Albuera 2011

 • 21 listopada 2010 z 18:15 #8876
  Horhe
  Participant

  Przekazuję informację z Hiszpani via Malta :confident:

  Dear All,

  have recently been in contact quite a lot with many of you, with others I have not been in contact for quite a while but hope you are all is fine.

  I am hereby copying Jose Manuel Guerrero, the organiser of the Albuera bi-centennial who has put me in charge of the co-ordiation of the foreign participation of the French Army and its allied nations, except for the cavalry as my friend Ron Brighouse (hereby copied) is in charge of both British and French cavalry.

  As many of you are already aware through our recent contacts, the event is taking place from 6 to 8 May. Troops shall stay in tents and organisers shall provide straw, wood, uncooked food, water, powder and some transport subsidy. There is money for up to 2000 participants – many of these are from Spain and the UK so the budget is not unlimited and we thus have to start collecting the registrations. These shall open shortly but in the meantime please send me (or Ron in case of cavalry) a short note if you are interested to attend. If your unit is part of a composite battalion, please go via your usual command structure!

  Next weekend the organisers are having an important meeting so this shall be in time for Austerlitz where I am sure I shall meet many of you thus being able to provide more information in first person (or via e-mail). In the meantime I invite you to have a look at the official Albuera townhall’s site (which is awaiting updating): http://www.laalbuera.es/index.php and the unofficial Facebook sight kindly put up by Ron in order to have some more rough information http://www.facebook.com/event.php?eid=1 … 3550794734 … for those interested in the historic details you can get a short, quickly readable and fairly unbiased account of the battle here: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Albuera

  Salut et fraternite’

  Martin
  (tel: 00356 9949 9805)

  21 listopada 2010 z 23:30 #8881
  Koroniarz
  Keymaster

  Czołem!
  Ubiegłeś mnie o włos :bye: Jak widzisz bitwa ta jest w naszym kalendarium na stronie głównej.

  Z przyjemnością informuję, że Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgodził się objąć patronat nad obchodami dwustulecia bitwy pod Albuerą, w związku z czym rozpoczęliśmy prace nad zorganizowaniem wyjazdu grup polskich. Zgłoszone zostały już grupy zrzeszone w Arsenale, oraz Legia Nadwiślańska. Jestem też w stałym kontakcie z organizatorem. Co do zasady, od strony organizacyjnej wyjazd do Albuery organizowany będzie podobnie do wyjazdu pod Somosierrę, dwa lata temu. Dalsze informacje zamieszczać będę na bieżąco w tym wątku, proszę więc chętnych o jego śledzenie, jak też informację od przedstawicieli poszczególnych grup o chęci wyjazdu.

  Tytułem uzupełnienia dodam, że w dniach 13-15 grudnia, w Muzeum WP w Warszawie odbędzie się organizowana przez urząd konferencja pod tytułem: „Z Napoleonem w Hiszpanii. Zapomniane bitwy (Tudela, Los Yebenes, Almonacid, Fuengirola, La Albuera)”, o której bliższe informacje zamieszczę osobno.

  Pozdrawiam!
  :lekkokonny:

  24 listopada 2010 z 03:46 #8890
  Adam Zwoiński
  Participant

  Jesteśmy zainteresowani w 2-3 osoby jako 7ppxw z Gdańska, napisałem priva do Ciebie Marcinie

  10 grudnia 2010 z 22:09 #8918
  Koroniarz
  Keymaster

  Czołem!

  Dziękuję za zgłoszenia, które spływają z wszystkich stron. Mamy już około 140 osób, chodź sądzę, że jest to liczba, która wymaga weryfikacji. Wstępnie:

  Kawaleria:
  Szwoleżerowie gwardii i lansjerzy nadwiślańscy – 30 osób;
  2 pułk ułanów – 4-8 osób.

  Razem: ok. 34 osoby.

  Piechota:
  1 PPLN – 50 osób;
  P3P XW – 10 osób;
  P4P XW – zgłoszenie chęci uczestnictwa (liczba do potwierdzenia);
  P7P XW (Warszawa i Gdańsk) – 16-17 osób;
  P12P XW – 10 osób;
  IR52 / BRM – 3 osoby.

  Razem: minimum 90 osób

  Artyleria:
  SAD – 16 osób
  Artyleria forteczna – 5 osób.

  Razem: 20 osób.

  Łącznie: 34 + 90 + 20 = 144.

  Zaznaczam, że są to wyliczenia wstępne, które podlegać będą weryfikacji na podstawie list imiennych.

  Do przedstawicieli grup, które się zgłosiły wysyłać będę wzór listy zgłoszeniowej celem wypełnienia.

  Pozdrawiam!

  P.S.
  Właśnie dostałem informację, że zgłasza się również P2P XW w sile 20 osób, co zwiększa liczbę szacunkową odpowiednio do 164.

  1 stycznia 2011 z 04:54 #8940
  Koroniarz
  Keymaster

  Drogie Koleżanki Koledzy!

  Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym, 2011-tym roku. Tego by przyniósł nam wiele satysfakcji i pozwolił wspólnymi siłami godnie upamiętnić nadchodzące rocznice.

  W załączeniu formularz zgłoszeniowy wyjazdu do Albuery. Uprzejmie proszę o jego wypełnienie i odesłanie do mnie w formie elektroniczne do balu Arsenału, tj. do soboty 15 stycznia 2011 r.
  Uwaga! Zgłoszenia w innej formie niż załączona nie będą uwzględniane. W przypadku gdyby wprowadzone zostały ograniczenia liczbowe, listy będą uwzględniane wg. kolejności zgłoszeń jak też uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Arsenał.

  Pozdrawiam!
  :lekkokonny:

  4 stycznia 2011 z 19:46 #8948
  Koroniarz
  Keymaster

  Czas: 06-08 maja 2010.

  Miejsce: Hiszpania – Albuera.

  Przewidywana liczba uczestników: 2000.

  Akcja: Liczba uczestników z Polski, Wielkiej Brytanii i Francji zgłaszanych przez Arsenał – Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831: do potwierdzenia. Zakładamy że nie mniejsza niż 100 osób z kraju oraz nie mniej niż 20 z polskich jednostek z zagranicy. Jak zawsze będziemy starali się zabrać wszystkich zgłoszonych. Gdyby to nie było możliwe, zastosowanie będą mieć zasady, o których niżej.

  Mamy informację o zorganizowaniu przejazdu ze środków krajowych. Szczegóły zostaną podane osobno po potwierdzeniu przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przypadku transportu kołowego do dat j.w. należy dodać dwa dni w każdą stronę. W przypadku gdyby było możliwe uzyskanie innego transportu czas ten może się zasadniczo skrócić.

  Koszta na miejscu ponosi organizator hiszpański (w szczególności proch, siano, posiłki, toalety, prysznice etc.), z tym, że inaczej niż pod Somosierrą posiłki sporządzamy w obozowisku we własnym zakresie z dostarczonych produktów. Ubezpieczenie za całość, oraz wyżywienie w podróży na koszt własny z tym, że można rozważyć ubezpieczenie zbiorowe. W związku z koniecznością zapewnienia osobnego transportu parku artyleryjskiego proszę o podanie ilości, szacunkowych rozmiarów po złożeniu oraz przybliżonej wagi zabieranego sprzętu

  Uczestnicy grupowani będą wg. rodzajów broni: artyleria, kawaleria, piechota.

  Stosownie do ustaleń z organizatorem Arsenał – Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831 odpowiada za zgłoszenie i organizację kawalerii oraz innych jednostek polskich. Organizator informuje, że liczba osób luźnych, w tym markietanek, oficerów i funkcyjnych bez przydziału będzie ograniczana w myśl zasady, że pierwszeństwo mają jednostki liniowe, choć obecność osób luźnych w obozie nie jest wykluczona (z tym, że w proporcji nie przekraczającej 1 markietanki na 10 żołnierzy). Obóz historyczny, z podziałem na część hiszpańską-portugalsko-brytyjską i francuską. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznej struktury organizacyjnej, z tym, że w ramach w/w kontyngentu, po zamknięciu listy Arsenał ma przedstawić organizację całości oraz oznaczyć komendantów poszczególnych formacji (wg. rodzajów broni: kawaleria, piechota i artyleria) wraz z komendantem placu dla polskiej części obozu. Minimalna zgłoszona jednostka to 10 osób (piechota), pełny działon (artyleria: zgodnie z odnośnym regulaminem). Grupy mniej liczne będą łączone, a całość włączana do odpowiednich jednostek francuskich. Szczegółowy scenariusz zostanie przedstawiony osobno, po ustaleniu przez gospodarzy.

  Chętnych do uczestnictwa zapraszam do zapoznania się z regulaminem bezpieczeństwa ustalonym uchwałą stowarzyszenia.

  Ze względu termin zgłoszeń oraz konieczność przyjęcia stosownych ustaleń związanych logistyką, proszę o przesłanie informacji sporządzonej z użyciem wzoru załączonego do wcześniejszej wiadomości w terminie tam podanym.

  Proszę również o przesłanie informacji o osobie upoważnionej do kontaktów organizacyjnych z podaniem telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Jeśli osoba dowodząca daną jednostką i osoba upoważniana do reprezentacji nie jest jedna, proszę o informację w tym zakresie (na wypadek gdyby konieczne było podejmowanie wiążących decyzji organizacyjnych). Wraz z potwierdzeniem wpisu jednostki na listę, proszę kierować całość pytań i uwag na forum j.w.

  Dla potrzeb organizacyjnych proszę również o przesłanie informacji o zgłaszanej grupie, możliwie w języku polskim i angielskim. Informacja może zostać uzupełniona o jedno, wybrane zdjęcie przedstawiające zgłaszaną grupę.

  O wpisie na listę grup napoleońskich spełniających w/w wymogi decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku równoczesnego otrzymania zgłoszeń powyżej limitu ustalonego przez organizatora lub przez patrona rocznicy, czynny udział danej grupy / oddziału / jednostki w przedsięwzięciach organizowanych wcześniej przez Arsenał. Z chwilą przekroczenia limitu, kolejne grupy wpisywane będą na listę rezerwową. Inne zgłoszenia rozpatrywane będą po rozpatrzeniu wyżej wymienionych, na tych samych zasadach. Z chwilą zatwierdzenia przyjętych zgłoszeń przez organizatora zgłoszone grupy zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień w/w informacji. Zmiany wskazane przez organizatora, lub wynikające z wiążących ustaleń podawane będą na bieżąco w tym wątku, w związku z czym prosimy o okresowe sprawdzanie zamieszczanych informacji.

  Pozdrawiam!

  :lekkokonny:

  P.S.
  W poniedziałek i wtorek starałem się obdzwonić grupy, które zgłosiły się w odpowiedzi na wcześniejsze ogłoszenie. Tam gdzie nie udało mi się dodzwonić wysłałem dodatkową wiadomość SMS, mail lub nagrałem się na sekretarkę.

  7 stycznia 2011 z 23:20 #8953
  Koroniarz
  Keymaster

  Równo w Sylwestra dostałem od organizatora formularze zgłoszeniowe, które z marszu przesłałem dalej i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tempa i liczby otrzymanych od tego czasu zgłoszeń. Z jednej strony tak sprawna organizacja cieszy i dobrze rokuje na przyszłość, z drugiej strony nieuchronnie zbliżamy się do granicy określonej limitem miejsc, co cieszyć nie może. Ponieważ do upływu terminu zgłoszeń pozostał kolejny tydzień, a spodziewam się, że łączna liczba zgłoszeń znacząco przekroczy zakładaną zwróciłem się do urzędu sprawdzenie, czy przyjęty budżet pozwoliłby na jego zwiększenie.

  W tej chwili roboczo rozważane są trzy opcje: dwa autokary lub samolot (około 100 miejsc), bądź trzy autokary (około 150 miejsc). Ta druga liczba byłaby najbliższa deklaracjom, które wpłynęły na początku. Jak zostałem poinformowany wybór urzędu będzie pochodną kosztów i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Sprzęt jedzie transportem kołowym. Spodziewam się, że decyzja w tej mierze zapadnie pod koniec stycznia, lub na początku lutego. Informacje będę starał się zamieszczać w miarę na bieżąco. Zakładam, że konieczne będzie również spotkanie organizacyjne z przedstawicielami zgłoszonych grup.

  Pozdrawiam!

  19 stycznia 2011 z 13:21 #9013
  Koroniarz
  Keymaster

  W związku z upływem terminu informuję, że przyjmowanie zgłoszeń zostało zamknięte.

  Dziękuję za wszystkie przesłane. Jest ich wiele więcej niż by wynikało zestawienia z 10.12.2010 (j.w.) i łączna liczba przekracza 200 osób, co oznacza 2 osoby na 1 miejsce w przypadku limitu 100 osób, lub 1,33 chętnych na 1 miejsce w przypadku gdyby dostępny limit miejsc sięgnął 150. Ponieważ wyprawa jest długa, a termin pokrywa się z sesją (dla tych co się uczą) oraz I komunią (dla tych co maja dzieci w wieku komunijnym) zakładam że w obu przypadkach ostateczna lista chętnych zostanie zweryfikowana w dół.

  Obecnie dokonuję weryfikacji list pod względem formalnym. Po zakończeniu informację zamieszczę na forum.

  Pozdrawiam!

  26 stycznia 2011 z 15:34 #9044
  KT
  Participant

  Witam
  Informację podaje dla wszystkich zainteresowanych dotarciem do Albuery alternatywnym sposobem
  tj. samolotem i pociągiem.
  Lot leci do Madrytu 4-05-2011 o 11.40 , lądowanie 15.30 cena biletu dzisiaj 335,13 zł
  z Madrytu do Badajoz 5-05-2011 są 3 pociągi ( hiszpańska kolej nazywa się Renfe dane z ich strony):
  wyjazd 9.52 na miejscu 15.40 czas jazdy 5h48min bilet kosztuje 39,70 € (ceny biletów w kasie i przez internet takie same)
  wyjazd 13.28 na miejscu 21.15 czas jazdy 7h47min bilet kosztuje 37,90€
  wyjazd 16.25 na miejscu 21.50 czas jazdy 5h48min bilet kosztuje 39,70 €
  Z Badajoz do Albuery autobusem
  powrót do Madrytu 9-maja lub 10 maja 2011.
  wyjazd 7.40 na miejscu 13.11 czas jazdy 5h48min bilet kosztuje 39,70 €
  wyjazd 12.40 na miejscu 20.06 czas jazdy 7h47min bilet kosztuje 37,90€
  wyjazd 14.20 na miejscu 19.56 czas jazdy 5h48min bilet kosztuje 39,70 €
  Powrót do Warszawy 10 maja 2011
  LOT startuje 09-V-2011 o 16.30 lądowanie, 20.05 bilet cena dzisiaj 412,61
  LOT startuje 10-V-2011 o 16.30 lądowanie 20.05 bilet cena z wczoraj 362,60
  Na czerwono zaznaczyłem wg mnie optymalne połączenia.
  Teoretycznie można wrócić 9 maja, pociąg przychodzi do Madrytu o 13,11
  samolot startuje o 16.30 na razie nie wiem jakie połączenie jest między dworcem
  a lotniskiem.
  W takim układzie dochodzi nocleg w Madrycie i w Badajoz.
  Czy są chętni na taka podróż?
  Pozdrawiam
  KT

  26 stycznia 2011 z 16:00 #9045
  elmijakke
  Participant

  Witaj,
  sprawdź na Orbitz.com – można polecieć taniej Iberią (640 zł)
  http://www.orbitz.com/App/ViewFlightSea … =76f3&r=b9
  Sprawdziłbym także czy nie będzie taniej przez Lizbonę.
  http://www.orbitz.com/App/ViewFlightSea … terstitial
  Pozdrawiam

  26 stycznia 2011 z 18:28 #9049
  KT
  Participant

  Cześć
  Z Lizbony do Badajoz nie ma bezpośredniego połączenia
  http://www.renfe.com
  trzeba jechać 6 h 35 min do Caceres
  LISBOA-SANTA APOLONIA 22.30
  LISBOA-ESTACION ORIENTE 22.37 22.38
  ENTRONCAMT 23.31 23.32
  ABRANTES 00.19 00.20
  MARVAO 01.41 01.42
  VALENCIA DE ALCANTARA 03.00 03.40
  SAN VICENTE DE ALCANTARA 03.54 03.55
  CACERES 05.05 05.08
  i z Caceres drugim pociągiem do Badojoz (1h56min)
  CACERES 06.43 06.44
  MERIDA 07.50 07.54
  GARROVILLA(LAS VEGAS) 08.08 08.08
  MONTIJO 08.16 08.17
  MONTIJO (APD) 08.19 08.19
  BADAJOZ 08.40

  Zaś lot do Lizbony przez Amsterdam jest trochę tańszy od połączenia
  W-wa – Madryt ale trwa dłużej. Czyli wychodzi na to,
  że pierwszy plan podróży jest prostszy.
  Pozdrawiam
  KT

  15 lutego 2011 z 14:42 #9282
  Koroniarz
  Keymaster

  Drodzy Koledzy!
  Krótkie podsumowanie. Dostałem następujące listy w kolejności niżej podanej:

  1) Arsenał – Lansjerzy Nadwiślańscy i Szwoleżerowie Gwardii + P7P XW z Gdańska (32 osoby)
  2) Artyleria Nysa (5 osób)
  3) Stowarzyszenie Artylerii Dawnej (14 osób)
  4) WAT (73 osoby, z czego 40 na listę główną, pozostałe na rezerwową)
  5) 2 pułk ułanów (4 osoby)
  6) Pułk 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego (15 osób)
  7) Pułk 3 Piechoty Księstwa Warszawskiego (14 osób)
  8 ) Dywizja XW (100 osób)
  9) GRH Red Coats, Olsztyn (2 osoby)
  10) Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej (2 osoby)
  11) 7PPXW (wcześniej Jeagier von Sell) (2 osoby)

  Razem: 229 osób. Ta liczba jest jednak mylna, gdyż niektóre zgłoszenia się cześciowo ze sobą pokrywają i rzeczywista liczba osób wynosi około 170. Do tego część osób jedzie z zagranicy (część szwoleżerów i 2 pułku ułanów), a część leci z Polski na koszt własny (j.w.).

  Listy te zostały zgłoszone w terminie do patrona obchodów: Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych. Teraz czekamy na:
  1) decyzję w sprawie transportu*;
  2) potwierdzenie formalne ze stromy organizatora, w tym co do koniecznych zezwoleń na broń palną wymaganych prawem hiszpańskim, oraz liczby dostępnych koni.

  *) Wiemy już, że ze względu na koszty UdsKiOR zapewni transport autokarowy, a nie lotniczy. Nie wiemy czy będą to dwa czy trzy autokary. Nie czekając, proszę jednak przedstawicieli poszczególnych grup o weryfikację list i usunięcie „martwych dusz”, czyli np. wszystkich tych, którzy nie potwierdzili swojej woli wyjazdu, bądź też nie mogą wziąć urlopu na ten czas. Jeśli będą 3 autokary, to sądzę, że zmieścimy się wszyscy. Jeśli dwa, grupy, które zgłosiły się później będą wpisane na listę rezerwową.

  Pozdrawiam!

  15 lutego 2011 z 16:18 #9284
  Grafi
  Participant

  Ja z ciekawości, może nie do końca rozumiejąc niuansów przydziałowych 🙄
  Dlaczego niektóre grupy należące do Dywizji XW
  są na liście jednostek poza grupą Dywizji ?

  15 lutego 2011 z 16:34 #9286
  Prusak
  Participant

  A może nie chcą być na tej liście? ;D

  15 lutego 2011 z 16:38 #9288
  senator
  Participant

  Może wynika to z tego że dywizja właśnie zgłasza martwe dusze nie sprawdzając czy grupy wchodzące w jej skład nie zgłosiły się wcześniej samodzielnie. W końcu w skład dywizji wchodzą stowarzyszenia które mają prawo zgłaszać się samodzielnie i nikt im nie może tego zabronić.

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.