Wincenty krasinski

Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Arsenał Publikacje Skomentuj

Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wydały niedawno pracę zbiorową pod redakcją p. Romana F. Kochanowicza i Tadeusza Skoczka pt. „Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego”. Książka jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, jaka odbyła się w Opinogórze i Warszawie w dniach 8-9 październiku 2015 roku. Celem jej było przedstawienie aktualnego stanu badań nad postacią generała, jego losów życia i ożywioną działalnością w zakresie popularyzacji polskiej kultury, sztuki, polityki oraz działalności wojskowej. …

Bal krolestwa polskiego

Bal Królestwa Polskiego

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

Przez wiele lat Warszawa wspominała słuszny bunt Polaków wobec najeźdźcy ośmielającego się nosić miano króla Polski organizując rekonstrukcje starć wojsk zaborczych z powstańcami. Moja pierwsza Noc Listopadowa tak właśnie wyglądała – ja, cywil, stałam z boku i patrzyłam, jak pośród huku armat i wystrzałów z karabinów podchorążowie szli po wolność. W tym roku stało się inaczej i rekonstruktorzy warszawscy skupili się na odtworzeniu cywilnej historii tamtego dnia. Oto w Arsenale odbył się …

Prezentacja ksiazki moniki zebrowskiej gwardia narodowa warszawska 1830 1831 organizacja i umundurowanie

Prezentacja książki Moniki Żebrowskiej „Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie”

Arsenał Publikacje Skomentuj

W dniu 28.09.2014 roku o godzinie 11.00. w sali odczytowej Państwowego Muzeum Archeologicznego przy ul. Długiej 52 w Warszawie, odbędzie się prezentacja książki Moniki Żebrowskiej „Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie”. Praca ta jest pierwszą jak do tej pory tak obszerną publikacją omawiającą zagadnienia dotyczące Gwardii Narodowej Warszawskiej w powstaniu listopadowym. W treści znajduje się wiele wyjaśnień nieścisłości narosłych wokół tej formacji. Książka ukazała się dzięki pomocy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Akademickiego Towarzystwa …

Gwardia narodowa warszawska 1830 1831 organizacja i umundurowanie

Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie – premiera książki

Monika Żebrowska Publikacje Skomentuj

  Publikacja została sfinansowana przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena” oraz Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”. W pracy podjęty został temat organizacji formacji porządkowej utworzonej w Warszawie po wybuchu powstania listopadowego. Na początku przybliżona została historia gwardii narodowej, następnie – okoliczności powstania Gwardii Narodowej Warszawskiej, potem omówiona została m.in. jej struktura, liczebność, finansowanie, uzbrojenie i umundurowanie. W książce znajdują się czarno-białe ilustracje oraz kolorowe tablice przedstawiające umundurowanie …

Sygnaly na rogach 1820

Sygnały na rogach (1820)

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Zamieszczamy tekst instrukcji dla tyralierów Królestwa Polskiego. Książka w oryginale jest dwujęzyczna – rosyjska i polska, prawdopodobnie była zapisem instrukcji dla całej armii carskiej w 1820 roku. Sądzę, że może być jakimś śladem instrukcji jegierskich z czasu Księstwa Warszawskiego i przez to uważam ją za cenny dokument świadczący o rozwoju taktyki lekkiej piechoty. Oryginalne wydanie zaopatrzone jest również w serię litografii obrazujących sposób wykonania poszczególnych komend przez batalion. Ponadto zawiera tabele z sekwencjami sygnałów …