Rok Andriollego

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej, Fundacja Andriollego, oraz Portal  Andriolli.pl

PRZEDSTAWIAJĄ

otwarty

KALENDARZ

WYDARZEŃ  ROKU  ANDRIOLLEGO 2011 NA MAZOWSZU

 

 

LP  

TERMIN

 

TYTUŁ, TEMAT

 

PROGRAM

 

ORGANIZATOR,

(kontakt)

PARTNERZY, WSPÓŁPRACA

 

1 Grudzień – Grudzień Rysunki Andriollego

 

Prezentacja rysunków Andriollego wraz z ich opisem na łamach biuletynu Andriollówka oraz na stronie internetowej www.andriollowka.pl

 

www.andriollowka.pl

www.otwock24.home.pl

2 Styczeń Andriolli w sztuce i w życiu społecznym – Reprint albumu z 1904 roku (232 strony, ponad 300 ilustracji).

– Prezentacja życia i twórczości Andriollego    na portalu www.andriolli.pl

– Materiały promocyjne (mapy, przewodniki, kubki, papeteria itp.)

 

– Wydawnictwo

Świdermajer (tel.605035774),

– Fundacja Andriollego,

– Dystrybucja wg listy załączonej   w biuletynie Andriollówka nr 6. www.andriollowka.pl

www.andriolli.pl

 

3 3 Luty,

godzina 18.00

 

 

INAUGURACJA

Roku Andriollego

w Miejskim Domu Kultury

w Mińsku Mazowieckim

Oficjalna inauguracja Roku Andriollego                       z udziałem przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego:

– Wystawa prac plastycznych oraz ilustratorskich uczniów z powiatu mińskiego      i otwockiego zrealizowanych w ramach konkursów Ziemia Andriollego jakiej nie znamy.

– Prezentacja multimedialna: Szlakiem Andriollego na wschodnim Mazowszu

– Prezentacja albumu Andriolli w sztuce             i w życiu społecznym.

Prezentacja biuletynu Andriollówka

– Materiały promocyjne (mapy, przewodniki, kubki, papeteria itp.)

 

– PTTK O/Mińsk Mazowiecki

(tel.609100892),

– Fundacja Andriollego,

– Miejski Dom Kultury

w Mińsku Mazowieckim,

– Muzeum Ziemi Mińskiej,

– Wydawnictwo Świdermajer.

www.ziemiaandriollego.pl

www.andriolli.pl

www.andriollowka.pl

 

4 Luty Meir Ezofowicz w rysunkach Andriollego – Wystawa rysunków Andriollego do powieści Elizy Orzeszkowej pt. Meir Ezofowicz.

Prezentacja pierwodruków książki oraz ilustracji z 1879 roku.

– Centrum Historyczne „Stara Plebania” w Karczewie (tel.601331457).

 

 

5 Luty – Listopad

 

Cztery pory roku                   z Andriollim

 

 

Spotkania i prezentacje multimedialne dla szkół w powiecie mińskim i otwockim oraz      w wybranych placówkach woj. mazowieckiego.

– Prezentacja książki Ziemia Andriollego  świdermajerem znaczona i nie tylko.

– Prezentacja albumu Andriolli w sztuce             i w życiu społecznym.

 

– PTTK O/Mińsk Mazowieckim (tel.609100892),

– Fundacja Andriollego,

– Współpraca ze szkołami          w powiecie mińskim i otwockim,

– Współpraca w regionie             z domami kultury i bibliotekami.

 

6 Luty – Listopad

 

 

 

Od sztalugi na mury

 

– Konkurs na murale / graffiti  inspirowane życiem i twórczością E.M Andriollego.

– Wojewódzki Konkurs Plastyczny na murale – adresowany do liceów plastycznych oraz uczniów zainteresowanych twórczością  plastyczną, a w szczególności graffiti.

– Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja prac 14. listopada na podsumowaniu Roku Andriollego.

 

– PTTK O/ Mińsk Mazowiecki (tel.609100892),

– Mińskie Stow. Plastyków

im.  E. M. Andriollego,

– Szkoły w województwie mazowieckim,

– Fundacja Andriollego.

 

7 Luty – Listopad

 

 

 

Tropami Andriollego Konkurs na krótki film komórkowy w dowolny sposób nawiązujący do życia i twórczości Andriollego.

 

 

– PTTK O/ Mińsk Mazowiecki

(tel.609100892),

– Fundacja Andriollego,

– Partnerzy.

 

8 Marzec

 

 

Ziemia Mińska jakiej nie znamy  w wystąpieniach krasomówczych uczniów

 

 

– Promocja książki, wystąpienia krasomówcze uczniów.

– Prezentacja osiągnięć uczniów i twórczo działającej młodzieży z okazji 15-lecia (1996-2011) konkursów krasomówczych w powiecie mińskim.

– PTTK O/ Mińsk Mazowiecki

(tel.609100892),

– Miejska Biblioteka Publiczna

w Mińsku Mazowieckim,

– Szkoły partnerskie z powiatu mińskiego.

 

9 Kwiecień –

Maj

Nasze spotkanie z Andriolim

 

– Regionalny turniej wiedzy o życiu

i twórczości artysty, połączony z happeningiem artystycznym. Drużynowy turniej dla szkół.

– Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Ziemi Andriollego.

– Wojewódzki konkurs recytatorski dla dzieci    i młodzieży. Recytacja  wierszy i prozy

poświęconej Andriollemu zawartej w książce Ziemia Andriollego świdermajerem znaczona.

Plenerowa wystawa wielkoformatowych plastycznych prac uczniów.

 

– PTTK O/Mińsk Mazowiecki

(tel.609100892),

– Szkoły partnerskie,

– Fundacja Andriollego.

– Miejska Biblioteka Publiczna

w Mińsku Mazowieckim,

– Miejski Dom Kultury

w Mińsku Mazowieckim,

 

 

10 Kwiecień Ziemia Andriollego Warsztaty krasomówcze.

 

 

 

– Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie.

(tel.22 789 22 84),

– PTTK O/ Mińsk Mazowiecki.

 

11 Maj – Czerwiec Pan Tadeusz w ilustracjach Andriollego

 

Wystawa plenerowa w ogrodzie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie. – Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie.

(tel.22 789 22 84).

 

12 Maj Pan Tadeusz wielokrotnie ilustrowany

 

– Katalog przygotowany w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody Józefów 2011 poświęcony 130. rocznicy powstania ilustracji do Pana Tadeusza oraz 175. rocznicy urodzin Elwiro Michała Andriollego.

– Materiały promocyjne (mapy, przewodniki, kubki, papeteria itp.)

 

– Wydawnictwo Świdermajer

(tel.605035774),

– Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie.

13 Maj Przygody Andriollego Gra miejska w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody Józefów 2011, której scenariusz został oparty na biografii E.M.Andriollego. Uczestnik będzie miał okazję – poznając życiorys artysty – wziąć udział w niezwykłej przygodzie oraz podróży przez porywające karty historii.

 

www.swidermania.pl

(tel.508498358),

 

www.andriolli.pl

– Fundacja Andriollego,

– PTTK O/Mińsk Mazowiecki.

 

14 Maj Genealogia Andriollego Drzewo genealogiczne rodziny Andriollego.

Wykład w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody Józefów 2011.

– Warszawskie Towarzystwo

Genealogiczne (tel.604471161).

www.wtg.org.pl

 

15 27 – 29 Maj

 

 

 

 

 

Pan Tadeusz wielokrotnie ilustrowany Z udziałem przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego:

– Konferencja w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody Józefów 2011 poświęcona 130. rocznicy powstania ilustracji do Pana Tadeusza oraz 175. rocznicy urodzin Elwiro Michała Andriollego.

– Wystawa pierwodruków rysunków do Pana Tadeusza E.M.Andriollego.

– Wystawa ilustracji do Pana Tadeusza w miejscach ich powstawania tj. w Stasinowie          ( Mińsk Mazowiecki ) oraz w Brzegach Andriollego (w józefowskiej i otwockiej części Brzegów Andriollego).

 

– Muzeum E.M.Andriollego      w Józefowie (tel.605035774),

– Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie,

– Fundacja Andriollego,

– Stowarzyszenie Świdermajer,

– Wydawnictwo Świdermajer,

– MOK Józefów,

– PT STUDIO,

– PTTK O/Mińsk Mazowiecki.

www.swidermania.pl

 

16 Czerwiec – Grudzień Pan Tadeusz w ilustracjach Andriollego

 

Objazdowa wystawa plenerowa Szlakiem Andriollego. – Fundacja Andriollego

(tel.605035774),

– PTTK O/Mińsk Mazowiecki

oraz partnerzy z miast: Józefów, Kałuszyn, Karczew, Mińsk Mazowiecki, Nałęczów, Otwock, Warszawa.

 

17 6 Czerwca Śladami Elwiro Michała Andriollego

 

Finał II Powiatowego Konkursu pt. Zachować pamięć. – Gimnazjum Nr 1 w Józefowie

(tel.22 789 69 31).

www.gimnazjum1.jozefow.pl

 

18 Wrzesień – Październik

 

 

 

 

I ty zostań Andriollim

 

– Wojewódzki konkurs na wykonanie ilustracji do wybranej legendy związanej z Mazowszem.

– Warsztaty  pt. I ty zostań przewodnikiem po Ziemi Andriollego w formie wycieczki krajoznawczej do miejsc związanych z artystą, połączone z praktycznymi występami w roli przewodników.

– W ramach 15. konkursu krasomówczego dla dzieci i młodzieży – wojewódzki konkurs krasomówczy na najlepszego przewodnika po Ziemi Andriollego.

 

– PTTK O/ Mińsk Mazowiecki

(tel.609100892),

– Szkoły partnerskie,

– Muzeum Ziemi Mińskiej,

– Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim,

– Fundacja Andriollego.

 

19 14 Listopada

 

 

FINAŁ

Roku Andriollego

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim

 

 

Oficjalny finał Roku Andriollego z udziałem przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego:

– Podsumowanie projektu Rok Andriollego 2011,

– Podsumowanie projektu: Festiwal Kultury       i Sztuki Dzieci i Młodzieży,

– Konferencja adresowana do nauczycieli, bibliotekarzy, organizacji pozarządowych,  osób zainteresowanych życiem i twórczością Andriollego,

– Wystawa pierwodruków ilustracji Andriollego.

– Materiały promocyjne (mapy, przewodniki, kubki, papeteria itp.)

 

– PTTK O/Mińsk Mazowiecki (tel.609100892),

– Miejska Biblioteka Publiczna

w Mińsku Mazowieckim,

– Fundacja Andriollego,

– Muzeum Ziemi Mińskiej,

– Muzeum E.M.Andriollego,

– Wszyscy partnerzy.

20 Grudzień

 

Rok Andriollego 2011 Publikacja podsumowująca wydarzenia Roku Andriollego 2011. Wydawnictwo Świdermajer

(tel.605035774).

 

Jeżeli uważacie Państwo, że w 2011 roku  Wasze działania nawiązują do życia i twórczości Andriollego i powinny zostać uwzględnione w prezentowanym otwartym Kalendarzu Wydarzeń Roku Andriollego 2011, prosimy o kontakt mailowy: roblewandowski@wp.pl

Zapraszamy do wspólnych działań w Roku Andriollego 2011.