Legia polsko wloska

LEGIA POLSKO-WŁOSKA

sebav15 Historia Skomentuj

Utworzona z 1-szej półbrygady polskiej 5 VIII 1806 r., przechodzi na służbę królestwa Neapolitańskiego, 2.II.1807 na służbę francuską pod dowództwem pik, Grabińskiego.
PUŁK 1-szy PIECH., dowódca płk. Chłopicki Józef.
PUŁK 2-gi PIECH., dowódca płk, Białowiejski.
PUŁK 3-ci PIECH., dowódca płk. Świderski.
PUŁK JAZDY: 11.XI.1807 przechodzi na służbę westfalską, 20.11.1808 na francuską. .
Dowódca: płk. Rożniecki Aleksander, od 13. VII.1807 płk. Konopka Jan.
Bitwy i potyczki: oblężenie Kładzka- maj, czerwiec, 1807.

(Na podstawie: RODOWODY PUŁKÓW POLSKICH I ODDZIAŁÓW RÓWNORZĘDNYCH, Bronisław Gembarzewski, Biblioteka Muzeum Wojska, Warszawa 1925).

http://www.napoleon.twierdzanysa.pl/

 

Legia polsko wloska

Legia polsko wloska 2

Legia polsko wloska mundury ok 1800

Marek Szczerski: LEGIA POLSKO-WŁOSKA – historia

Legia Polsko-Włoska jest kontynuatorką Legionów Polskich posiłkujących Lombardię powstałych 09.01.1797 r a organizowanych przez gen. J.H. Dąbrowskiego i Napoleona .
Mundur legionowy wzorowany był na kroju munduru kawalerii narodowej :
– mundur granatowy
– wyłogi kolorowe
– czapka graniasta
– strzelcy kapelusze
– karabiny Austryjackie
15.05.1797 r następuje reorganizacja z powodu dużego napływu rekruta, powstają :
1 Legia – wyłogi karmazynowe
2 Legia – wyłogi pąsowe
wszystkie po 3780żołnierzy , podzielone 3 bataliony po 10 komp. po 123 żoł.
13.03.1800 r w Marsylii powstaje Legia Włoska ( jednocześnie powstaje Legia Naddunajska pod gen Kniaziewiczem)
Na początku grudnia 1801 r zostaje rozwiązana Legia Włoska i powstaje:
1 półbrygada polska w armii francuskiej – Józef Grabiński
2 półbrygada polska w armii francuskiej – Wincenty Aksamitowski
22.12.1801 r Legia Naddunajska zostaje przekształcona na:
3 półbrygadę Polska – Aleksander Różaniecki
Jest to koniec epoki legionowej wkrótce 17.05.1802 r. za bunt 3 półbrygada zostaje skierowana na Antyle . Na Antyle wyjeżdża również wielu ochotników za podwójny żołd,
We Włoszech pozostaje półbrygada Józefa Grabińskiego .
Przez ten okres służyło w legiach polskich 30 000 polskich żołnierzy i wyszkolono rzeszę oficerów .
20.09.1806 r. Napoleon dekretem powołuje Legię Północną , 05.10.1806r. gen. J.H Dąbrowski z Chieti wyrusza do Polski na wezwanie Napoleona , do Berlina przybywa 28.10.1806 r. 22.05.1807r. wyruszają z Kalabrii resztki 1 półbrygady polskiej Józefa Grabińskiego w sile 500 żołnierzy . Docierają na Śląsk między innymi do Nysy gdzie powstaje 1 pułk piechoty Legii Polsko-Włoskiej pod dowództwem gen. Józefa Chłopickiego
i 3 pułk piechoty Legii Polsko-Włoskiej .
Legia Polsko-Włoska w 1808 r została przekształcona w Legię Nadwiślańską.

Legia polsko wloska mundur legionu 1806
Knotel: barwy Legii Północnej, Pułku 2 Piechoty Legii Nadwislańskiej oraz Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii (szwoleżerów).