Sammlung duncker dekret napoleona powolujacy pulk szwolezerow gwardii

Dekret Napoleona powołujący pułk szwoleżerów gwardii

Arsenał Historia Skomentuj

Dekret cesarski Napoleona I, podpisany 9 kwietnia 1807. w Kamieńcu Suskim (Finckenstein) nakazującym zorganizowanie pułku (tłumaczenie XIX-wieczne): W obozie naszym cesarskim w Finkenstein dnia 6 kwietnia 1807 roku Napoleon, cesarz Francuzów i król włoski, postanowiliśmy i stanowimy co następuje: Art. 1-y. Utworzony będzie pułk Lekko-konny polski gwardyi. Art. 2-gi. Pułk ten składać się będzie z czterech szwadronów, każdy o dwuch kompanijach. Art. 3-ci. Każda kompanija składać się będzie z jednego kapitana, dwóch …

Wojciech kossak bitwa pod somosierra

FORMACJE POLSKIE W SŁUŻBIE FRANCUSKIEJ. SOMOSIERRA

Arsenał Historia Skomentuj

  Poza wojskiem polskiem Księstwa Warszawskiego istnieją już w 1807 r. pułki polskie w służbie cesarskiej: pułk lekko-konny gwardji i legja «polsko-włoska» (reszta Legjonów Dąbrowskiego), która nie znalazła miejsca w etacie wojska narodowego i musiała nadal tułać się w obcej służbie.   Pułk lekko-konny gwardji cesarskiej powołany został do życia w marcu 1807 r., złożony (w zasadzie) z ochotników z pośród osiadłej młodzieży, o kadrach doborowych, wydzielonych przez pułki linjowe jazdy z dużym dla nich uszczerbkiem. Pułk ma cztery …

Bernardo bellotto zwany canaletto dekret utworzenia gwardyi polskiej

Dekret utworzenia Gwardyi polskiej

Arsenał Regulaminy Skomentuj

  Komisya administracyjna warszawska Wolą jest najjaśniejszego cesarza Francuzów i króla włoskiego, żeby był utworzony pułk lekkokonny polski o czterech szwadronach, który będzie wcielonym do gwardyi cesarskiej, i pełnić służbę w tych samych obowiązkach przy najjaśniejszym Napoleonie. Pospieszamy oznajmić publiczności ten nowy zaszczyt, który j. c. m. udziela narodowi polskiemu, powierzając młodym ochotnikom polskim straż swojej uświęconej osoby. Pole otwierające się nauce, zasługom i sławie, jest nadto szerokiem, zaszczyt …

Sklad osobowy pulku szwolezerow gwardii

Skład osobowy pułku szwoleżerów gwardii

Arsenał Historia Skomentuj

Z pułku szwoleżerów gwardii wywodziło się szereg późniejszych oficerów, w tym generałów okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Jak przypominał Józef Załuski w ” Wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim gwardyi Napoleona I, przez cały czas od zawiązania pułku w roku 1807, aż do końca w roku 1814.”: „Z (…) ochotników złożony był pułk gwardyi polskiej. Nie nam sądzić, z jakich powodów utworzył go Napoleon; ale i panu Thiersowi — aczkolwiek ex-ministrowi, mówcy i pisarzowi głośnemu, nie jest dano orzekać: że Napoleon …

Historia szwolezerow gwardii

Historia szwoleżerów gwardii

Arsenał Historia Skomentuj

Jerzy Lubomski I Régiment de cheveau-légers (Polonais) de la Garde Impériale – Pułk Lekkokonnych Gwardii Cesarskiej, jedyna jednostka tego okresu nosząca Polskę w nazwie, powstał w związku z wjazdem Napoleona do Warszawy w 1807. Eskortą  Cesarza była gwardia honorowa złożona z miejscowej szlachty. Ich lojalność oraz postępowanie wywarło na niego taki wpływ, że postanowił utworzyć pułk jazdy i włączyć w skład Gwardii. Pułk składał się z czterech szwadronów oraz sztabu i liczył łącznie 968 ludzi. Kandydatami mogli być posiadacze …

Louis francois lejeune szlak bojowy szwolezerow gwardii

Szlak bojowy szwoleżerów gwardii

Arsenał Historia Skomentuj

Utworzony w Warszawie odezwą Rady Administracyjnej warszawskiej z d. 19.11.1807 i dekretem cesarskim 6.IV.1807, należał do starej gwardji cesarskiej. Dowódca: płk Krasiński Wincenty 7.IV.1807, gen. bryg. 16.XII 1811, gen. dyw. 18.XI.1813. Bitwy i potyczki: Rio Seco 14.VII.1808, Burgos 10.X, Somo Sierra 30.XI, Esslingen 22.V.1809, Wagram 6.VII, Wilno 28.VI.1812, Mochylów 22.VII, Smoleńsk 16.VIII, Mało-Jarosławiec 25.X, Krasnoje 17.XI, nad rz. Berezyną 28.XI, Lutzen 2.V 1813, Bautzen 5.V, Reichenbach 22.V, …

Pulk lekkokonny polski gwardji

PUŁK LEKKOKONNY POLSKI GWARDJI

szwoleżer Barwa i broń Skomentuj

Mundur szwoleżerów Umundurowanie żołnierzy pułku uregulowano mocą dekretu tworzącego Pułk Lekkokonny Gwardii. Mundur swym krojem i kolorystyką nawiązywał do tradycji Kawalerii narodowej okresu I-ej Rzeczypospolitej (patrz też: „Rekonstrukcja munduru towarzysza Kawalerii Narodowej Koronnej z lat 1791-1794” ). Mundur dzielił się na wielki i paradny dla szeregowców, w wersji oficerskiej dochodziły jeszcze dodatkowe dwa warianty munduru paradnego: wielki- z kurtką kroju polskiego, oraz mały- z frakiem na modłę francuską. Mundur wielki …

Rekrutacja do szwolezerow gwardii

Rekrutacja do Szwoleżerów Gwardii

sebav15 O nas - rekrutacja Skomentuj

I Régiment de cheveau-légers (Polonais) de la Garde Impériale ogłasza rekrutację do oddziału. Ochotnicy w wieku minimum 18 lat, winni wykazać się zdrowiem koniecznym dla znoszenia trudów kampanii, odpowiednią tężyzną fizyczną, umiejętnością jazdy konnej w zakresie co najmniej podstawowym (jazda kłusem), oraz zainteresowaniem historią wojskowości, z uwzględnieniem historii jednostki.   Osoby spełniające wymogi, zostaną intensywnie przeszkolone, celem przygotowania do udziału w bataliach napoleońskich w okresie ich dwusetnych rocznic. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z kolegą Michałem …