Przewodnik katolicki z 23 listopada 1930 r markietanki w powstaniu listopadowym

Markietanki w Powstaniu Listopadowym

Monika Żebrowska Felietony Skomentuj

Jak świat światem kobiety zawsze podążały za wojskiem, by nieść pomoc i być blisko swych ukochanych. Już w starożytności notuje się ich udział w kampaniach, jednak typowa funkcja markietanki rozpowszechniła się w okresie wojen rewolucyjnych XVIII wieku. Zwykło się uważać, że wraz z odejściem epoki napoleońskiej, w wojsku polskim zaniknęło to, tak charakterystyczne zjawisko. Tymczasem okazuje się, że Powstanie Listopadowe również miało swoje markietanki… Markietanki, czyli wędrowne handlarki podążające za wojskiem, trudniły …