Pulk lekkokonny polski gwardji

PUŁK LEKKOKONNY POLSKI GWARDJI

szwoleżer Barwa i broń Skomentuj

Mundur szwoleżerów Umundurowanie żołnierzy pułku uregulowano mocą dekretu tworzącego Pułk Lekkokonny Gwardii. Mundur swym krojem i kolorystyką nawiązywał do tradycji Kawalerii narodowej okresu I-ej Rzeczypospolitej (patrz też: „Rekonstrukcja munduru towarzysza Kawalerii Narodowej Koronnej z lat 1791-1794” ). Mundur dzielił się na wielki i paradny dla szeregowców, w wersji oficerskiej dochodziły jeszcze dodatkowe dwa warianty munduru paradnego: wielki- z kurtką kroju polskiego, oraz mały- z frakiem na modłę francuską. Mundur wielki …