Siege of badajoz by richard caton woodville jr

Napoleońskie rocznice: 26 stycznia razy pięć.

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

Grafika „88 Regiment «The Devil’s Own» w oblężeniu Badajoz” Richard Caton Woodville

26 stycznia 1799 – Utworzenie Republiki Partenopejskiej.

Republika Partenopejska – krótko istniejące państwo na Półwyspie Apenińskim. Republika została proklamowana 23 stycznia 1799, po wcześniejszym pokonaniu Królestwa Sycylii i odebraniu mu południowej części Półwyspu Apenińskiego. Stolicą państwa był Neapol.

Na terenie kraju działała wierna królowi Sycylii antyfrancuska armia pod dowództwem kardynała Fabrizio Ruffo. Wsparta przez flotę turecką 13 czerwca 1799 odbiła Neapol. Kontrofensywę armii francuskiej powstrzymało 24 czerwca lądowanie floty brytyjskiej pod dowództwem admirała Horatio Nelsona. W ciągu 4 dni jego armia zajęła republikę.

8 lipca 1799 do Neapolu powrócił król Ferdynand Burbon, co oznaczało faktyczny kres istnienia Republiki Partenopejskiej.

[Źródło: Wikipedia]

26 stycznia 1807 – Dekret Komisji Rządzącej o utworzeniu trzech legii wojska polskiego.

„W 1806 roku Francja po raz piąty stanęła do wojny z koalicją wrogich sobie państw. 14 października 1806 roku armia pruska została zdruzgotana w dwóch oddzielnych bitwach pod Jeną i Auerstädt. Wojska francuskie wkroczyły na ziemie polskie. W planach Napoleona utworzenie z ich części podległego państewka stanowić miało atut w grze dyplomatycznej, zapewniając jednocześnie przychylność Polaków. Gen. Dąbrowski zadeklarował Napoleonowi wystawienie 40 tys. żołnierzy. Opracowany przez niego plan przewidywał powołanie pod broń w wyzwolonych spod panowania pruskiego departamentach: poznańskim, kaliskim i warszawskim 20,5 tys. głów piechoty, 400 strzelców i 5,4 tys. koni jazdy. Jednocześnie powołano szlacheckie pospolite ruszenie konne, które dało około 6 tys. dobrze ubranych, lecz słabo uzbrojonych i wyszkolonych konnych.14 stycznia 1807 roku Napoleon powołał jako rząd tymczasowy Komisję Rządzącą. Dyrektorem wojny został mianowany książę Józef Poniatowski. 26 stycznia został zatwierdzony przez Komisję Rządzącą etat wojska. Zakładał on sformowanie trzech legii: nr 1-poznańskiej gen. Dąbrowskiego, nr 2-kaliskiej generała Zajączka i nr 3-warszawskiej księcia Poniatowskiego. W pierwszych miesiącach 1807 roku wojsko polskie osiągnęło liczbę ok. 31 tys. ludzi.”

[Źródło: Muzeum Wojska Polskiego]

26 stycznia 1811 – Soult rozpoczyna oblężenie Badajoz.

BADAJOZ, twierdza w Hiszpanii, na granicy z Portugalią strzegąca tzw. południowego  korytarza. W czasie wojny na Półwyspie Iberyjskim była cztery razy oblegana. Pierwsze oblężenie rozpoczęli Francuzi 26 I 1811, zmuszając 11 III do kapitulacji hiszpański garnizon generała Menacho. 7 V Anglicy podjęli próbę odzyskania twierdzy, ale już 12 V musieli przerwać oblężenie, aby stawić czoło nadchodzącej z południa armii marszałka Soulta. 16 V udało im się pod Albuerą powstrzymać Francuzów i udaremnić pomoc dla franc, garnizonu Badajoz. Oblężenie twierdzy zostało wznowione 19 V. Ponieważ jednak na pomoc francuskiemu, garnizonowi generała Philipona nadeszła 60-tys. armia, Anglicy zwinęli 19 VI oblężenie. 20 VI odsiecz wkroczyła do Badajoz.

Po zdobyciu 19 I 1812 Ciudad Rodrigo i opanowaniu w ten sposób północnego korytarza Wellington skierował pod Badajoz 32 tysięcy żołnierzy. Generał Philipon dysponował 5-tysięczną załogą. Oblężenie rozpoczęło się 16 III. Twierdza została zdobyta 6 IV po zaciętych walkach, w których zginęło bądź zostało rannych 6 tysięcy Anglików i Hiszpanów oraz większość francuskiej załogi. Przez trzy dni zwycięzcy pastwili się nad miejscową ludnością. Dokonane wtedy mordy i rabunki to jedna z najczarniejszych kart angielskiego korpusu ekspedycyjnego.

[Żródło: Robert Bielecki „Encyklopedia Wojen Napoleońskich”]

26 stycznia 1812 – Przyłączenie Katalonii do Francji.

26 stycznia 1814 –  Napoleon przyjeżdża do Vitry i obejmuje dowodzenie nad armią.