LEGIONY I WOJSKO POLSKIE DOBY NAPOLEOŃSKIEJ (1797—1814) cz. I

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

1. PRZEOBRAŻENIA DOBY REWOLUCYJNEJ W USTROJU I ORGANIZACJI WOJSK Rewolucja francuska w r. 1789 nie przeobraziła od razu instytucyj wojskowych. Pozostawiła wojsko stałe zawodowe, uzupełniane werbunkiem. Postawiła tylko obok niego lud uzbrojony, pod nazwą gwardii narodowej. Podobnie Insurekcja kościuszkowska 1794 nie tknęła prawnie ustroju wojska stałego, uzupełniając je tylko intensywnie rekrutem dymowym; pozostawiła nawet instytucję -«towarzyszy» «zastępców» i pocztowych w kawalerji narodowej; obok tego wojska stawiała masy milicji i pospolitego ruszenia. Życie obalało ten …

Wegry dyplom kampania wiosenna 1849

Kampania wiosenna 1849

Arsenał Varia Skomentuj

W roku 1848 wybuchła rewolucja na Węgrzech. Walki toczone ze zmiennym szczęściem zaczęły przynosić sukces w wyniku kampanii wiosennej 1849-tego roku. W walkach uczestniczyli Polacy z tak znanymi postaciami na czele jak Józef Bem, Henryk Dembiński, czy stojący na czele 3000 legionu polskiego Józef Wysocki. Ich obecność wydatnie przyczyniła się do zwycięstwa Węgrów w bitwie pod Hatvan. Legion w dosłownie ostatniej chwili zjawił się na miejscu walki i przechylił szalę zwycięstwa na korzyść Węgrów. Kolejne dwie bitwy, pod Tápióbicske i w okolicach …

Słońce Austerlitz

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

2-ego grudnia 1805 wojska Napoleona, który niewiele wcześniej przyjął miano Cesarza Francuzów, starły się pod Austerlitz z wojskami Austrii i Rosji. Była to jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich i decydująca bitwa wojny z trzecią koalicją antynapoleońską. Stosunek sił przed bitwą był niekorzystny dla Francuzów: ok. 75 tysięcy przeciw 90-u tysiącom żołnierzy połączonej armii austriacko-rosyjskiej. W wyniku tej bitwy wojska koalicji straciły około 15 tysięcy zabitych i rannych, 30-tu tysięcy wziętych do niewoli i 186 armat. Napoleon przy …

ROZROST WOJSKA PO 1809 R. WYSIŁEK ZBROJNY W 1812 R.

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

ROZROST WOJSKA PO 1809 R. W wojnie 1809 r. Księstwo Warszawskie wywalczyło sobie t. zw. Galicję Zachodnią, t. j. przyrost półtorakrotny terytorium i ludności. Liczbę wojska stałego podwojono teraz na 60.000; scentralizowano zarząd i dowództwo; zamiast «legij» wprowadzono okręgi dywizyjne (cztery). Było 17 pułków piechoty, 16 jazdy, 2 artylerii (polowej i pozycyjnej), batalion saperów, batalion pociągów. Pułki piechoty miały trzy batalion po 6 kompanii, w czym 2 wyborcze: grenadierzy i woltyżery. Wprowadzono artylerię pułkową (działka 3-funlowe). …

Alojzy szarlowski wspomnienia z powstania styczniowego na litwie

Alojzy Szarłowski: Wspomnienia z powstania styczniowego na Litwie

Arsenał Varia Skomentuj

ALOJZY SZARŁOWSKI Część I   Cichy, pracowity tryb życia doznał niespodzianej przerwy i wniósł zamęt niezwykły w ciągu paru następnych miesięcy mego życia szkolnego. Razu pewnego oświadczył mi Kolega Inaszewski (czy Inaszkiewicz), że ma do mnie bardzo ważny interes. Wyszliśmy z godziny szkolnej do wielkiej sali, na dole, przeznaczonej na zawieszanie płaszczów studenckich, i tam, siadłszy w oknie, odbyliśmy konferencję natury politycznej. Z niej się dowiedziałem, że dotąd organizacja narodowa w Kownie szła bardzo …

Brygadier antoni madalinski notka biograficzna

Brygadier Antoni Madaliński – notka biograficzna

gbrPMZ 1717-1794 Skomentuj

Dokładnie 12 marca minęła dwieście dwunasta rocznica wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej. Powstanie rozpoczęte w 1794 r kojarzy się najczęściej z bitwami pod Racławicami, pod Szczekocinami i pod Maciejowicami. Przypomnieć jeszcze należy przysięgę Naczelnika Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim i przywódcę ludu warszawskiego szewca Jana Kilińskiego. Mniej się pamięta Antoniego Madalińskiego, który bezpośrednio przyczynił się do wybuchu powstania. Antoni Madaliński urodził się w 1739 r. w Wielkopolsce. Odziedziczył znaczną posiadłość ziemską, do wojska więc wstąpił z zamiłowania. Służbę rozpoczął w I Brygadzie …

SZKIC DO HISTORII ŁADOWNIC MUNDUROWYCH KAWALERII NARODOWEJ I PUŁKÓW STRAŻY PRZEDNIEJ

sebav15 1717-1794, Kawaleria Narodowa Skomentuj

Mundur i oporządzenie Jazdy Narodowej w II połowie XVIII wieku jest mało znany, gdyż końcowy okres historii broni i barwy Pierwszej Rzeczpospolitej przyćmiła Epoka Napoleońska. Istnieje wprawdzie kilkanaście obrazów, gwaszy i rysunków z epoki, ale są to wizerunki dające tylko ogólne wrażenie, a nie szczegółowe informacje o elementach oporządzenia i uzbrojenia, dlatego w tej pracy chciałbym przybliżyć genezę i wygląd ładownic Kawalerii Narodowej i Pułków Straży Przedniej. Do opracowania wykorzystano eksponaty i informacje z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (22 eksponaty), z Instytutu …

Tworzenie Wojska Księstwa Warszawskiego w latach 1806 – 1807

Pawel 1795-1815 Skomentuj

Pierwsze formacje wojska polskiego były już organizowane we Włoszech i we Francji przez Jana Henryka Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Cesarz Napoleon I Bonaparte nie kierował ich jednak do Polski. Brały one czynny udział w bitwach między innymi na tere-nie Hiszpanii. Dopiero po bitwie pod Jeną i Auerstedt w październiku 1806 roku, kiedy to Wielka Armia pokonała potęgę pruską i zbliżyła się do ziem polskich podjęto starania o ponowne zorganizowanie wojska polskiego. W listopadzie tegoż roku Napoleon wezwał do siebie generałów Henryka …

Granne 1792 i 2008 podroz sentymentalna 4

GRANNE 1792 i 2008 – „Podróż sentymentalna”

gbrPMZ 1717-1794 Skomentuj

Dnia 24 lipca 1792 roku pod Grannem i leżącym na przeciwległym brzegu Bugu Krzemieniem rozegrała się ostatnia bitwa wojsk Litewsko-Polskich w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja. Bitwa, choć źle rozpoczęta, przez przypadek mogła zakończyć się polskim sukcesem i kompletną klęską carskiego korpusu. Potyczka pod Grannem a potem bitwa pod Krzemieniem, choć dużo mniej znana niż Zieleńce, Dubienka Mir, czy Brześć zasługuje także na pamięć i to nie tylko z powodu niedołęstwa obu walczących ze sobą wodzów (Michała Zabiełły i Fiedora Denisowa), …

Legia polsko wloska

LEGIA POLSKO-WŁOSKA

sebav15 Historia Skomentuj

Utworzona z 1-szej półbrygady polskiej 5 VIII 1806 r., przechodzi na służbę królestwa Neapolitańskiego, 2.II.1807 na służbę francuską pod dowództwem pik, Grabińskiego. PUŁK 1-szy PIECH., dowódca płk. Chłopicki Józef. PUŁK 2-gi PIECH., dowódca płk, Białowiejski. PUŁK 3-ci PIECH., dowódca płk. Świderski. PUŁK JAZDY: 11.XI.1807 przechodzi na służbę westfalską, 20.11.1808 na francuską. . Dowódca: płk. Rożniecki Aleksander, od 13. VII.1807 płk. Konopka Jan. Bitwy i potyczki: oblężenie Kładzka- maj, czerwiec, 1807. (Na podstawie: RODOWODY PUŁKÓW POLSKICH …