Instynkt piechura

Instynkt piechura

KT Kawaleria Leave a Comment

Nikt nie rodzi się jeźdźcem, jednak dzięki chęci i pracy jaka jest do tego niezbędna z piechurów możemy przeistoczyć się w jeźdźców. Nie zdajemy sobie jednak sprawy jak mocno w poprzek tego zamierzenia stoi instynkt piechura, który czuje się bezpiecznie jedynie wtedy, gdy ma pod stopami ziemię a gdy jej brak, strzemiona.  Problem w tym, że dopóki ich nie wynaleziono jeźdźcy doskonale sobie radzili bez nich, gdyż instynktownie znajdowali w tej nienaturalnej dla istot dwunożnych sytuacji „ratunek” w jedyne możliwym …

Reorganizacja kawalerji polskiej za panowania stanislawa augusta do roku 1792

REORGANIZACJA KAWALERJI POLSKIEJ ZA PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA DO ROKU 1792

Arsenał 1717-1794 Leave a Comment

Stan kawalerji polskiej, w chwili objęcia tronu przez Stanisława Augusta. Przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta, za Sasów, kawa­lerja narodowa egzystowała faktycznie tylko na papierze, a pie­niędzmi zaoszczędzonemi na rachunek skarbu, dzielili się szefowie pułków z oficerami i towarzyszami. Nowy król na wojsku się nie znał, na mustrach i rewjach nie bywał, a wojskowością wogóle się nie interesował. Hetmani nato­miast, ludzie przeważnie przekupni, jak Branicki, Rzewuski i inni, oddani byli Rosji duszą i ciałem, przedewszystkiem kieszenią. Na schyłku panowania Sasów, wojsko …

Moda i chwala kawalerii

Moda i chwała kawalerii

KT Kawaleria Leave a Comment

Dynamicznemu rozwojowi jeździectwa po 1990 roku od początku towarzyszyło przekonanie, że dosiad ze skróconymi strzemionami jest poza uprawiającymi ujeżdżenie właściwy dla wszystkich jeźdźców, przy czym powoływano się na wzory wyniesione z drugiej kongresówki (PRL) oraz na przedwojenną polską szkołę jazdy. W latach 1945-1990 jeździectwo było sportem niszowy, stąd kadra szkoleniowa wywodząca się z PRL-u, w czasach którego, w jeździectwie wyczynowym odnoszono spektakularne sukcesy nie znała innych wzorów jak wyczynowe. Na przełomie XX i XXI gdy zaczął rozwijać się …

Wojciecha kossak 1921o brzydkim anglezowaniu slow kilka

O brzydkim anglezowaniu słów kilka

KT Kawaleria Leave a Comment

Anglezowanie „wymyślone” w XIX wieku przez angielskich listonoszy, bez względu na to, czy jedynie po to by poprawić warunki ich pracy, czy po to by ulżyć koniowi, prawidłowo wykonywane spełnia oba cele, nieprawidłowo wykonywane pomaga człowiekowi ze szkodą dla ruchu wierzchowca. By określić jak wygląda prawidłowe i nie prawidłowe anglezowanie należy sięgnąć po książkę Janes-a Fillis-a napisaną pod koniec XIX wieku, w Polsce wydaną w 1930 roku „Zasady ujeżdżenia i jazdy konnej” gdzie o anglezowaniu J. Fillis pisze : … jeździec nie powinien starać …

Zygmunt rozwadowski sluzba weterynaryjna w wojsku polskim w xviii i pierwszej polowie xix wieku

Służba weterynaryjna w wojsku polskim w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

slaw Varia Leave a Comment

  Od zarania dziejów zdawano sobie sprawę, że skuteczność kawalerii  zależy przede wszystkim od kondycji i zdrowia rumaków dosiadanych przez żołnierzy.  Liczne bitwy i długotrwałe pochody wymagały od ludzi i koni wielkiego wysiłku, a kondycja zwierząt decydowała często  nie tylko o możliwości przeżycia kawalerzysty, ale niejednokrotnie miała wpływ na przebieg kampanii i przesądzała  o zwycięstwie lub klęsce.  Znaczenie konia w wojsku przedstawił pięknymi słowy wybitny polski komediopisarz Aleksander Fredro – w młodości żołnierz w armii Księstwa warszawskiego, który w swych pamiętnikach …

Czas dlugich strzemion

Czas długich strzemion

KT Kawaleria Leave a Comment

Całkiem niedawno, bo na początku XXI wieku w środowiskach rekonstrukcyjnych zainicjowana została dyskusja na temat jazdy z długimi strzemionami. Grupy rekonstrukcyjne odtwarzające kawalerię polską z czasów napoleońskich starają się nawiązać do tego stylu ale do szerokiej akceptacji jego zalet jest jeszcze bardzo daleko . Czas długich strzemion rozpoczął się wraz z ich wynalezieniem. Dzisiaj powszechne stosowane i uznawane za niezbędne do jazdy konnej pojawiły się w Europie na przełomie VI i VII w n. e..  Przyjmuje …

Rekonstrukcja kawalerii okresu wojen napoleonskich czesc iii kawaleria ksiestwa warszawskiego ulani

Rekonstrukcja kawalerii okresu wojen napoleońskich. Część III: kawaleria Księstwa Warszawskiego. Ułani.

Koroniarz Kawaleria Leave a Comment

Europa przeżyła w historii wiele najazdów. W tym co najmniej po dwakroć ludów walczących konno. Hunowie w IV i V wieku przyczynili się do upadku cesarstwa rzymskiego.  W wieku XIII do upadku chrześcijańskiej Europy omal nie doprowadzili Mongołowie. Od tych pierwszych czerpie swoją nazwę Hungaria,  czyli współczesne Węgry. Ojczyzna huzarów. Potomkowie tych drugich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, tworzyli uzbrojone w lance, szable oraz krótką broń palną pułki jazdy tatarskiej, zwane ułanami. Tatarskie słowo …

Organizacja kawalerii doby wojen napoleonskich regulaminy

Organizacja kawalerii doby wojen napoleońskich

Koroniarz Kawaleria Leave a Comment

Marcin Piontek Napoleon zwykł mawiać, że „Bez kawalerii, bitwy są nierozstrzygnięte.” Kawaleria potrzebna jest na początku bitwy, jako rozpoznanie, w trakcie jako siła mogąc zaatakować przeciwnika z flanki (zwłaszcza, gdy jest nim zaangażowana walką od frontu piechota), tudzież przełamująca frontalnym natarciem, jak też pod koniec bitwy do pościgu za cofającym się wrogiem. Bez tego pościgu wróg mógłby zorganizować się na nowo i stanowić zagrożenie, jakim stali się Prusacy Bluchera podczas kampanii belgijskiej …

Jazda konna wg ksenofonta

Jazda konna wg Ksenofonta

KT Varia Leave a Comment

Ksenofont z Aten żyjący w ok. 430 p.n.e. –  355 p.n.e.,  grecki historyk, żołnierz, szczęśliwy autor dzieł, które przetrwały do naszych czasów, pomiędzy którymi Hippika czyli Jazda konna ( tłumaczenie Antoni Bronikowski 1860 r.) pomimo, że powstała około 369 r. p. n. e., zawiera informacje pozwalające zweryfikować stan wiedzy hodowców i jeźdźców z przełomu XX i XXI stulecia.   Poczynając od rad jak nie dać się oszukać przy kupnie konia, jaką powinien mieć budowę fizyczną …

Jazda fryderyka wielkiego

Jazda Fryderyka Wielkiego

Arsenał 1717-1794 Leave a Comment

  Każdemu najbliższa własna koszula. Dlatego historycy każdej narodowości opisują historię swojego kraju w oderwaniu od historii krajów ościennych. To błąd, gdyż nikt nie żyje w próżni. Historia Polski jest tego najbardziej dobitnym przykładem. O ile jednak historiografia przedwojenna potrafiła przedstawić polski punkt widzenia, w konfrontacji z wydarzeniami z historii Prus, Austrii i Rosji, o tyle dziś znalezienie nowych książek na temat naszej rodzimej historii staje się problemem. Na stronie Arsenału będziemy starali się …