Jean baptiste debret polacy uhonorowani krzyzem legii honorowej za kampanie w hiszpanii

Polacy uhonorowani Krzyżem Legii Honorowej za kampanię w Hiszpanii

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

Jak pisał Robert Bielecki w Encyklopedii Wojen Napoleońskich „Po proklamowaniu cesarstwa 11 VII 1804 Napoleon ustanowił odznakę L.H. (Ordre National de la Légion d’Honneur) – najwyższe odznaczenie francuskie : 5-ramienny krzyż z wizerunkiem cesarza na awersie, zawieszony na czerwonej wstędze. Order L.H. początkowo dzielił się na cztery klasy, później na pięć. Pierwsza dekoracja miała miejsce 15 VII 1804 w Pałacu Inwalidów, draga 16 VIII 1804 w obozie wojskowym k. Boulogne. O przyznaniu odznaczenia decydował sam Napoleon …