Karabin wiecznie do czyszczenia

Karabin – wiecznie do czyszczenia

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Oto kilka fragmentów z „Dziennika Podręcznego dla podofficerów i żołnie­rzy”, Drukarnia Xięży Piarów, Warszawa 1807: „W czasie wolnym od słuzby broń rozebrać, obeyrzyć i przeczyszczoną złożyć, bez iey uszkodzenia, równie iak i inne sprzęty, należące do iego ubio­ru; 4 W czasie marszu. Żołnierz nim puści się w drogę, powinien naypierwey dać baczność, ażeby iego broń, odzież, a nadewszystko tornistra, były w dobrym stanie, 5. Przybywszy na nocleg. Przybywszy na mieysce, obetrze naypierw broń, i iesli …

Moda i chwala kawalerii

Moda i chwała kawalerii

KT Kawaleria Skomentuj

Dynamicznemu rozwojowi jeździectwa po 1990 roku od początku towarzyszyło przekonanie, że dosiad ze skróconymi strzemionami jest poza uprawiającymi ujeżdżenie właściwy dla wszystkich jeźdźców, przy czym powoływano się na wzory wyniesione z drugiej kongresówki (PRL) oraz na przedwojenną polską szkołę jazdy. W latach 1945-1990 jeździectwo było sportem niszowy, stąd kadra szkoleniowa wywodząca się z PRL-u, w czasach którego, w jeździectwie wyczynowym odnoszono spektakularne sukcesy nie znała innych wzorów jak wyczynowe. Na przełomie XX i XXI gdy zaczął rozwijać się …

Bernardo bellotto zwany canaletto dekret utworzenia gwardyi polskiej

Dekret utworzenia Gwardyi polskiej

Arsenał Regulaminy Skomentuj

  Komisya administracyjna warszawska Wolą jest najjaśniejszego cesarza Francuzów i króla włoskiego, żeby był utworzony pułk lekkokonny polski o czterech szwadronach, który będzie wcielonym do gwardyi cesarskiej, i pełnić służbę w tych samych obowiązkach przy najjaśniejszym Napoleonie. Pospieszamy oznajmić publiczności ten nowy zaszczyt, który j. c. m. udziela narodowi polskiemu, powierzając młodym ochotnikom polskim straż swojej uświęconej osoby. Pole otwierające się nauce, zasługom i sławie, jest nadto szerokiem, zaszczyt …

Dekret woltyzerski napoleona

Dekret woltyżerski Napoleona

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Zapraszamy do przeczytania tłumaczenia rozkazu Napoleona Bonapartego odnośnie utworzenia kompanii woltyżerskich. Zostało ono przetłumaczone z francuskiego przez Woltyżera Nipiego w miarę jego możliwości. Zachęcamy do zapoznanie się z oryginałem w języku francuskim. Znaleźć można tekst francuski pod tym linkiem: http://www.institut-strategie.fr/ i poszukać tekstu numer 500[1] Zarządzenie o utworzeniu kompanii woltyżerów w każdym batalionie piechoty Paris, 22 ventôse an XII (13 mars 1804)   Titre 1er – Organizacja kompanii woltyżerskich   ARTYKUŁ PIERWSZY W każdym …

Walka piechura z kawalerzysta

Walka piechura z kawalerzystą

Arsenał Kawaleria Skomentuj

Niniejsze zestawienie regulaminów i wspomnień z okresu XIX wieku zebrane zostało jako przyczynek do dyskusji „Walka piechura z kawalerzystą”. Zapraszamy do zapoznania się i do wymiany poglądów.   Przepis musztry i obrotow dla piechoty francuzkiey wydany w roku 1791. Tłómaczenie z Francuzkiego. Edycya nowa poprawiona i powiększona przez Inspektora Jeneralnego Broni, cz. IV, Warszawa 1811 s. 203-205:   „837. Aby piechocie odiąć zupełnie bojaźń, którą w niey wzniecić może jazda, wypada, aby officyerowie nieustannie przedkładali …

Albrecht adam miejsce postoju kawalerii xix wiecznej w swietle wspomnien i regulaminow

Miejsce postoju kawalerii XIX wiecznej w świetle wspomnień i regulaminów

Koroniarz Kawaleria Skomentuj

Obóz kawalerii napoleońskiej Kawaleria kwaterowała inaczej w warunkach pokojowych, inaczej w polowych. W tych drugich przyjmowano w XIX wieku, że najlepsze miejsca postoju są w pobliżu miast i mniejszych miejscowości (dostępność furażu). Ponieważ w warunkach wojennych o takie trudno zwykłą formą obozu był biwak. To rozróżnienie rzuca się oczy chociażby w pamiętnikach z 1812-ego, gdzie w drodze przez tereny cesarstwa i państw sprzymierzonych nad marszem czuwała intendentura i komendanci placów, a po przekroczeniu Niemna standardem stał się przysłowiowy biwak …

Wzor rozkazu dziennego

Wzór rozkazu dziennego

Arsenał Inne Skomentuj

W obozie pod ……… dnia ……… rok ……….. (Parol:) (Hasło:) (Nazwiska generałów dziennych i sztabs-oficerów piechoty:) (Rozkazy i zakazy jeżeli są nowe:) (Wyrażenie godzin, appeli, godzin inspekcji, pikiet, wart:) (Szczegóły służby ogólnej:) (Rozkazy względem furażowania i dysrtybucji:) (Rozkazy szczególne:)

Albrecht adam regulament sluzby obozowey wyjatki

Regulament służby obozowey – wyjątki

Arsenał Inne Skomentuj

Niżej zamieszczamy wyciąg z regulaminu służby obozowej z 11-ego maja 1810 r. To obowiązkowa lektura dla wszystkich osób na poważnie zainteresowanych rekonstrukcją okresu wojen napoleońskich. Z okazji 204 rocznicy całość (około 400 stron) przez czas ograniczony udostępniamy do pobrania tutaj. DOBOSZ W obozie bije wszystkie znaki przed orłami. Dobosze ćwiczą w tym samym miejscu po porannym apelu. Zabrania się rozpoczynanie od generał-marszu. Capstrzyk – 25 razy każde bębnienie Brelok (breloque) – na zamiatanie i wartę. Do wymarszu SYGNAŁ (w odstępach …

Slownik karabin skalkowy an ix

Słownik: karabin skałkowy An IX

Arsenał Piechota Skomentuj

Słownictwo sprzed 200 lat odchodzi w zapomnienie. Część terminów, które warto znać przypominamy na łamach strony Arsenału. Począwszy od terminów określających konstrukcję zamku skałkowego: 1 – blacha zamkowa 2 – kurek 3 – śruba szczęk kurka 4 – szczęki kurka 5 – krzesiwo 6 – lustro krzesiwa 7 – panewka (zamknięta) 8 – pokrywka panewki 9 – sprężyna krzesiwa

Stanislaw haykowski ordynans 1777

Ordynans 1777

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

HETMANI KORONNI Y LITEWSCY WRAZ Z DEPARTAMENTEM WOYSKOWYM OBOYGA NARODÓW Chcąc w ubiorze Generałów,tudzież innych Officierów Woyska Oboyga Narodów należyty uczynic porządek;Mundury Generalskie y inne,raz na zawsze trwac maiące,oraz dystynkcyą dla rozeznania stopni,ninieyszym Ordynansem za wiadomością y approbacyą J.K.Mci Pana Naszego Miłościwego,w takowy przepisuiemy sposób. Mundur codzienny dla Generałów Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego. 1. W Narodowym Stroju: kontusz granatowy,z kołnierzem leżącym,bez wyłogów,wykładki u rękawów y …