Kamien pamieci

Kamień pamięci – prośba Towarzystwa Miłośników Maciejowic o wsparcie finansowe

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

Towarzystwo Miłośników Maciejowic zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe i przystąpienie do grona darczyńców

Kamień pamięci

W ramach tegorocznych obchodów 220 rocznicy bitwy pod Maciejowicami, Towarzystwo Miłośników Maciejowic postanowiło uczcić pamięć nieżyjących już wybitnych historyków, którzy przez wiele lat przyjeżdżali do Maciejowic i wygłaszali referaty na sesjach popularno-naukowych i Sympozjach Kościuszkowskich oraz wspierali nasze działania mające na celu przywrócenie obchodów kościuszkowskich, upamiętnienie pola bitwy i rozwój ruchu turystycznego. Do osób takich należeli: profesorowie: Stanisław Herbst, Andrzej Zahorski, Leonard Ratajczyk oraz gen. Zygmunt Walter Janke. Klemens Kurzyp wieloletni prezes Zarządu Oddziału Garwolin Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na kamieniu tym znajdą się także nazwiska Stefana Roli, założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz Mariana Paproty wieloletniego sekretarza TMM i naczelnika gminy.

Kamień ten znajdzie się na rynku w Maciejowicach na skwerze, opodal pomnika Tadeusza Kościuszki. Odsłonięcie kamienia jest planowane w dniu 9 października br w czasie uroczystych obchodów.

Ponieważ upamiętnienie to powstanie ze składek społecznych, Towarzystwo Miłośników Maciejowic zwraca się do swoich członków i sympatyków oraz przedsiębiorstw i instytucji o wsparcie finansowe naszych działań i wpłaty na nasze konto:

Towarzystwo Miłośników Maciejowic, 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 2.

Alior Bank :  44 2490 0005 0000 4500 4176 4779

Wszyscy darczyńcy będą wymienieni w czasie uroczystości odsłonięcia kamienia i upamiętnieni w księdze pamiątkowej Towarzystwa

Dr Leszek Marek Krześniak

Prezes Zarządu TMM