Odbudowa pomnika w Niegolewie, cz 1: wizja lokalna

sebav15 Wydarzenia Skomentuj

Dnia 19 listopada o godzinie 13:00 w Niegolewie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, osób i organizacji, które odpowiedziały na apel Arsenał – Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831 w sprawie odbudowy pomnika somosierskiego w Niegolewie. Przedmiotem spotkania była wizja lokalna na miejscu, w którym pomnik ten znajdował się w przeszłości. Obecni wyrazili swoje poparcie dla idei odbudowy oraz omówili dostępne informacje na temat monumentu i koncepcje związane z jego odbudową, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystego przeniesienia figury Matki Boskiej, w jej historyczne miejsce. Omówiono konieczne kroki. W pierwszym rzędzie obejmują one ocenę stanu prawnego nieruchomości, na której pomnik miałby stanąć, dalej ocenę prawna statusu samego pomnika, jak też kwerendę obejmującą dokumentację, ikonografię i zachowane elementy pomnika. Na zakończenie spotkania obecni zwiedzili niegolewski pałac, kaplicę i park.