Insurekcja Warszawska 1794-2007

Arsenał Batalie i pokazy Skomentuj

Wraz z koleżankami i kolegami z „Brest Regiment”, „Grenadier-Jager kompanie”. Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”, „Legii Nadwiślańskiej”, 4 pułku piechoty (słuchacze WAT), Kauno Karo Istorijos Klubas, Regimentu 1 Pieszego Buławy Wielkiej, Ligi Baronów, członkowie Arsenał – stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717 – 1831 uczestniczyli w rekonstrukcji potyczki z okresu insurekcji warszawskiej 1794. W barwach regimentu 10 pieszego szefostwa Działyńskich przemaszerowali historycznym szlakiem z łazienek Królewskich do Parku Saskiego by tam zetrzeć się z wrogiem. Zdjęcia w Cyfrowej Galerii. Opis historycznych wydarzeń znaleźć można w artykule Piotra M. Zalewskiego Przed świętami Wielkiej Nocy.