Reorganizacja kawalerji polskiej za panowania stanislawa augusta do roku 1792

REORGANIZACJA KAWALERJI POLSKIEJ ZA PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA DO ROKU 1792

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

Stan kawalerji polskiej, w chwili objęcia tronu przez Stanisława Augusta. Przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta, za Sasów, kawa­lerja narodowa egzystowała faktycznie tylko na papierze, a pie­niędzmi zaoszczędzonemi na rachunek skarbu, dzielili się szefowie pułków z oficerami i towarzyszami. Nowy król na wojsku się nie znał, na mustrach i rewjach nie bywał, a wojskowością wogóle się nie interesował. Hetmani nato­miast, ludzie przeważnie przekupni, jak Branicki, Rzewuski i inni, oddani byli Rosji duszą i ciałem, przedewszystkiem kieszenią. Na schyłku panowania Sasów, wojsko …

Pierwszy rozbior polski

Lata przełomu

Sebastian Varia Skomentuj

O Francyo… Wspomnij… oni to waleczną swą sprawą Z ostatniej nieraz wyrwali cię toni. Ach! Któż policzy przez lat szereg długi Oddane tobie przez Polskę usługi? Gdzie zmarzły biegun, strefy płomieniste, Tagus, Kon, Tyber toczą swe potoki, Gdzie strony Wołgi, bory jej cieniste, Walczących za cię, sępom zostawione, Sterczą Polaków kości rozrzucone….   Droga do upadku Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1795 roku, po trzecim rozbiorze, był naturalną konsekwencją wydarzeń wieku …

Stogi wisloujscie 3

Stogi-Wisłoujście

Adam Zwoiński Wydarzenia Skomentuj

  Adam Zwoiński Niedziela 2 października był kolejnym, słonecznym, letnim dniem polskiej, złotej jesieni. Cieszymy się iż udało się nam wykorzystać te ostatnie przebłyski dobrej pogody. W tą bowiem niedzielę GRH BIAŁY ORZEŁ z Gdańska w skromnym składzie Rafała Walczyka i Adama Zwoińskiego wybrała się na marsz z gdańskich Stogów do Twierdzy Wisłoujście i z powrotem. Tydzień wcześniej wykonałem rozpoznanie trasy do twierdzy.  Pierwsza część wędrówki odbywała się wzdłuż lasu, a pod nami …

Rekonstrukcja munduru towarzysza kawalerii narodowej koronnej z lat 1791 1794

Rekonstrukcja munduru towarzysza Kawalerii Narodowej Koronnej z lat 1791-1794

gbrPMZ Kawaleria, Kawaleria Narodowa Skomentuj

Krótki rys historyczny Kawalerii Narodowej Kawaleria Narodowa powstała w wyniku przekształcenia szczątków jazdy ciężkiej autoramentu narodowego tj. husarzy i pancernych jakie pozostały po Konfederacji Barskiej. Sejm obradujący w latach 1773 – 1775 oprócz zatwierdzenia traktatów I rozbioru ziem Rzeczypospolitej i utworzenia min. Komisji Edukacji Narodowej dokonał także szeregu reform wojskowych. Jedną z nich było połączenie 85 chorągwi husarskich i pancernych w sile ok. 1700 koni w cztery nowe wielkie jednostki – Brygady Kawalerii Narodowej. …

Stanislaw haykowski ordynans 1777

Ordynans 1777

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

HETMANI KORONNI Y LITEWSCY WRAZ Z DEPARTAMENTEM WOYSKOWYM OBOYGA NARODÓW Chcąc w ubiorze Generałów,tudzież innych Officierów Woyska Oboyga Narodów należyty uczynic porządek;Mundury Generalskie y inne,raz na zawsze trwac maiące,oraz dystynkcyą dla rozeznania stopni,ninieyszym Ordynansem za wiadomością y approbacyą J.K.Mci Pana Naszego Miłościwego,w takowy przepisuiemy sposób. Mundur codzienny dla Generałów Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego. 1. W Narodowym Stroju: kontusz granatowy,z kołnierzem leżącym,bez wyłogów,wykładki u rękawów y …