Traktat rozbiorowy pomiedzy rzeczapospolita a imperium rosyjskim 1793

Napoleońskie rocznice: 23 stycznia razy siedem

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

Grafika: Traktat Rzeczypospolitej z Królestwem Prus z 25 września 1793, sankcjonujący II rozbiór Polski

23 stycznia 1793 – Traktat między Prusami a Rosją w sprawie II rozbioru Polski.

23 stycznia 1793 doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II, po czym wojska pruskie, dowodzone przez Joachima Heinricha von Möllendorfa, weszły do Wielkopolski, a armia rosyjska do wschodniej Polski. Wojska polskie w większości wycofywały się z oddawanych ziem; jednym z nielicznych starć była obrona ratusza w Kargowej.

23 stycznia 1795 – Francuska kawaleria zagarnia flotę holenderską pod Helder.

23 stycznia 1799 – Francuzi wkraczają do Neapolu.

23 stycznia 1800 – Desaix podpisuje konwencje w Al-Arisz, ratyfikacją przez Klebera, przewidujący przewiezienie Armii Wschodu do Francji.

23 stycznia 1806 – Śmierć angielskiego premiera Williama Pitta.

William Pitt the Younger, William Pitt Młodszy (ur. 28 maja 1759 w Hayes w hrabstwie Kent, zm. 23 stycznia 1806 w Londynie) – premier Królestwa Wielkiej Brytanii w latach 1783-1801 oraz 1804-1806. W wieku 24 lat został najmłodszym w historii premierem brytyjskim. Największy talent przejawiał jako finansista, jednak kierował również wojnami z Francją – rewolucyjną, a potem napoleońską. Od podpisania aktu unii z Irlandią w roku 1801 oficjalna nazwa państwa brzmiała Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pitt złożył dymisję, gdy król odmówił zniesienia praw dyskryminujących brytyjskich katolików. Jednak po wybuchu nowej wojny z Francją Pitt powrócił na urząd. Zwolennik ewolucyjnego konserwatyzmu.[1]

23 stycznia 1810 – Francuzi wkraczają do Kordoby.

23 stycznia 1814 – Napoleon powierza regencję Marii Ludwice.