Przybycie marii luizy do compiegne

Przybycie Marii-Luizy do Compiegne

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

Po kolejnych wygranych kampaniach zwieńczonych zwycięstwami pod Austerlitz, Frydlandem i idącym w ślad za nim pokojem w Tylży, oraz zwycięskiej kampanii roku 1809 Napoleon był u szczytu potęgi. Tworząc nową dynastię rozwieść się musiał z Józefiną, która nie mogła mieć dzieci. W grudniu 1809 r. Aleksander odrzucił prośbę Napoleona, który chciał poślubić siostrę cara, Annę Pawłownę. Tym samym przymierze tylżyckie nie zaowocowało nawet tym, o czym od lat marzył Napoleon: małżeństwem, z którego mógłby się narodzić następca tronu. Napoleon postanowił …

Jean baptiste debret polacy uhonorowani krzyzem legii honorowej za kampanie w hiszpanii

Polacy uhonorowani Krzyżem Legii Honorowej za kampanię w Hiszpanii

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

Jak pisał Robert Bielecki w Encyklopedii Wojen Napoleońskich „Po proklamowaniu cesarstwa 11 VII 1804 Napoleon ustanowił odznakę L.H. (Ordre National de la Légion d’Honneur) – najwyższe odznaczenie francuskie : 5-ramienny krzyż z wizerunkiem cesarza na awersie, zawieszony na czerwonej wstędze. Order L.H. początkowo dzielił się na cztery klasy, później na pięć. Pierwsza dekoracja miała miejsce 15 VII 1804 w Pałacu Inwalidów, draga 16 VIII 1804 w obozie wojskowym k. Boulogne. O przyznaniu odznaczenia decydował sam Napoleon …

Saragossa w roku 1809

Saragossa w roku 1809

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

Osoby zainteresowane epoką wojen napoleońskich, a w szczególności epopeją Legii Nadwiślańskiej i oblężeniem Saragossy znają pamiętniki Brandta, Mrozińskiego, Broekere, jak też fragmenty zamieszczone w wydanym w 1984 przez Wydawnictwo Literackie zbiorze „Dał nam przykład Bonaparte – wspomnienia i relacje żołnierzy polskich, 1796-1815”. Pośród rozlicznych wspomnień tym, które zaważyło na polskim postrzeganiu wojny w Hiszpanii była zamieszczona w wyjątkach anonimowa relacja z oblężenia Saragossy, opublikowana po raz pierwszy w „Bibliotece Warszawskiej” z inicjatywy J. I. Kraszewskiego, …

Pamietniki moje w hiszpanii

Pamiętniki Moje w Hiszpanii

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

przez KAJETANA WOJCIECHOWSKIEGO. [ii] Opisać widziane własnemi oczyma zdarzenia walecznego półku, którego czynów odgłosem brzmiały nadbrzeża Gwadalkwiwiru, Ebru, i Tagu, przed którym zawsze przelękniony Hiszpan uciekał, a zdumiony nieraz Anglik zadrżał, za powinność wziąłem sobie. Jeżeli się słusznie chełpię, żem w tym półku młode moje lata przepędził, biorę pióro do ręki, nie miłością własną powodowany ale chęcią oddania należnej czci, pamięci dowódzcom i współ-kolegom moim. którzy lub na polach bitew zginęli, lub oddawna zmarli, lub …

LEGIONY I WOJSKO POLSKIE DOBY NAPOLEOŃSKIEJ (1797—1814) cz. I

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

1. PRZEOBRAŻENIA DOBY REWOLUCYJNEJ W USTROJU I ORGANIZACJI WOJSK Rewolucja francuska w r. 1789 nie przeobraziła od razu instytucyj wojskowych. Pozostawiła wojsko stałe zawodowe, uzupełniane werbunkiem. Postawiła tylko obok niego lud uzbrojony, pod nazwą gwardii narodowej. Podobnie Insurekcja kościuszkowska 1794 nie tknęła prawnie ustroju wojska stałego, uzupełniając je tylko intensywnie rekrutem dymowym; pozostawiła nawet instytucję -«towarzyszy» «zastępców» i pocztowych w kawalerji narodowej; obok tego wojska stawiała masy milicji i pospolitego ruszenia. Życie obalało ten …

Słońce Austerlitz

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

2-ego grudnia 1805 wojska Napoleona, który niewiele wcześniej przyjął miano Cesarza Francuzów, starły się pod Austerlitz z wojskami Austrii i Rosji. Była to jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich i decydująca bitwa wojny z trzecią koalicją antynapoleońską. Stosunek sił przed bitwą był niekorzystny dla Francuzów: ok. 75 tysięcy przeciw 90-u tysiącom żołnierzy połączonej armii austriacko-rosyjskiej. W wyniku tej bitwy wojska koalicji straciły około 15 tysięcy zabitych i rannych, 30-tu tysięcy wziętych do niewoli i 186 armat. Napoleon przy …

ROZROST WOJSKA PO 1809 R. WYSIŁEK ZBROJNY W 1812 R.

Arsenał 1795-1815 Skomentuj

ROZROST WOJSKA PO 1809 R. W wojnie 1809 r. Księstwo Warszawskie wywalczyło sobie t. zw. Galicję Zachodnią, t. j. przyrost półtorakrotny terytorium i ludności. Liczbę wojska stałego podwojono teraz na 60.000; scentralizowano zarząd i dowództwo; zamiast «legij» wprowadzono okręgi dywizyjne (cztery). Było 17 pułków piechoty, 16 jazdy, 2 artylerii (polowej i pozycyjnej), batalion saperów, batalion pociągów. Pułki piechoty miały trzy batalion po 6 kompanii, w czym 2 wyborcze: grenadierzy i woltyżery. Wprowadzono artylerię pułkową (działka 3-funlowe). …

Tworzenie Wojska Księstwa Warszawskiego w latach 1806 – 1807

Pawel 1795-1815 Skomentuj

Pierwsze formacje wojska polskiego były już organizowane we Włoszech i we Francji przez Jana Henryka Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Cesarz Napoleon I Bonaparte nie kierował ich jednak do Polski. Brały one czynny udział w bitwach między innymi na tere-nie Hiszpanii. Dopiero po bitwie pod Jeną i Auerstedt w październiku 1806 roku, kiedy to Wielka Armia pokonała potęgę pruską i zbliżyła się do ziem polskich podjęto starania o ponowne zorganizowanie wojska polskiego. W listopadzie tegoż roku Napoleon wezwał do siebie generałów Henryka …