ROZROST WOJSKA PO 1809 R. WYSIŁEK ZBROJNY W 1812 R.

Arsenał 1795-1815 0 Komentarzy

ROZROST WOJSKA PO 1809 R. W wojnie 1809 r. Księstwo Warszawskie wywalczyło sobie t. zw. Galicję Zachodnią, t. j. przyrost półtorakrotny terytorium i ludności. Liczbę wojska stałego podwojono teraz na 60.000; scentralizowano zarząd i dowództwo; zamiast «legij» wprowadzono okręgi dywizyjne (cztery). Było 17 pułków piechoty, 16 jazdy, 2 artylerii (polowej i pozycyjnej), batalion saperów, batalion pociągów. Pułki piechoty miały trzy batalion po 6 kompanii, w czym 2 wyborcze: grenadierzy …

Alojzy Szarłowski: Wspomnienia z powstania styczniowego na Litwie

Alojzy Szarłowski: Wspomnienia z powstania styczniowego na Litwie

Arsenał Varia 0 Komentarzy

ALOJZY SZARŁOWSKI Część I   Cichy, pracowity tryb życia doznał niespodzianej przerwy i wniósł zamęt niezwykły w ciągu paru następnych miesięcy mego życia szkolnego. Razu pewnego oświadczył mi Kolega Inaszewski (czy Inaszkiewicz), że ma do mnie bardzo ważny interes. Wyszliśmy z godziny szkolnej do wielkiej sali, na dole, przeznaczonej na zawieszanie płaszczów studenckich, i tam, siadłszy w oknie, odbyliśmy konferencję natury politycznej. Z niej się dowiedziałem, że dotąd organizacja narodowa w Kownie szła bardzo …

Brygadier Antoni Madaliński – notka biograficzna

Brygadier Antoni Madaliński – notka biograficzna

gbrPMZ 1717-1794 0 Komentarzy

Dokładnie 12 marca minęła dwieście dwunasta rocznica wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej. Powstanie rozpoczęte w 1794 r kojarzy się najczęściej z bitwami pod Racławicami, pod Szczekocinami i pod Maciejowicami. Przypomnieć jeszcze należy przysięgę Naczelnika Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim i przywódcę ludu warszawskiego szewca Jana Kilińskiego. Mniej się pamięta Antoniego Madalińskiego, który bezpośrednio przyczynił się do wybuchu powstania. Antoni Madaliński urodził się w 1739 r. w Wielkopolsce. Odziedziczył znaczną posiadłość ziemską, do wojska więc wstąpił z zamiłowania. …

SZKIC DO HISTORII ŁADOWNIC MUNDUROWYCH KAWALERII NARODOWEJ I PUŁKÓW STRAŻY PRZEDNIEJ

sebav15 1717-1794, Kawaleria Narodowa 0 Komentarzy

Mundur i oporządzenie Jazdy Narodowej w II połowie XVIII wieku jest mało znany, gdyż końcowy okres historii broni i barwy Pierwszej Rzeczpospolitej przyćmiła Epoka Napoleońska. Istnieje wprawdzie kilkanaście obrazów, gwaszy i rysunków z epoki, ale są to wizerunki dające tylko ogólne wrażenie, a nie szczegółowe informacje o elementach oporządzenia i uzbrojenia, dlatego w tej pracy chciałbym przybliżyć genezę i wygląd ładownic Kawalerii Narodowej i Pułków Straży Przedniej. Do opracowania wykorzystano eksponaty i informacje z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie …

Tworzenie Wojska Księstwa Warszawskiego w latach 1806 – 1807

Pawel 1795-1815 0 Komentarzy

Pierwsze formacje wojska polskiego były już organizowane we Włoszech i we Francji przez Jana Henryka Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Cesarz Napoleon I Bonaparte nie kierował ich jednak do Polski. Brały one czynny udział w bitwach między innymi na tere-nie Hiszpanii. Dopiero po bitwie pod Jeną i Auerstedt w październiku 1806 roku, kiedy to Wielka Armia pokonała potęgę pruską i zbliżyła się do ziem polskich podjęto starania o ponowne zorganizowanie wojska polskiego. W listopadzie tegoż roku Napoleon wezwał do siebie …

GRANNE 1792 i 2008 – „Podróż sentymentalna”

GRANNE 1792 i 2008 – „Podróż sentymentalna”

gbrPMZ 1717-1794 0 Komentarzy

Dnia 24 lipca 1792 roku pod Grannem i leżącym na przeciwległym brzegu Bugu Krzemieniem rozegrała się ostatnia bitwa wojsk Litewsko-Polskich w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja. Bitwa, choć źle rozpoczęta, przez przypadek mogła zakończyć się polskim sukcesem i kompletną klęską carskiego korpusu. Potyczka pod Grannem a potem bitwa pod Krzemieniem, choć dużo mniej znana niż Zieleńce, Dubienka Mir, czy Brześć zasługuje także na pamięć i to nie tylko z powodu niedołęstwa obu walczących ze sobą …

LEGIA POLSKO-WŁOSKA

LEGIA POLSKO-WŁOSKA

sebav15 Historia 0 Komentarzy

Utworzona z 1-szej półbrygady polskiej 5 VIII 1806 r., przechodzi na służbę królestwa Neapolitańskiego, 2.II.1807 na służbę francuską pod dowództwem pik, Grabińskiego. PUŁK 1-szy PIECH., dowódca płk. Chłopicki Józef. PUŁK 2-gi PIECH., dowódca płk, Białowiejski. PUŁK 3-ci PIECH., dowódca płk. Świderski. PUŁK JAZDY: 11.XI.1807 przechodzi na służbę westfalską, 20.11.1808 na francuską. . Dowódca: płk. Rożniecki Aleksander, od 13. VII.1807 płk. Konopka Jan. Bitwy i potyczki: oblężenie Kładzka- maj, czerwiec, …

Stanisław Haykowski Ordynans 1777

Ordynans 1777

Arsenał 1717-1794 0 Komentarzy

HETMANI KORONNI Y LITEWSCY WRAZ Z DEPARTAMENTEM WOYSKOWYM OBOYGA NARODÓW Chcąc w ubiorze Generałów,tudzież innych Officierów Woyska Oboyga Narodów należyty uczynic porządek;Mundury Generalskie y inne,raz na zawsze trwac maiące,oraz dystynkcyą dla rozeznania stopni,ninieyszym Ordynansem za wiadomością y approbacyą J.K.Mci Pana Naszego Miłościwego,w takowy przepisuiemy sposób. Mundur codzienny dla Generałów Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego. 1. W Narodowym Stroju: kontusz granatowy,z kołnierzem leżącym,bez wyłogów,wykładki u rękawów y …

Niegolewo krzyz Istniejące nieistniejące – pomnik w Niegolewie

Istniejące nieistniejące – pomnik w Niegolewie

sebav15 Varia 0 Komentarzy

We wszystkich dotychczasowych publikacjach poświęconych miejscowości Niegolewo, gdy pojawiał się tam temat jedynego w Polsce pomnika, wystawionego ku pamięci Polaków walczących o wolność Ojczyzny w wąwozie Somosierra w 1808 roku, historię monumentu kończono opisem zniszczenia go przez okupanta w 1940 roku. Pomnik istniał od 1874 roku i likwidujący go zadbali ” by nie pozostał po nim nawet najmniejszy ślad „. Niegolewo.info nadaje tym informacjom całkiem odwrotny bieg i zaprasza do Buku. Tam w Izbie Muzealnej, …