydana była już jakiś czas temu. Stanowią one doskonałą skarbnicę wiedzy na temat tego wydarzenia.

W drugiej sali prezentujemy eksponaty odmienne od tych z pierwszej, Jeżeli pierwsza sala była wprowadzeniem merytorycznym, to kolejna jest ilustracją do tego wszystkiego co zostało powiedziane. Po raz pierwszy w Opinogórze prezentowane są tak liczne rodzaje żołnierzyków z okresu wojen napoleońskich. Nasze figurki mają stanowić element, który zainteresuje naj młodszych gości odwiedzających Muzeum Romantyzmu. Są tam pełnoplastyczne figury w mundurach wybranych formacji wojskowych walczących pod Waterloo. Dodatkowo diorama. „ostatni czworobok”, a także figurka generała Wincentego Krasińskiego, to kunsztowne arcydzieła sztuki modelarskiej, wielokrotnie nagradzane na krajowych i zagranicznych wystawach. Wystarczy popatrzeć na najdrobniejsze szczegóły tych figurek, odwzorowanie oryginalnego munduru, oporządzenia gwardzistów jest wręcz niewiarygodne. Tak samo jak i oryginalne mundury rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Arsenał, przekazane specjalnie opinogórskiej placówce na potrzeby tej wystawy.

Właśnie w Opinogórze mamy okazję zobaczyć mundury, w których polscy rekonstruktorzy wędrowali szlakiem Szwoleżerów Gwardii Cesarza Napoleona I i uczestniczyli w rekonstrukcjach bitew pod Somosierrą, Wagram, Możajskiem, Lipskiem czy Waterloo, dodatkowo odwiedzając inne inscenizacje takie jak Lidzbark Warmiński, Pułtusk, Ciechanów, czy też szereg innych plenerowych widowisk w kraju, jak i za granicą. Wystawa ma za zadanie przypomnienie jej odbiorcom, że polscy żołnierze byli tymi, którzy pozostali do końca przy Napoleonie. Nie odstąpili od niego w momencie, kiedy wszystko wydawało się już stracone, byli tymi najwierniejszymi z wiernych.

Autorzy ekspozycji, chcieli zaprezentować zbiory opinogórskiego Muzeum, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zbyt często eksponowane. Mam tu na myśli pocztówki dotyczące Napoleona II zwanego Orlątkiem, czyli jedynego prawowitego syna Cesarza Francuzów, którego młodocianym adiutantem był nasz opinogórski wieszcz, Zygmunt Krasiński.

Na zakończenie chciałbym podziękować Rodzinie Nieuważny za uszanowanie woli dr. Andrzeja Nieuważnego i przedłużenie wypożyczenia eksponatów, które stworzyły fundament pod naszą wystawę. Dr Nieuważny był jednym z pomysłodawców tej wystawy, on to nieustannie zachęcał nas do tego, aby ona powstała w Opinogórze, gdyż uważał, że ta właśnie placówka jest znakomitym miejscem do pokazania ostatniego militamego akordu zmagań epoki napoleońskiej.