Bernardo bellotto zwany canaletto dekret utworzenia gwardyi polskiej

Dekret utworzenia Gwardyi polskiej

Arsenał Regulaminy Skomentuj

  Komisya administracyjna warszawska Wolą jest najjaśniejszego cesarza Francuzów i króla włoskiego, żeby był utworzony pułk lekkokonny polski o czterech szwadronach, który będzie wcielonym do gwardyi cesarskiej, i pełnić służbę w tych samych obowiązkach przy najjaśniejszym Napoleonie. Pospieszamy oznajmić publiczności ten nowy zaszczyt, który j. c. m. udziela narodowi polskiemu, powierzając młodym ochotnikom polskim straż swojej uświęconej osoby. Pole otwierające się nauce, zasługom i sławie, jest nadto szerokiem, zaszczyt …