Bitwa pod Możajskiem (Borodino / la Moscova) 1812-2012

 • 16 lutego 2012 z 10:48 #10298
  Koroniarz
  Keymaster

  Informuję, że rekonstrukcja bitwy pod Możajskiem (Borodino / La Moscova) rozpocznie się w środę 29 sierpnia, a zakończy w niedzielę 2-ego września 2012 r. Stosownie do informacji otrzymanej od organizatora:

  1) Każda grupa zobowiązana jest przedstawić listę obejmującą:

  imię i nazwisko uczestnika
  obywatelstwo
  numer paszportu
  broń (w tym białą) wraz z numerami identyfikacyjnymi i zestawem 3 zdjęć każdej.

  2) Wszyscy, którzy nie podróżują samolotami zobowiązani są do zabrania własnych namiotów historycznych. Pozostali będą nocować we współczesnych namiotach po 20 osób każdy. Dla tych, którzy podróżują samolotem zapewniony ma być transport autobusowy z lotniska w Moskwie do Borodino.

  3) Organizator zapewnia na miejscu proch, wojskowe racje żywnościowe, wodę, siano do sienników oraz drewno na opał.

  4) Koszt najmu konia na osobę do 100 Euro za 4 dni.

  Darmowe wizy możemy otrzymać jedynie jeśli niezwłocznie prześlemy numery paszportów. Oprócz wizy należy przedstawić ubezpieczenie, potwierdzone przez ambasadę Rosji wydającą daną wizę.

  Grupy stowarzyszone w Arsenale stosowną informację otrzymują również pocztą elektroniczną.

  Pozdrawiam!
  :ulan:

  30 marca 2012 z 23:27 #10358
  Adam Zwoiński
  Participant

  Czy wizę należy załatwiać indywidualnie ?

  11 kwietnia 2012 z 12:35 #10384
  Koroniarz
  Keymaster

  @ Adam, to zależy od formy zaproszenia. Jeśli będzie zbiorcze, to załatwimy to zbiorczo. Jeśli indywidualne, to wówczas wystąpisz do lokalnego konsulatu.

  Informacja dla grup zgłoszonych:

  W związku z wnioskiem o dofinansowanie konieczne jest zawarcie stosownych porozumień między naszym stowarzyszeniem, a innymi stowarzyszeniami, które będą uczestniczyć w rekonstrukcji. Treść porozumienia wysłałem mailem do wszystkich grup, które się zgłosiły. Porozumienie należy uzupełnić o dane dotyczące partnera, oraz opatrzyć podpis z pieczęcią partnera; ponieważ prawo do reprezentacji może się różnić, zależnie od zapisów statutowych, na końcu porozumienia należy wskazać osobę, lub osoby umocowane do reprezentacji partnera. Porozumienie musimy przyjąć w trzech egzemplarzach, po jednym dla Arsenału, partnera i UdsKiOR.

  Przypominam o konieczności sporządzenia listy zgłoszeniowej zgodnie z formatem wskazanym przez organizatora, który wysłałem mailem do wszystkich grup, które się zgłosiły, a który załączam również niżej.

  Przypominam o konieczności uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz na przesyłanie ich za granicę:

  Stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), oświadczam, że składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla celów związanych z organizacją rekonstrukcji historycznej w 200-lecie bitwy pod Możajskiem przez Arsenał – Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831 z siedzibą w Warszawie, w Polsce, organy administracji polskiej, białoruskie i rosyjskiej. Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w przyszłości pod warunkiem, że nie zmieni się cel tego przetwarzania. Stosownie do art. 47 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przesłanie moich danych osobowych za granicę do Białorusi i Rosji.

  Przypominam, że zgłoszenia (listy uczestników) przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2012 r. Po tej dacie, lecz nie później niż do 23.04.2012 r. przyjmować będziemy podpisane oryginały porozumienia o współpracy.

  Pozdrawiam!
  :ulan:

  12 kwietnia 2012 z 21:34 #10389
  Adam Zwoiński
  Participant

  my też jesteśmy zainteresowani, napisałem na privie Marcinie, przepraszam, że tu piszę

  13 kwietnia 2012 z 10:20 #10390
  Koroniarz
  Keymaster

  Tam też odpisałem. Pozdrawiam!
  :ulan:

  16 kwietnia 2012 z 13:11 #10398
  Koroniarz
  Keymaster

  Uwaga: przypominam o upływie terminu przyjmowania zgłoszeń (j.w.).
  Do tej pory otrzymałem zgłoszenia grup zrzeszonych w Arsenale, 2PUXW, oraz 7-ki gdańskiej. Dziś mam otrzymać zgłoszenie Dywizji XW. Pełną listę zgłoszonych grup zamieścimy jutro.
  Pozdrawiam!
  :ulan:

  25 kwietnia 2012 z 10:58 #10415
  Koroniarz
  Keymaster

  Do udziału w obchodach dwusetnej rocznicy bitwy pod Możajskiem zgłosiło się łącznie 140 osób z grup następujących:

  Kawaleria:
  1) I Régiment de cheveau-légers (Polonais) de la Garde Impériale / Szwoleżerowie gwardii,
  2) Lanciers de la Vistule / Lansjerzy Nadwiślańscy,
  3) 2gi pułk ułanów Księstwa Warszawskiego.

  Piechota:
  4) 7-y pułk piechoty Księstwa Warszawskiego (gdański),
  5) 2-gi, 3-ci, 4-ty, 7-y (warszawski), oraz 12-ty pułk piechoty Księstwa Warszawskiego zgłoszone w ramach Dywizji XW,
  6) 4-ty pułk piechoty Księstwa Warszawskiego (lista uzupełniająca),
  7) 1 i 3 PP Legii Nadwiślańskiej (WAT).

  Artyleria:
  8 ) Arme d’Italir Legie Polone.

  Ogółem daje to:

  kawaleria: 32 osoby,
  piechota: 95 osób,
  artyleria: 8 osób,
  markietanki: 5 osób.

  Jedna zadeklarowała chęć indywidualnej podróży samolotem, co na przejazd wspólny daje liczbę 139 osób. Dzwie rozważały przejazd indywidualny samochodem (do potwierdzenia). Arsenał z zasady stosuje zaproszenia otwarte. Tym nie mniej, ponieważ liczba ta w sposób znaczący przekracza liczbę 100 osób, rozkładających się na 2 autokary, która wynikała z wcześniejszych deklaracji, całość będziemy mogli zabrać w przypadku uzyskania dofinansowania na dodatkowy autokar. W braku takiego dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń, oraz kompletność danych i dokumentów wskazanych wcześniej, jak też danych i dokumentów, o które zwróic się organizator lub UdsKiOR. Z tego samego względu zwracam się do przedstawicieli o bieżącą weryfikację zgłoszeń i wykreślanie z list „martwych dusz”. W przeszłości pozwalało to na zabranie wszystkich chętnych, liczymy, że pozwoli i obecnie.

  Co się tyczy braków:
  1) grupy, które nie uczyniły tego wcześniej, proszone są o przesłanie pocztą na adres stowarzyszenia, lub przekazanie mi osobiście brakujących dokumentów, w tym papierowej listy zgłoszeniowej, obejmującej komplet danych (w niektórych zgłoszeniach elektronicznych brakowało wskazania listy namiotów, i karabinów, jak też adresu grupy);
  2) podpisanego przez umocowane osoby porozumienia;
  3) zgody wszystkich zgłoszonych uczestników na przetwarzanie danych osobowych (j.w.).

  Uwaga w przypadku osób, które wciąż wyrabiają paszporty, proszę o uzupełnianie stosownych danych na bieżąco.

  Lista imienna z danymi wcześniej przekazanymi została wysłana i potwierdzona przez organizatora, który zwrócił się o co następuje:

  We need the copies of your passports for consular support and photos of weapons for customs support

  W związku z powyższym zwracam się do przedstawicieli grup o zebranie fotografii sprzętu i skanów paszportów. Sposób przekazania podam osobno.

  Pozdrawiam!
  :ulan:

  25 kwietnia 2012 z 18:41 #10416
  Adam Zwoiński
  Participant

  Marcinie wysłałem Ci na maila zgodę na przetwarzanie danych, wkrótce prześlę skany paszportu i broni, dziękuję

  26 kwietnia 2012 z 21:48 #10417
  Koroniarz
  Keymaster

  Dziękuję za wszystkie telefony i maile. Ze względów praktycznych proszę by wzorem Adama pytania natury ogólnej kierować za pośrednictwem forum. Wówczas odpowiedzi będą z pożytkiem dla ogółu zainteresowanych.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych i przekazanie ich za granicę

  Ponieważ najbardziej trapi wszystkich sprawa zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłkę za granicę od osób zgłoszonych, a rozsianych po całej Polsce, załączam formularz do wydrukowania (widoczny po zalogowaniu). Niestety jest to sprawa, której nie możemy ominąć, ani z niej zrezygnować. Dopiero na tej podstawie będziemy mogli przekazywać dane paszportowe.

  Proszę by przedstawiciele zgłoszonych grup zebrali takie oświadczenia od wszystkich osób z listy i przekazali mi w terminie do dnia 11-ego maja b.r.

  2. Paszporty i dokumentacja fotograficzna broni

  Rosjanie doprecyzowali sprawę paszportów i dokumentacji fotograficznej. Potrzebne są kolorowe skany strony ze zdjęciem i numerem paszportu oraz zdjęcia cyfrowe broni. W związku z powyższym, proszę by przedstawiciele zgłoszonych grup zebrali takie skany od wszystkich osób z listy i przekazali mi w formie elektronicznej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i przekazanie ich za granicę.

  Chodzi o tę stronę (wzór za informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie):

  W nazwie pliku proszę podać „grupa-nazwisko-imie-paszport-nr.jpg” np. „P1PXW-Kowalska-Anna-paszport-nr-12345.jpg”

  Ponieważ skany paszportów 140 osób zapchałyby skrzynkę proszę by zbierać je dla każdej listy z osobno i udostępnić mi komplet za pośrednictwem Dropbox’a.

  Tak samo w przypadku zdjęć, które proszę wykonywać wg. wzoru jak niżej.

  W nazwie pliku proszę podać „grupa-nazwisko-imie-szabla-nr.jpg” np. „2PUXW-Kowalska-Anna-szabla-nr-12345.jpg”

  W nazwie pliku proszę podać „grupa-nazwisko-imie-karabin-nr.jpg” np. „P1PXW-Kowalska-Anna-karabin-nr-12345.jpg”

  Jeśli broń nie posiada numeru, wówczas odpowiednią część nazwy proszę pominąć.

  Jeśli pojawią się dalsze wymogi, stosowną informację zamieszczę na forum. Dla porządku przypominam, że wyjeżdżamy poza obszar UE, a braki w dokumentacji z przyczyn obiektywnych skutkować będą brakiem możliwości wyjazdu.

  Pozdrawiam!
  :ulan:

  27 kwietnia 2012 z 02:21 #10418
  Koroniarz
  Keymaster

  Odpowiedź na pytanie

  Czy bagnet też jest zaliczany jako broń i jego też trzeba z fotografować i opisać?

  Na formularzu mowa jest o szabli, karabinie i armacie. Myślę, że można nałożyć bagnet na broń i sfotografować razem.

  Ponawiam prośbę by pytania natury ogólnej kierować za pośrednictwem forum. Wówczas odpowiedzi będą z pożytkiem dla ogółu zainteresowanych.

  27 kwietnia 2012 z 10:26 #10419
  Damian
  Participant

  Na formularzu mowa jest o szabli, karabinie i armacie. (…)
  Ponawiam prośbę by pytania natury ogólnej kierować za pośrednictwem forum. Wówczas odpowiedzi będą z pożytkiem dla ogółu zainteresowanych.

  Czyli, że mamy rozumieć, ze lanc nie trzeba fotografować i zgłaszać?

  pozdrawiam,
  Damian

  27 kwietnia 2012 z 10:35 #10420
  Koroniarz
  Keymaster

  Czyli, że mamy rozumieć, ze lanc nie trzeba fotografować i zgłaszać?

  Taki wymóg nie został przedstawiony. Rozumiem jednak, że kategorie podane przez organizatora miały charakter wzorcowy i wymóg zgłoszenia dotyczy całości broni, czyli również lanc i tasaków (pistoletów nie bierzemy).

  Proszę też by wszystkie zdjęcia były wykonywane na neutralnym tle (np. na szarym kocu), a nie plenerowe.

  Ostatnia prośba: przeglądając listy zgłoszeniowe znalazłem tam imiona w formie potocznej „Wiesiek” czy „Zbyszek”. Proszę o wpisywanie imienia i nazwiska w takiej formie jak jest w paszporcie. W przeciwnym wypadku powstaje ryzyko, że z przyczyny niezgodności treści zaproszenia z formą imienia w paszporcie, ktoś nie dostanie wizy.

  Pozdrawiam!

  29 kwietnia 2012 z 00:29 #10421
  Adam Zwoiński
  Participant

  przepraszam za zawracanie głowy, zrozumiałem, że oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych trzeba wydrukować i ręcznie się podpisać na nim a zatem czy przesłać droga pocztowa ? czy zrobić znowu skan wydrukowanego oświadczenia i dopiero ten skan z ręcznymi podpisami wysłać e-mailem ? my wysłaliśmy nasze oświadczenie już wczesniej mailem zanim ukazał się druk oświadzcenia na forum, nie ma na nim ręcznych podpisów, tylko wklepane kalwiaturą, czy zatem musimy zrobić to tak jak napisałem na początku ?

  przesłałem częściowe nasze skany broni i oświadczenie wg formularza

  7 maja 2012 z 09:19 #10429
  Koroniarz
  Keymaster

  Oświadczenia potrzebuję w oryginale (przesłany pocztą na adres stowarzyszenia, lub wręczony mi osobiście).

  Wzór jest jednolitą odpowiedzią na pytania mailowe i telefoniczne w tej mierze. Przesłany zaś pocztą elektroniczną skan pozwala na szybką weryfikację ewentualnych braków.

  Innym problemem jest okoliczność, że większość grup nie ma zdolności do bycia stroną czynności prawnych, takich jak porozumienie (brak osobowości prawnej po stronie większości grup). Stąd konieczność rozwinięcia oświadczenia o dodatkowy element.

  Pozdrawiam!

  15 maja 2012 z 12:32 #10441
  Adam Grenadier
  Participant

  Witam

  A co w przypadku jeśli paszport znajduje sie w fazie wydawania to znaczy jest jeszcze w urzedzie?
  Ale niedługo bede w posiadaniu?

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.