Lighthorse mini

List noworoczny do członków grupy szwoleżerów gwardii w Polsce Anglii i Francji

Arsenał Aktualności Skomentuj

Lighthorse mini

Oficerowie i żołnierze szwoleżerowie Gwardii Napoleona!

Wraz z końcem 2010 roku i rozpoczęciem Nowego Roku chciałbym pokrótce zastanowić się nad rokiem minionym.

Przede wszystkim 2010 był rokiem znacznego rozwoju szwoleżerów gwardii. Przystąpienie francuskiej sekcji uczyniło z naszej grupy jedną z największych jednostek napoleońskich odtwarzających kawalerię napoleońską w Europie. Rok ten poświęciliśmy na szkolenia.

Osobiście byłem bardzo zadowolony i popierane przez wsparcie i entuzjazm zarówno Wielkiej Brytanii i sekcje Polska dały naszej francuskiej sekcji.

Nasiona tej unii zostały ustanowione w kwietniu, kiedy Marcin, David i ja podróż do Montcharlon w Burgundii spotkać się i trenować z Bernardem i członkami nowoformowanej sekcji francuskiej. Szybko stało się jasne, że ich zaangażowanie do szkoleń i nasze cele nie tylko poważnym zadaniem dla nich, ale dało impuls dalszej pracy i rozwoju po naszym wyjeździe.

Byliśmy pod wrażeniem tego, jak daleko sekcji Bernarda przeszły z mundurów i wyposażenia.

Chciałbym również podziękować Veronique, Bernard i Marianne za ich gościnność i przyjaźń, gdy byliśmy w Montcharlon. Jazda przez wieś i lasy wokół Montcharlon były naprawdę niezwykłe i pozostaną na długo w naszej pamięci.

Wizyta ta przyniosła wiele dobrego (…) dała też podstawę do zawiązania nowych znajomości i przyjaźni, oraz budowy zaufania na przyszłość. Dzięki naszym wspólnym staraniom, a w szczególności osób takich jak Simon Zapata, żadna bariera językowa nie tylko nie powstała, ale wręcz nie mogła powstać.

W czerwcu wystąpiliśmy wspólnie pod Waterloo, wystawiając największą jednostkę kawalerii w Europie i w składzie największym od czasu rekonstrukcji bitwy pod Somo-Sierra. (…) Następny rok pełen jest wyzwaniem, z możliwością Albuhera w Hiszpanii i uroczystości upamiętnienia pułku tablicą pamiątkową w Chantilly i pomnikiem w Niegolewie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotykać i szkolić jako pułk w ciągu roku.

Nie zapominajmy, że rok 2012 jest tuż za rogiem i perspektywa pójścia śladem naszych przodków, w Rosji i udział pułku pod Borodino. Będzie to przedsięwzięcie logistyczne, jak żadne inne w przeszłości.
Nie możemy spocząć na laurach, ale musimy współpracować przez nadchodzący rok (…). Jestem pewien, że mogę liczyć na wsparcie w tej sprawie.

Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, niech dobre zdrowie i szczęście będzie z wami wszystkimi w 2011 roku.
Niech blask jego cesarza światło na nas i wspierają nas w nasz cel.
Wznieśmy toast:

„Vive L’Empereur!”
„Cesarz” Vivat! ”
„Niech żyje Polska!

Pułkownik 1go Pulku szwolezerow Gwardii Napoleona oraz General Jazdy Polskiej Gwardii

Jerzy Lubomski

Pułkownik grupy rekonstrukcji historycznej 1go Pulku szwolezerow Gwardii Napoleona oraz General Jazdy Polskiej Gwardii