Rekrutacja do grh 7 pulku lansjerow pulku ulanow nadwislanskich

Rekrutacja do GRH 7 pułku lansjerów – pułku ułanów nadwiślańskich

Arsenał O nas / Rekrutacja do 7PLN Skomentuj

Rekrutacja do GRH 7 pułku lansjerów – pułku ułanów nadwiślańskich

GRH 7 pułku lansjerów – pułku ułanów nadwiślańskich ogłasza rekrutację do oddziału. Ochotnicy w wieku minimum 18 lat, winni wykazać się zdrowiem koniecznym dla znoszenia trudów kampanii, odpowiednią tężyzną fizyczną, umiejętnością jazdy konnej, oraz zainteresowaniem historią wojskowości, z uwzględnieniem historii jednostki. Zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń za pośrednictwem działu REKRUTACJA.

Założenia rekrutacji są następujące:

1. Oddział będzie formowany spośród członków stowarzyszenia. Przyjmowanie do stowarzyszenia na zasadach statutowych. Do GRH 7 pułku lansjerów nadwiślańskich przyjmowani są członkowie stowarzyszenia w wieku minimum 18 lat.

3. Przewidywany etat szwadronu to ok. 10 osób, w tym:
– 1 kapral,
– 9 lansjerów.

4. Formowanie GRH 7 pułku lansjerów – pułku ułanów nadwiślańskich prowadzi kol. Piotr M. Zalewski.

5. Wymagane będzie od członków stałe szkolenie jeździeckie samodzielne, oraz okresowe szkolenie zbiorowe podnoszące umiejętności indywidualne oraz wdrażające do jazdy w szyku.

Dalsze wymogi przedstawiane będą na forum stowarzyszenia, w miarę napływu chętnych.