Wincenty krasinski

Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Arsenał Publikacje Skomentuj

Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wydały niedawno pracę zbiorową pod redakcją p. Romana F. Kochanowicza i Tadeusza Skoczka pt. „Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego”. Książka jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, jaka odbyła się w Opinogórze i Warszawie w dniach 8-9 październiku 2015 roku. Celem jej było przedstawienie aktualnego stanu badań nad postacią generała, jego losów życia i ożywioną działalnością w zakresie popularyzacji polskiej kultury, sztuki, polityki oraz działalności wojskowej. Chodziło również o ukazanie szerokiego spectrum życia politycznego, kulturalnego, naukowego i intelektualnego Królestwa Polskiego i jego stolicy. W książce prezentowane są referaty wygłoszone przez przedstawicieli środowisk naukowych Warszawy, Krakowa, Torunia, Siedlec, Pułtuska i Opinogóry. Każdy artykuł poprzedzony został słowami kluczowymi i streszczeniem oraz opatrzony przypisami i bibliografią.  Do pozycji dołączono kolorowy dodatek z fotografiami. Książka została wydana dzięki współpracy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Niepodległości w Warszawie.  Pośród tekstów znaleźć można również dwa związane z pułkiem szwoleżerów gwardii: pracę p. Marii J.Turos:  „Medycy szwoleżerów” oraz pracę kolegi Marcina Piontek, pt. „Szwoleżerowie gwardii podczas 100 dni Napoleona”.

Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego.

Praca zbiorowa pod red. Romana F. Kochanowicza i Tadeusza Skoczka
Wyd. Warszawa-Opinogóra 2016
Oprawa miękka, format A5 (16,3×23,5), stron 296+9 il.kol.
Cena 50 złotych
Spis treści:

Roman F. Kochanowicz: Wprowadzenie do konferencji naukowej. Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego. 8-9 października 2015 roku, Opinogóra-Warszawa
Leszek Kuk (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu): Trzy odsłony życia i działalności gen. Wincentego Krasińskiego
Jolanta Zalęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie): Sylwetka Wincentego Krasińskiego na łamach prasy przełomu XIX i XX wieku (wybrane przykłady)
Konrad A. Ajewski (Akademia Humanistyczna w Pułtusku): Salon literacki generała Wincentego Krasińskiego
Marta M. Kacprzak (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego): Wincenty Krasiński i historia literatury: Rzut oka na wieszczów Prowancji zwanych trubadurami
Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości w Warszawie): Wincenty Krasiński i orientacja rosyjska w polityce polskiej XIX wieku
Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze): Korespondencja Wincentego Krasińskiego z Iwanem Paskiewiczem po upadku powstania listopadowego
Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński): Wokół postaci Wincentego Krasińskiego w Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego
Tomasz Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski): Scena Salon warszawski z III części Dziadów Adama Mickiewicza jako obraz życia literackiego stolicy Królestwa Polskiego
Magdalena Bral (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze): Związki Wincentego Krasińskiego z kościołami na terenie północnego Mazowsza (Opinogóra, Pałuki, Krasne, Ciechanów)
Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu RP): Związki Wincentego i Zygmunta Krasińskich z Krasińskimi z linii zegrzyńskiej
HalinaTchórzewska-Kabata (Warszawa): Od „Salonu warszawskiego” do „sklepu Wokulskiego”. Społeczny wymiar krajowej aktywności Wincentego i Ludwika Krasińskich
Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): „Do grenadiera podobniejszy aniżeli do księdza”. Ksiądz Jan Marceli Gutkowski – kapelan wojskowy, biskup, zesłaniec
Marcin Ochman: (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) Narodziny nowoczesności. Królestwo Polskie a postęp naukowo- -techniczny początków XIX wieku
Marcin Piontek: (Arsenał – Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831) Szwoleżerowie gwardii podczas 100 dni Napoleona
Maria J.Turos: (Warszawski Uniwersytet Medyczny): Medycy szwoleżerów