Szymon askenazy ksiaze jozef poniatowski od moskwy do lipska 1810 1813 3

Szymon Askenazy: „Książe Józef Poniatowski – Od Moskwy do Lipska – 1810-1813”

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

ROZDZIAŁ I. NIEDOSZŁA KONWENCJA PRZECIW POLSCE. —   WZMOCNIENIE ARMJI KSIĘSTWA. — KŁOPOTY FINANSOWE. — TAJNA OFERTA ALEKSANDRA PRZEZ CZARTORYSKIEGO. — ODMOWA KS. JOZEFA. — PRZESTRZEŹENIE NAPOLEONA. – PODRÓŻ DO PARYŻA. Już ery napoleońskiej ostatnia następowała faza, już zbliżał się kres. Rok ledwo upłynął od ostatniej wojny austrjackiej, a już zawisł w powietrzu nieskończenie groźniejszy zatarg francusko-rosyjski. Wyrastał on właśnie z polsko-rosyjskich zatargów tamtej wojny. Stanowił dalszą, szybko dojrzewającą, .konsekwencję całego jej przebiegu …

Szymon askenazy ksiaze jozef poniatowski minister wojny ksiestwa warszawskiego 1806

Szymon Askenazy: „Książe Józef Poniatowski – MINISTER WOJNY KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO 1806”

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

ROZDZIAŁ I. POKUSA ROSYJSKA. — PROPOZYCJE PRUSKIE. — FRANCUZI W WARSZAWIE. — MURAT I DAVOUT. SPÓŁZAWODNICTWO DĄBROWSKIEGO. OBJĘCIE WYDZIAŁU WOJNY. PRZYBYCIE NAPOLEONA.   Jak gdyby z długiego letargicznego uśpienia zbudziły ks. Józefa podstępujące coraz bliższą i górniejszą falą potężne odgłosy epopei napoleońskiej, coraz jaśniej, coraz konieczniej ogniskowane ze światowej zachodniej oddali w samym ośrodku ziem i rzeczy polskich. Ale przyszły one do niego nasampierw wprost z przeciwległego wschodniego krańca. Od lata 1805 r. gotowała się trzecia wielka …