Przepis musztry y obrotow piechoty

Przepis musztry y obrotów piechoty

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Przypominamy niżej opracowany swojego czasu przez Kompanię Woltyżerów „Przepis musztry y obrotów piechoty”, zachowując przy tym pisownię oryginalną. Mimo zachowania oryginalnej, trudniej juz dziś nieco w odbiorze pisowni, jest to niezniemmie obowiązkowa lektura dla wszystkich rekonstruktów tego okresu. Zapraszamy. Zainteresowani znajdą skan całości w zbiorach Polskiej Biblioteki Cyfrowej. Tytuł I. Szykowanie Półku do Boiu. Gdy po wydaniu w Roku 1808 przepisu musztry, dla Piechoty woyska Xięstwa war­szawskiego, skład tegoż woyska, …

Saski regulamin piechoty lekkiej z 1810 roku

Saski regulamin piechoty lekkiej z 1810 roku

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Mamy wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić tłumaczenie saskiego regulaminu pie­choty lekkiej z 1810 roku. Tłumaczenia tego dokonał nasz Kolega Sas – Jan Snopkiewicz i udostępnił je, by wzbogacić stronę Kompanii Woltyżerów. Jest to dokument o wielkim znaczeniu, bo w zasadzie jedyny tak szczegółowy ze znanych nam regulaminów lekkiej pie­choty państwa sprzymierzonego z napoleońską Francją. Dla nas dodatkowo ważne jest to, że król Saski był zarazem nominalnie głową Księstwa Warszawskiego. Można więc wnio­skować, że współpraca wojskowa …

Woltyzerowie

Walka w szyku rozproszonym w I-szym korpusie armii pod dowództwem marszałka Davouta w 1811 roku

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

  We wrześniu 1811 roku I korpus armii pod dowództwem marszałka Davouta złożony był z natępujących pułków piechoty: 7e, 13e, 15e & 33e régiment d’infanterie légère 12e, 17e, 21e, 25e, 30e, 33e, 48e, 57e, 61e, 85e, 108e & 111e régiment d’infanterie de ligne. Wygląda na to, że generał dywizji Charles Antoine Louis Alexis Morand jest autorem instrukcji, która we wrześniu 1811 roku służyła jako podstawa dla szkolenia wszystkich woltyżerów w tym korpusie. …

Karabin wiecznie do czyszczenia

Karabin – wiecznie do czyszczenia

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Oto kilka fragmentów z „Dziennika Podręcznego dla podofficerów i żołnie­rzy”, Drukarnia Xięży Piarów, Warszawa 1807: „W czasie wolnym od słuzby broń rozebrać, obeyrzyć i przeczyszczoną złożyć, bez iey uszkodzenia, równie iak i inne sprzęty, należące do iego ubio­ru; 4 W czasie marszu. Żołnierz nim puści się w drogę, powinien naypierwey dać baczność, ażeby iego broń, odzież, a nadewszystko tornistra, były w dobrym stanie, 5. Przybywszy na nocleg. Przybywszy na mieysce, obetrze naypierw broń, i iesli …

Dekret woltyzerski napoleona

Dekret woltyżerski Napoleona

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Zapraszamy do przeczytania tłumaczenia rozkazu Napoleona Bonapartego odnośnie utworzenia kompanii woltyżerskich. Zostało ono przetłumaczone z francuskiego przez Woltyżera Nipiego w miarę jego możliwości. Zachęcamy do zapoznanie się z oryginałem w języku francuskim. Znaleźć można tekst francuski pod tym linkiem: http://www.institut-strategie.fr/ i poszukać tekstu numer 500[1] Zarządzenie o utworzeniu kompanii woltyżerów w każdym batalionie piechoty Paris, 22 ventôse an XII (13 mars 1804)   Titre 1er – Organizacja kompanii woltyżerskich   ARTYKUŁ PIERWSZY W każdym …

W sprawie mundurow wojska ksiestwa warszawskiego

W sprawie mundurów wojska Księstwa Warszawskiego

Arsenał Piechota Skomentuj

Wojsko Księstwa Warszawskiego nie posiadało tak jednolitego wyglądu, jak w czasach Królestwa Kongresowego. Złożyło się na to wiele przyczyn, Dorywczość formacji, a w związku z tym zarządzenia organizatorów, reorganizowanie i brak funduszów na przeróbki. Istniały przepisy o umundurowaniu, wydane w dniach 2 marca 1807 r. i 3 września 1810 r.[1], ale istniały raczej na papierze, gdyż życie nie liczyło się z papierowymi zarządzeniami. Przecież różnorodność umundurowania zaznaczyła się zaraz w początku formowania naszego wojska. Zwykło się np. przyjmować jednolite umundurowanie poszczególnych legij przybrane wyłogami …

PRZEPISY UBIORÓW DLA WOYSK I ADMINISTRACYÓW WOJENNYCH XSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Arsenał Piechota Skomentuj

Nro. 2, 197. MINISTERIUM WOYNY. Sekretaryat Generalny Bióro Korrespondencyi w Warszawie dnia 3. Mca Września 1810 Roku. JOZEF XIAZE P O N I A T O W S K I, MINISTER WOYNY, Generał Dywizyi, Naczelny DowódzcaWoysk Polskich Xięstwa Warszawskiego, Orderów Wielkiej Wstęgi Legionu Honorowego, wielkiego Krzyża Woyskowego Polskiego, Neapolitańskiego, Orła białego, i innych Kawaler. R O Z K A Z O K Ó L N Y . Przesyłaiąc do wiadomości Woyska, któremu mam zaszczyt dowodzić, przepis Munduru przez Jego Królewską Mość Pana mego Miłościwego …

Nabijanie na 12scie tempow 27

NABIJANIE NA 12ście TEMPÓW

Pitrek Piechota Skomentuj

Poniższy artykuł jest próbą odtworzenia regulaminowego nabijania karabinu skałkowego z początku XIX stulecia. Tekst jest przepisanym fragmentem „Regulaminu Musztry dla Piechoty Wojska Polskiego” z 1810 roku. Nauka „nabijania na 12 tempów”, służyła do nauczenia rekrutów posługiwania się bronią. (W walce stosowano „nabijanie spieszne” oraz „nabijanie dowolne”, które polegało na wykonaniu komend z nabijania na 12 tempów w szybszy sposób). Można znaleźć tu dokładny opis jak wykonywać poszczególne „poruszenia”, choć w wielu miejscach nie opuszczają nas wątpliwości. …

Szkola zolnierza

Szkoła żołnierza

Arsenał Piechota Skomentuj

CZĘŚĆ I. 1. Pierwsza część szkoły żołnierza ile możności pokazywaną będzie każdemu człowiekowi z osobna, gdyby zaś liczba rekrutów i niedoftatek nauczycieli, do tego przymuszały, można naywięcey dwóch albo trzech ludzi wziąć razem; w tym przypadku postawi się ich w ieden szereg, o krok odstępu bez broni. NAUKA PIERWSZA Postawa Żołnierza. 2. (*) Napiętki na równey linii, zbliżone tyle, ile skład człowieka pozwala; nogi mniey otwarte niż kąt prosty, i równo …

Slownik karabin skalkowy an ix

Słownik: karabin skałkowy An IX

Arsenał Piechota Skomentuj

Słownictwo sprzed 200 lat odchodzi w zapomnienie. Część terminów, które warto znać przypominamy na łamach strony Arsenału. Począwszy od terminów określających konstrukcję zamku skałkowego: 1 – blacha zamkowa 2 – kurek 3 – śruba szczęk kurka 4 – szczęki kurka 5 – krzesiwo 6 – lustro krzesiwa 7 – panewka (zamknięta) 8 – pokrywka panewki 9 – sprężyna krzesiwa