Maria Walewska

Józef Benedykt Łączyński i jego siostra Maria Walewska

Arsenał Historia, Varia 0 Komentarzy

Maria Brodzka-Bestry Józef Benedykt Łączyński i jego siostra Maria Walewska Czasem jedna osoba może połączyć ze sobą różne miejsca na mapie, a jedno miejsce kilka osób. Wizyta na Śląsku na grobie gen. Józefa Benedykta Łączyńskiego nasuwa na myśl od razu jego siostrę Marię z Łączyńskich Walewską. Losy Marii Walewskiej i jej starszego brata splotły się z historia Napoleona. Droga życiowa Józefa Benedykta Łączyńskiego wiodła z Kiernozi poprzez polskie legiony we Włoszech, do Warszawy i pod …

Wigilia Bożego Narodzenia i Kantyczki

Wigilia Bożego Narodzenia i Kantyczki.

Arsenał Varia 0 Komentarzy

Z pism Lucyana Siemieńskiego (ur. 1809, zm. 1876 r.). Wigilia Bożego Narodzenia, nie wyłączając nawet Wielkiejnocy, ma u nas ze wszystkich świąt cechę najbardziej rodzinną, domową, serdeczną, odpowiadającą zwyczajom i charakterowi mieszkańców, które są towarzy­skie, gościnne, otwarte; a jeżeli dziś reguła ta mniej jest powszechną, niż przed laty bywało, przypisać to raczej należy przeobrażeniu się stosunków towarzyskich, wpływowi obcych manier, aniżeli zupełnemu przekształceniu się przyrodzonych skłonności i usposobień. Trudno zaiste …

Niedziela Palmowa

Kwietnia czyli Palmowa niedziela, Wielki Tydzień, Święcone

Arsenał Aktualności, Varia 0 Komentarzy

  (Z notatek Z. Glogera ) Już we Wstępną Środę wycinano zwykle rózgi wierzbowe albo z malin i porzeczek i wstawiano do dzbanuszka z wodą w mieszkaniu, aby rozwinęły się, rozkwitły, czyli jak po staropolsku mówiono »rozksciały« na Palmową Niedzielę. Gdy dzień ten uroczysty nastąpił, kto wstał raniej, ten z »palmą« w ręku biegł budzić innych, a budząc i chłostając ich żartobliwie wołał: Wierzba (lub Palma) bije, nie ja biję, Za tydzień — Wielki Dzień, Za sześć noc — …

Film kostiumowy „Kapitan Scarlett” z 1953-ego roku

Film kostiumowy „Kapitan Scarlett” z 1953-ego roku

Arsenał Film, Varia 0 Komentarzy

Nasze letnie kino historyczne zbliża się ku końcowi. Zaczęlismy od wieku XVIII by przejść całą epopeję napoleońską, wraz z wygnaniem cesarza na wyspę św. Heleny. Dziś przypominamy film, który dzieje się niejako równolegle do zdarzeń przedstawianych w filmie pt. „Orzeł w klatce”, lecz we Francji. Po upadku cesarza panoszą się Burboni i aroganccy zwolennicy restauracji. Były oficer napoleoński wraca w rodzinne strony by dowiedzieć się, że jego majątek został zagarnięty przez rojalistę. Zaczyna walczyć w obronie uciskanych. Zapraszamy …

Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku

Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku

Monika Żebrowska Varia 0 Komentarzy

26 maja 1831 roku na polach pod Ostrołęką rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w czasie wojny polsko-rosyjskiej. Wojska polskie pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego starły się z armią rosyjską feldmarszałka Iwana Dybicza. Walki trwały cały dzień kończąc się wycofaniem obu stron. Tego dnia armia polska straciła w poległych, rannych i wziętych do niewoli około 6500 żołnierzy. Zginęło wielu oficerów, w tym dwóch generałów: Henryk Kamieński i Ludwik Kicki. Bitwa – …

Józef Karol Maurycy Ponitycki – nieślubny syn księcia Józefa Poniatowskiego

Józef Karol Maurycy Ponitycki – nieślubny syn księcia Józefa Poniatowskiego

Arsenał Varia 0 Komentarzy

Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem pojawiło się szereg obrazów alegorycznych, w tym i takich, które przedstawiały pożegnanie ks. Józefa z żoną i dzieckiem. Jak wiemy książę żony nie miał. Miał jednak wielkie powodzenie u kobiet, z których jedna urodziła mu nieślubnego syna: Józefa Karola Maurycego Ponityckiego. Jego losy opisał św.p. prof. Władysław Stanilewicz, który maszynopis swojej pracy przekazał do wykorzystania kol. Piotrowi M, Zalewskiemu. Opracowania tego artykułu i opatrzenia nowymi przypisami podjęła …

Zygmunt Rozwadowski Służba weterynaryjna w wojsku polskim w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

Służba weterynaryjna w wojsku polskim w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

slaw Varia 0 Komentarzy

  Od zarania dziejów zdawano sobie sprawę, że skuteczność kawalerii  zależy przede wszystkim od kondycji i zdrowia rumaków dosiadanych przez żołnierzy.  Liczne bitwy i długotrwałe pochody wymagały od ludzi i koni wielkiego wysiłku, a kondycja zwierząt decydowała często  nie tylko o możliwości przeżycia kawalerzysty, ale niejednokrotnie miała wpływ na przebieg kampanii i przesądzała  o zwycięstwie lub klęsce.  Znaczenie konia w wojsku przedstawił pięknymi słowy wybitny polski komediopisarz Aleksander Fredro – w młodości żołnierz w armii Księstwa warszawskiego, który w swych …

Juliusz Kossak Traktat Witaszycki w powstaniu 1848

Traktat Witaszycki w powstaniu 1848 roku

Tomasz Klauza Varia 0 Komentarzy

Rok 1848 w polskiej historiografii nie jest szczególnie popularny .Wydarzenia na ziemiach polskich wpisujące sie w okres zwany Wiosną Ludów ograniczyły się do terenów Wielkopolski a ściślej do ziem Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Bardziej znany jest udział gen. Bema czy gen. Wysockiego w walkach Węgrów o swoją niezależność niż wydarzenia z Poznania czy Książa a Miłosław kojarzy się bardziej z przednim piwem niż ze zwycięską bitwą. Zupełnie nieznanym epizodem tego okresu pozostaje tzw. Traktat Witaszycki  jak …

Pierwszy rozbiór Polski

Lata przełomu

Sebastian Varia 0 Komentarzy

O Francyo… Wspomnij… oni to waleczną swą sprawą Z ostatniej nieraz wyrwali cię toni. Ach! Któż policzy przez lat szereg długi Oddane tobie przez Polskę usługi? Gdzie zmarzły biegun, strefy płomieniste, Tagus, Kon, Tyber toczą swe potoki, Gdzie strony Wołgi, bory jej cieniste, Walczących za cię, sępom zostawione, Sterczą Polaków kości rozrzucone….   Droga do upadku Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1795 roku, po trzecim rozbiorze, był naturalną konsekwencją wydarzeń …

Kalendarz z 1780 r. Tanecznym krokiem w historię

Tanecznym krokiem w historię

Arsenał Varia 0 Komentarzy

Ann Cockerton and David Paget Wielka Brytania może poszczycić się połączeniem towarzystw tańca dawnego i wydarzeń, które przywracają do życia wygląd, atmosferę i muzykę z początków XIX wieku. Adaptacje kinowe i telewizyjne książek Jane Austen (takich jak „Duma i uprzedzenie”, „Rozważna i romantyczna”, czy „Emma”) rozpalają wyobraźnię i owocują licznymi balami w stylu z tego okresu, zwanym Regency, czyli stylem Regencji[1]. Wraz z nadchodzącą dwusetną rocznicą stu dni Napoleona, która przypadnie na rok 2015, …