Raszyn 1809 2009 szwolezer

Raszyn 1809-2009

sebav15 Batalie i pokazy Skomentuj

Raszyn 1809 2009 szwolezer

W dniach 17-19 kwietnia odbędą się uroczystości zmierzające do uczczenia dwusetnej rocznicy bitwy pod Raszynem, która została stoczona w czasie wojny z Austrią podczas wojen napoleońskich, 19 kwietnia 1809 przez wojska polskie i saskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda d’Este.

„Potyczka zakończona podpisaniem przez obie strony porozumienia, była taktycznie nie rozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, której efektem było między innymi dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa i zwiększenie polskiej siły zbrojnej z 14 000 do 60 000 w niecałe trzy miesiące.”

 

PROGRAM „RASZYN 2009”

17 KWIETNIA 2009, (PIĄTEK)
Przyjazd uczestników.
Od 14.00 Rejestracja grup (miejscem rejestracji jest PAŁAC W FALENTACH).
Zakwaterowanie (dla grup które zgłosiły chęć noclegu poza obozem).
Budowa obozu i życie obozowe (miejscem obozu jest PARK PAŁACOWY W FALENTACH).
22.00 Odprawa dla dowódców grup.

18 KWIETNIA 2009, (SOBOTA)
7.00 Pobudka.
7.30 Śniadanie (w miejscach zakwaterowania).
9.00 Apel (przy obozie w Falentach).
10.00 –12.00 Musztra i ćwiczenia.
12.00 – 13.00 Przerwa.
Od 13.00 Wymarsz oddziałów na pozycje.

14.00 – 15.30 Bitwa.

15.30 Sformowanie jednostek na polu bitwy, defilada i przemarsz do obozu.
16.30 Posiłek (na terenie obozu).
Od 17.00 Życie obozowe.

19 KWIETNIA 2009 (NIEDZIELA);
7.00 Pobudka
7.30 Śniadanie (w miejscach zakwaterowania).
9.00 Apel (dla jednostek biwakujących w obozie oraz zgłaszających chęć udziału), oficjalne zakończenie imprezy.
Od 9.30 Zwijanie obozu.

 

OdB – ARMIA POLSKA.

Naczelne Dowództwo;
Sztab
Grupa gen. Sokolnickiego;
Grupa gen. Polentza;
Grupa gen. Biegańskiego;
Grupa gen. Kamienieckiego;
Grupa kawalerii gen. Rożnieckiego;
Batalion artylerii;
Razem żołnierzy 446, 11 armat.

GRUPA GEN. KAMIENIECKIEGO, dowódca kpt. J.Dvorak
Batalion CENS (77) w składzie:
Pułki Liniowe: 8, 18, 30, 57;
Pułki Gwardii: Grenadierów, Tyralierów, Woltyżerów;
6 Pułk Artylerii, 1 armata;
Razem żołnierzy 77, 1 armata.

BATALION ARTYLERII, dowódca kpt.W.Borkowski
Pierwsza kompania, d-ca kpt.W.Borkowski:
1 Pułk Strzelców Konnych (12), 1 armata;
Artyleria Piesza XW (7), 2 armaty;
Artyleria Konna Tyzenhauza (12), 1 armata;
6 kompania lekka Artylerii Pieszej XW (5), 1 armata;
Druga kompania, d-ca por. Ł.Jarząbek:
Legiony Polskie (8), 1 armata;
Legia Polsko-Włoska (6), 1 armata;
SAD „Arsenał”(20), 3 armaty;
Razem 70 żołnierzy, 10 armat.

PIECHOTA
1 i 4 Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej;
1 pułk Piechoty XW (Ryga)
2 Pułk Piechoty XW
3 Pułk Piechoty XW
4 Pułk Piechoty XW
7 Pułk Piechoty XW (Warszawa)
7 Pułk Piechoty XW (Gdańsk)
8 Pułk Piechoty XW
12 Pułk Piechoty XW
Grenadierzy, Legia Polsko-Włoska
Legiony Polskie
1 Regiment Buławy Wielkiej Litewskiej-Batalion Liniowy

KAWALERIA
2 Pułk Ułanów
Szwoleżerowie Gwardii
7 Pułk Lansjerów

ARTYLERIA
1 Pułk Strzelców Konnych
Artyleria Piesza XW
6 kompania lekka Artylerii Pieszej XW
Legiony Polskie
Legia Polsko-Włoska
SAD
Bateria konna Tyzenhauza

KORPUS SASKI
Pułk Piechoty „Prinz Anton”
Pułk Piechoty „Churfuerst”
Saska Piechota Pomocnicza
Batalion Grenadierów von Spiegel

OdB ARMIA AUSTRIACKA

VII KORPUS AUSTRIACKI
Brygada Mohr;
Brygada Civalart;
Brygada Pfacher;
Brygada Kawalerii;
Razem żołnierzy 252, 8 armat, 17 koni.
Szczegółowy skład brygad wygląda jak poniżej:

Szef Sztabu: kpt. M.Mechliński.
BRYGADA MOHR, dowódca Hauptmann Lubomir Partyka.
Lekka piechota:
Legion Rosyjsko-Pruski (10)
Piechota:
Grenadierzy IR20 (25)
Fizylierzy IR20 (20)
Artyleria:
Regiment Kaiser No.1 (10, 2 armaty)
Razem ludzi 65, 2 armaty.

BRYGADA CIVALART, dowódca Hauptmann Miruś,
Lekka Piechota:
Grenadier Jaeger v.Sell (15)
Piechota:
IR47 (12)
IR33 (12)
Wileński Pułk Muszkieterów (15)
1 Pruski Pułk Dragonów (8)
Artyleria:
AGK v.Neisse (4,1 armata)
Działon Dragonów (2, 1 armata)
Działon IR47 (9,1 armata)
Razem żołnierzy 77, 3 armaty.

BRYGADA PFACHER, dowódca kpt. M.Mechliński
Piechota:
Mohylewski Pułk Piechoty (52)
Witebski Pułk Piechoty (24)
Połocki Pułk Piechoty (5)
Artyleria:
50 rota artylerii (11)
Razem żołnierzy 92, 3 armaty.

BRYGADA KAWALERII SCHAUROTH, dowódca por.Tomas Dolezal
17 kawalerzystów, 17 koni.

Raszyn 1809 2009 raport nr 1