Z napoleonem w hiszpanii zapomniane bitwy tudela los yebenes almonacid fuengirola la albuera

Z Napoleonem w Hiszpanii. Zapomniane bitwy (Tudela, Los Yebenes, Almonacid, Fuengirola, La Albuera)

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

 

Bitwa pod Tudelą mal. Jaunary Suchodolski

Bitwa pod Tudelą mal. Jaunary Suchodolski

 

W dniach 13-15 grudnia 2010 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Wojska Polskiego, przy współudziale Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, organizują międzynarodową konferencję pt. „Z Napoleonem w Hiszpanii. Zapomniane bitwy (Tudela, Los Yebenes, Almonacid, Fuengirola, La Albuera).”

Rozwinięty temat konferencji sprawia, że będzie trwać ona trzy, a nie dwa dni, jak to miało miejsce w latach ubiegłych (przypomnę: pierwsza poświęcona była szarży pod Somosierrą, a druga dwu oblężeniom Saragossy). Wezmą zaś w niej udział sławy takie jak p. prof. Charles Esdaile z Wilekiej Brytanii, pp. Andrzej Nieuważny i Jarosław Czubaty z Polski, oraz goście z Hiszpanii: prof. Emilio La Parra López, ppłk José Manuel Guerrero Acosta, płk Juan José Sañudo Bayón, p. José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, dr Cristina González Caizán (której wystąpienie na temat Saragossy stało się początkiem żywej dyskusji na temat udziału Polaków w walkach o Saragossę) i wielu innych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w konferencji udział wezmą przedstawiciele naszego stowarzyszenia. W imieniu szwoleżerów gwardii wystąpi p. por. Robert Woronowicz, a w barwach Lansjerów Nadwiślańskich p. Karol Tomczyk. Z wystąpieniem pt. „Hiszpania i Hiszpanie w pamiętnikach polskich 1807-1812 jako problem badawczy” wystąpi Marcin Ochman. Z osobnym wystąpieniem gościć będzie również p. Adam Paczuski z zaprzyjaźnionego zespołu „Guerra de la Independencia Espagnola”.

Zapraszamy wszystkich miłośników epoki. Naprawdę warto. Dodam, że na dzień przed konferencją, w niedzielę 12-ego grudnia 2010 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (ul. Długa 13/15) zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji poległych w Hiszpanii.

Szczegółowy program konferencji jest następujący:

 


 

Program konferencji:

Sala Kościuszkowska Muzeum Wojska Polskiego

13 grudnia 2010 r.

 

10.00-10.30          uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości – Prof. Janusz Cisek, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 

Wystąpienia okolicznościowe:

  • dr Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • wiceminister obrony narodowe
  • ambasador Królestwa Hiszpanii, J.E. Francisco Fábregas
  • prof. Jerzy Axer

 

10.30-11.00          prof. Jan Kieniewicz, Uniwersytet Warszawski

Te bitwy sławne w pamięci nie postały

 

11.00-11.30          prof. Emilio La Parra López, Uniwersytet w Alicante (Hiszpania)

Militaresy políticos en el tiempo de la Guerra de la Independencia española

Wojskowi i politycy w czasach hiszpańskiej Wojny o Niepodległość

 

11.30-12.00         przerwa kawowa

 

12.00-12.30         prof. Gerard Dufour, Uniwersytet Prowansji w Aix-en-Provence (Francja)

Entre Napoleony y José. Los afrancesados durante la Guerra de la Independencia española

Między Napoleonem i Józefem. „Los afrancesados” w czasie hiszpańskiej Wojny o Niepodległość

 

12.30-13.00         dr hab. Jarosław Czubaty, Uniwersytet Warszawski

Bohaterowie, birbanci, żołdacy… Żołnierce i oficerowie armii Księstwa Warszawskiego wobec cywilów

 

13.00-13.30         dr Cristina González Caizán, Uniwersytet Warszawski

Los polacos en la campaña española de Napoleon (1808-1813). Nuevas líneas de investigation

Polacy w hiszpańskiej kampanii Napoleona (1808-1813). Nowe kierunki badań

 

13.30-14.00         dyskusja

 

16.00-16.30          Luis Sorando Muzas, doradca Muzeum Wojska w Toledo w dziedzinie , przewodniczący Grupy Rekonstrykcji Historycznej „Ochotnicy Aragonii”, Saragossa (Hiszpania)

Banderas y estandartes de la Legion del Vístula en España

Chorągwie i sztandary Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii

 

16.30-17.00          dr Andrzej Nieuważny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Dyrektor Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

„Pozostały tylko … cygarry”. Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii

 

17.00-17.15          por. Robert Woronowicz, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831 „Arsenał” prezentacja pt. „Lanca”

 

17.15-17.35         dyskusja

 

 

14 grudnia 2010 r.

 

10.00-10.30          Izaskun Osés Mugica, sekretarz generalny Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii (Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, FEHME)

El Foro para el Estudio de la Historia Militar de España (FEIIME) en el Bicentenario de la Guerra de la Independencia española

Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii (FEHME) w dwusetlecie hiszpańskiej Wojny o Niepodległość

 

10.30-11.00          p. Marcin Ochman, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Hiszpania i Hiszpanie w pamiętnikach polskich 1807-1812 jako problem badawczy

 

11.00-11.30          dr Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Fika w Piotrkowie Trybunalskim

Relacje hiszpańsko-brytyjskie w latach 1808-1814: charakter i uwarunkowania

 

11.30-12.00          przerwa kawowa

 

12.00-12.30          p. Karol Tomczyk, Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831 „Arsenał”

Albuera 1811. Zapomniana bitwa w świetle pamiętników, regulaminów i opracowań późniejszych

 

12.30-13.00          prof. Charles Esdaile, Uniwersytet w Liverpool (Wielka Brytania)

La batalla de la Albuera: participantes y perspectivas

Bitwa pod Albuerą: uczestnicy i perspektywy

 

13.00-13.30          ppłk José Manuel Guerrero Acosta, Instytut Historii i Kultury Wojskowej w Madrycie (Hiszpania)

Los combatientes en la batalia de La Albuera, 16 de mayo de 1811

Strony walczące w bitwie pod Albuerą, 16 maja 1811 r.

 

13.30-14.00          prof. Antonio Pires Ventura, Uniwersytet Lizboński (Portugaha)

Los Portugueses en la batalia de La Albuera

Portugalczycy w bitwie pod Albuerą

 

14.00-14.30          p. Adam Paczuski,

Obraz polskich lansjerów pod Albuerą w batalistyce angielskiej, czyli przyczynek do chwały lorda Beresforda

 

14.30-15.00          dyskusja

 

 

15 grudnia 2010 r.

 

10.00-10.30          płk Juan José Sañudo Bayón, Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii (Foro para el Estadio de la Historia Militar de España, FEHME) La batalia de Tudela, 23 de noviembre de 1808

Bitwa pod Tudelą, 23 listopada 1808 r.

 

10.30-11.00          p. José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, przewodniczący Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii (Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, FEHME)

Almonacid (11 de agosto de 1809). Situaciones durante y después de la batalla

Bitwa pod Almonacid, 11 sierpnia 1809 r.

 

11.00-11.30         p. Mikołaj Kubacki, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Bitwa pod Almonadd, 11 sierpnia 1809 r.

 

11.30-12.00         przerwa kawowa

 

12.00-12.30          p. Jon Valcra Muñoz de Toro, przewodniczący Stowarzyszenia Kulturalnego „Teodoro Reding” w Maladze (Hiszpania)

Soldados polacos en la Málaga Napoleónica (1808-1812)

Żołnierze polscy w Maladze napoleońskiej

 

12.30-13.00         p. Andrzej Ziółkowski, Oddział Historyczny Wojskowej Akademii Technicznej

Udział polskich grup historycznych w inscenizacjach batalii w Hiszpanii

 

13.00-13.30         dyskusja

 

13.30-13.50          podsumowanie konferencji – dr Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów l Osób Represjonowanych.

 

 


 

Czytaj również:

 

Z napoleonem w hiszpanii zapomniane bitwy tudela los yebenes almonacid fuengirola la albuera