Nauka strzelania do tarczy

Nauka strzelania do tarczy

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Nauka strzelania do tarczy

Nauka
STRZELANIA DO TARCZY
Rzeczą iest wielkiey wagi nauczyć żołnierzy, aby celnie strzelali. Dla wydoskonalenia ich w tym nayistotniey potrzebnym przedmiocie używa się nastepuiących sposobów. Dla każdego batalionu ma bydź zrobiona iedna lub więcey tarcz po 5,5 stop wysokości, a 21 calów szerokości, śrzodek tych oznaczony będzie pasem, czyli pręgą szeroką na trzy cale, koloru odbiiaiącego, u góry podobnież pręga ma bydź dana.

 

Żołnierze w strzelaniu do tych tarcz nayprzód w odległości 50 sążni*, potem 100, a nakoniec 150 ćwiczeni będą.
W odległości 50 i 100 sążni celować żołnierze będą do pręgi niższey, a o 150 do pręgi wyższey. Strzelać będą nayprzód poiedynczo bez komendy, a potem na komendę, gdy iuż dobrze celowac naucząsię.
Przykazywac im potrzeba, aby biorąc na cel, opierali mocno kolbę o prawe ramię, lewą zaś ręką aby dobrze broń trzymali, i aby celowali szybko przez tylną śrubę, i koniec rury do pręgi.
Można czasem, gdy wezmą na cel zakomenderować od-staw, aby nabierali łatwości, i zręczności w rzucaniu oka na cel. Nauczać ich się także będzie, ażeby na komenderowanie: pal, mocno cyngiel palcem pierwszym przyciskali, nie ruszaiąc bynaymniey głowy ani broni, która raz wymierzona, bez naymnieyszego poruszenia zostać powinna, a chcąc, żeby te tak ważne zasady doskonale były zachowywane, każe się żołnierzowi po wystrzeleniu zostać w tey samey pozycyi, która ma biorąc na cel, aż do komenderowania: nabiy.
Wszyscy kaprale, grenadierowie, woltyżery i fizylierowie, co rok szkołę tę przechodzić będą, na co większa część ładunków do musztry wyznaczonych użytą bydź powinna; kazda kompania notować będzie, iakich ma naylepszych strzelców.
Rekruci wyuczywszy się musztry z bronią i prochem, z naywiększą starannością w strzelaniu do tarczy co rok ćwiczeni będą.
Kule, które po strzelaniu znaleźć można, przelać należy.
Szkoła Plutonu,
„Przepis Musztry i Obrotów dla Piechoty Francuzkiey (…)” Warszawa 1811

* sążeń w Polsce w roku 1764 miał 3 łokcie (łokieć 59,553 cm) czyli 180,659cm, w roku 1818 sążeń miał też 3 łokcie ale łokieć miał wtedy już 57,6cm, czyli sążeń miał 172,8cm, trudno ustalić dokładnie o jaki przelicznik chodzi niemniej jest to około 175 cm