REGIMENT 10 SZEFOSTWA DZIAŁYŃSKICH

sebav15 Działyńczycy Skomentuj

wcześniej: 11. REGIMENT PIESZY ORDYNACJI RYDZYŃSKIEJ. Utworzony w 1775, w roku 1789 otrzymuje Nr. 11, a w roku 1794 Nr 10. Stanowiska: Rydzyna, Warszawa 1789, Gniezno 1790, Warszawa 1792. Szefowie: ks. August Sułkowski, wojewoda kaliski 1.VIII.1775, gen. mjr. Aleksander Mycielski 28.I.1786, Ignacy Działyński 23.XII.1788. Pułkownicy: R. de Hosson, Karol de Falckenhayn, 1789, Belcour 1789, Filip Hauman, gen. mjr. Józef Seydlitz po 8.VI.1794. Bitwy i potyczki: Swisłocz 1792, Zelwa 4.VII, Izabelin 5.VII, Piaszki, Granne 24.VII, Krzemień 24.VII, powstanie warszawskie, 17, 18.IV.1794, Biała, Nowe – Miasto 3.V. Chełm 8,VI, Kurów, Gołków 9.VII, obrona Warszawy, Wola 27.VII. i 28 VIII, Maciejowice 10.X.
(Na podstawie: RODOWODY PUŁKÓW POLSKICH I ODDZIAŁÓW RÓWNORZĘDNYCH, Bronisław Gembarzewski, Biblioteka Muzeum Wojska, Warszawa 1925).