Zygmunt rozwadowski sluzba weterynaryjna w wojsku polskim w xviii i pierwszej polowie xix wieku

Służba weterynaryjna w wojsku polskim w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

slaw Varia Skomentuj

  Od zarania dziejów zdawano sobie sprawę, że skuteczność kawalerii  zależy przede wszystkim od kondycji i zdrowia rumaków dosiadanych przez żołnierzy.  Liczne bitwy i długotrwałe pochody wymagały od ludzi i koni wielkiego wysiłku, a kondycja zwierząt decydowała często  nie tylko o możliwości przeżycia kawalerzysty, ale niejednokrotnie miała wpływ na przebieg kampanii i przesądzała  o zwycięstwie lub klęsce.  Znaczenie konia w wojsku przedstawił pięknymi słowy wybitny polski komediopisarz Aleksander Fredro – w młodości żołnierz w armii Księstwa warszawskiego, który w swych pamiętnikach …