Historia zywa w szkole

Historia żywa w szkole

Adam Zwoiński Działyńczycy Skomentuj

 

Na zaproszenie dyrekcji w dniu 11.03.14 gościliśmy w szkole im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego 2. grupa  historyczna Biały Orzeł wystawiła dwuosobową delegację Rafała Walczyka (gemajn Regimentu X szefostwa Działyńskich) i mnie (muszkieter 2 Regimentu Wodzickiego). Spotkanie z dziećmi młodszych klas odbyło się na dużej auli na górze placówki.

Zdając sobie sprawę, że dzieci są w stanie wytrzymać jedynie ok 15 minut merytorycznego wykładu staraliśmy się ograniczyć go do tego właśnie czasu aby potem przejść do odpowiedzi na pytania szkolnej dziatwy. Nasze opowiadanie skupiliśmy na przedstawieniu tego co dzieci widzą, a przez to są w stanie zapamiętać i wynieść na przyszłość, a zatem wprowadziliśmy młodą publikę w barwną charakterystykę żołnierza piechoty ostatnich lat I Rzeczypospolitej. Wspomnieliśmy również oczywiście o patronie szkoły  Naczelniku Kościuszce ale z uwagi na młody wiek klas, uwagę dzieci przykuwały bardziej kolorowe stroje, w których występowaliśmy niż jakaś konkretna data czy nazwa pułku czy regimentu. Ku mojemu zaskoczeniu sporo pytań z dziedziny czysto wojskowej pochodziło ze strony dziewczynek,  domeną chłopców natomiast także było fizyczne zetknięcie się z elementami oporządzenia i epokową bronią. Dla przykładu padały pytania o to czy ówczesna polska jazda była uzbrojona w kolczugi, ile czasu trwało nabijanie muszkietu, jakie były główne choroby żołnierzy w owym czasie, czy wojsko korzystało z jakiś środków transportu, czy noszono wysokie buty z cholewami itd. Mamy nadzieję, że nasz mały ale jednak trud przyniesie w przyszłości dobre owoce w postaci głębszego poznania przez młode pokolenie zapomnianych dziejów naszej historii militarnej z ostatnich lat przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. W tej chwili staramy się dalej rozsyłać nasze oferty lekcji historycznych po szkołach województwa pomorskiego, zwłaszcza tych, które swoim patronem uczyniły Tadeusza Kościuszkę.