Wyłowione w sieci: „Patriotyzm i zdrada”

sebav15 Publikacje Skomentuj

Dziennik Rzeczpospolita zamieszcza informację o książce „Patriotyzm i zdrada. Granice Realizmu i Idealizmu w Polityce i Myśli Polskiej”

Jej autorzy (…) zajęli się pojęciami patriotyzmu i zdrady w kontekście sporu między politycznym idealizmem a realizmem. Wyodrębnianie się tych dwóch nurtów intelektualnych związane było (…) z dramatyczną sytuacją, (…) która skłaniała Polaków do rozważań nad metodami walki z zaborcą lub okupantem. Za idealistów uważano wówczas zwolenników walki o niepodległość, dla których wszelkie inne formy walki ocierały się o kolaborację, a nawet zdradę. Realiści zaś wyznawali zasadę pracy u podstaw niezależnie od warunków, stawiając na budowę instytucji i edukację. Dyskusje realistów z idealistami ożywały oczywiście w dobie zaborów, podczas okupacji oraz w PRL, cichły zaś w niepodległej Polsce. Jednak do dziś słychać echa tego sporu – są nimi choćby dyskusje na temat polityki historycznej czy oceny minionych wydarzeń.