Jozef sas obertynski

Józef Sas-Obertyński

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

Dzięki uprzejmości p. Anny Oszczepalskiej, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, otrzymaliśmy artykuł o zapomnianej już postaci Józefa Sas-Obertyńskiego. Jedyny znany Towarzystwu ślad zawiera się w publikacji z połowy XIX wieku. Członkowie Towarzystwa będą czytelnikom strony Arsenału zobowiązani za wszelką dalszą informację w tej mierze. Wszelkie wzmianki proszę kierować na adres mailowy stowarzyszenia, tudzież na forum Arsenału w wątku „Józef Sas-Obertyński”. „Gazeta Lwowska „ z 1852 roku [1]informowała o śmierci i pogrzebie Józefa Sas Obertyńskiego: Dnia …

Front nadnarwiański

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

Dariusz Szpakowski   (Tekst ten stanowi wersję drugą poprawioną i uzupełnioną.)   Po przegranej 1792 roku, w powszechnej świadomości zaczął przeważać pogląd o możliwości zbicia Moskali. Dalsze wypadki oraz ewidentna zdrada dotychczasowego sojusznika pruskiego, wzbudziły chęć przeprowadzenia zmian. Możliwość taką dawało jedynie powszechne zbrojne wystąpienie. Na początku maja 1793 roku w Warszawie, na jednym ze spotkań towarzyskich u Ignacego Działyńskiego, szefa 10 Regimentu Pieszego, poruszono kwestię uchwał sejmu grodzieńskiego. Zgodzono się z tym iż …

Działa artylerii Rzeczpospolitej Obojga Narodów 1765-1793

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

  Marek Gąsiorowski   Rozdział 1 – Działa Spiżowe. W literaturze dotyczącej schyłku Rzeczpospolitej brak mi analizy ilościowej materiału artyleryjskiego jaki miała do dyspozycji nasza armia. Opisano już prawie wszystko tylko nie działa. A to one były ostrzem królowej wojny. Na początku postaram się policzyć iloma i jakimi działami spiżowymi dysponowało nasze wojsko. W przypadku braku jednoznacznych danych, wszelkie założenia dotyczące produkcji ludwisarni będę formułował tak, by pomniejszać jej produkcję. …

Szymon askenazy ksiaze jozef poniatowski minister wojny ksiestwa warszawskiego 1806

Szymon Askenazy: „Książe Józef Poniatowski – MINISTER WOJNY KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO 1806”

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

ROZDZIAŁ I. POKUSA ROSYJSKA. — PROPOZYCJE PRUSKIE. — FRANCUZI W WARSZAWIE. — MURAT I DAVOUT. SPÓŁZAWODNICTWO DĄBROWSKIEGO. OBJĘCIE WYDZIAŁU WOJNY. PRZYBYCIE NAPOLEONA.   Jak gdyby z długiego letargicznego uśpienia zbudziły ks. Józefa podstępujące coraz bliższą i górniejszą falą potężne odgłosy epopei napoleońskiej, coraz jaśniej, coraz konieczniej ogniskowane ze światowej zachodniej oddali w samym ośrodku ziem i rzeczy polskich. Ale przyszły one do niego nasampierw wprost z przeciwległego wschodniego krańca. Od lata 1805 r. gotowała się trzecia wielka …

Bitwa pod dubienka

Bitwa pod Dubienką

sebav15 1717-1794 Skomentuj

W najbliższą niedzielę przypada 218 rocznica bitwy pod Dubienką, gdzie 18 lipca 1792 r. „5-tysięczny korpus generała Tadeusza Kościuszki wyposażony w 24 działa starł się z liczącym 25 tys. żołnierzy korpusem rosyjskim pod wodzą generała Michaiła Kachowskiego. (…) Bitwa ta nie została do końca rozstrzygnięta, gdyż obie strony uważały się za zwycięzców. Jednakże przewagę uzyskali Polacy, ponieważ skutecznie przeciwstawili się czterokrotnie liczniejszej armii, zadając Rosjanom znaczne straty, przy dużo mniejszych stratach własnych, a także wycofując …

Jan matejko bitwa pod raclawicami 1794

Bitwa pod Racławicami 1794

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

1.   PLANY I PRZYGOTOWANIE INSUREKCJI Myśl wznowienia walki powstała w obozie księcia Józefa jeszcze przed zawieszeniem broni w 1792 r. Nie  zrealizowano jej wtedy, odłożono walkę do pomyślniejszej chwili. Jako wodza i naczelnika narodu wysunięto już wtedy Kościuszkę, jednego z bohaterów amerykańskiej rewolucji narodowej. Od razu zaczęła się rozwijać tajna organizacja spiskowa wśród działaczy obozu patriotycznego i wojska. W 1793 r., pod wpływem ciosu rozbiorowego i zagarnięcia połowy prawie pułków polskich, sprzysiężenie zaczęło przeć …

Szymon askenazy ksiaze jozef poniatowski rozprawa z rosja 1789 1795

Szymon Askenazy: „Książe Józef Poniatowski – rozprawa z Rosją: 1789—1795”

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

Książę Józef Poniatowski na manewrach pod Bracławiem 1791 r. Kopia W. Kossaka wg Bacciarellego. ROZDZIAŁ I. WEJŚCIE W SŁUŻBĘ POLSKĄ — ROZRYWKI WARSZAWSKIE — ŻYCIE OBOZOWE — USTAWA 3 MAJA Uchwała Sejmu Wielkiego warszawskiego o wojsku stutysięcznem spowodowała konieczność wezwania oficerów rodaków z obcych służb, w myśl uchwały sejmowej z grudnia 1788 r. Ks. Józef podczas ostatniej swojej bytności w kraju musiał ponowić przed stryjami, królem i prymasem, pierwotne zobowiązanie, dane przy wstąpieniu do armji austrjackiej, że wróci na pierwsze zawołanie. …

Ksiaze jozef mal j grassi szymon askenazy ksiaze jozef poniatowski pierwsze lata mlodziencze 1763 1789

Szymon Askenazy: „Książe Józef Poniatowski – pierwsze lata młodzieńcze 1763—1789”

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

ROZDZIAŁ I. URODZENIE — STOSUNKI RODZINNE Józef Poniatowski urodził się d. 7 maja 1763 r., o godzinie trzeciej z rana, w Wiedniu, w pałacu Kinskych przy Herrengasse. Rodził się z 29-letniego ojca Andrzeja, starosty ryckiego, generała, potem feldcechmistrza wojsk austrjackich, młodszego brata stolnika litewskiego, późniejszego króla Stanisława-Augusta, i z 23-letniej Teresy z Kinskych. Ochrzczony tegoż dnia tamże w sąsiedniej Schottenkirche, otrzymał imiona Josephus-Antonius; chrzcił go ksiądz Lambert Gsponn, do chrztu trzymał wuj, pułkownik …

Ksiaze jozef poniatowski w 1792 r

Książę Józef Poniatowski w 1792 r.

Arsenał 1717-1794 Skomentuj

Ignacy Prądzyński Przez jakąż więc fatalność Polska nie odzyskała swego bytu, ale i owszem, po każdym swoim wysileniu coraz głębiej do otchłani zapadała? Nad tym zamierzyłem sobie zrobić niektóre uwagi. Trzy szczególnie epoki podawały narodowi polskiemu nader przyjazne okoliczności do dźwignienia ojczyzny, a tymi są: wypadki z roku 1792 do 1794, czasy Napoleona i powstanie roku 1831. W tych trzech zdarzeniach nie były to już wysilenia stronnicze, tak jak wyskoki konfederacji barskiej, lecz ruchy prawdziwie narodowe. Do kierowania nimi były …

Insurekcja warszawska 17 18 kwietnia te same miejsca 216 lat pozniej 5

Insurekcja Warszawska 17 – 18 Kwietnia: te same miejsca 216 lat później

gbrPMZ 1717-1794 Skomentuj

Piotr M. Zalewski Mieszkając i żyjąc w Warszawie chodzimy po ulicach które „widziały tak wiele” – to truizm, tak! Każdy kto zna historię tak powie. Powstanie Listopadowe, Obrona 1939, Powstanie Warszawskie… To wydarzenia dobrze znane i przez to bliskie. Ale Warszawa, jej „bruki” widziały o wiele więcej, wybierzmy się w podróż w czasie, zobaczmy jak dobrze znane nam z współczesnych spacerów miejsca wyglądały 216 lat temu w pamiętnych dniach kwietniowych Insurekcji Warszawskiej. Powstanie stolicy przeciw okupacyjnemu garnizonowi …