Wzor rozkazu dziennego

Wzór rozkazu dziennego

Arsenał Inne Leave a Comment

Wzór rozkazu dziennego

W obozie pod ……… dnia ……… rok ………..

(Parol:)
(Hasło:)
(Nazwiska generałów dziennych i sztabs-oficerów piechoty:)

(Rozkazy i zakazy jeżeli są nowe:)

(Wyrażenie godzin, appeli, godzin inspekcji, pikiet, wart:)

(Szczegóły służby ogólnej:)
(Rozkazy względem furażowania i dysrtybucji:)
(Rozkazy szczególne:)

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner