Juliusz kossak traktat witaszycki w powstaniu 1848

Traktat Witaszycki w powstaniu 1848 roku

Tomasz Klauza Varia Skomentuj

Rok 1848 w polskiej historiografii nie jest szczególnie popularny .Wydarzenia na ziemiach polskich wpisujące sie w okres zwany Wiosną Ludów ograniczyły się do terenów Wielkopolski a ściślej do ziem Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Bardziej znany jest udział gen. Bema czy gen. Wysockiego w walkach Węgrów o swoją niezależność niż wydarzenia z Poznania czy Książa a Miłosław kojarzy się bardziej z przednim piwem niż ze zwycięską bitwą. Zupełnie nieznanym epizodem tego okresu pozostaje tzw. Traktat Witaszycki  jak nazwał …