Gwardia narodowa warszawska 1830 1831 organizacja i umundurowanie

Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie – premiera książki

Monika Żebrowska Publikacje Skomentuj

 

Publikacja została sfinansowana przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena” oraz Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”.

W pracy podjęty został temat organizacji formacji porządkowej utworzonej w Warszawie po wybuchu powstania listopadowego. Na początku przybliżona została historia gwardii narodowej, następnie – okoliczności powstania Gwardii Narodowej Warszawskiej, potem omówiona została m.in. jej struktura, liczebność, finansowanie, uzbrojenie i umundurowanie. W książce znajdują się czarno-białe ilustracje oraz kolorowe tablice przedstawiające umundurowanie oraz oznaczenie stopni w omawianej formacji.

Ze wstępu:

„(…) Głównym tematem niniejszej pracy są kwestie organizacyjne Gwardii Narodowej Warszawskiej. By uniknąć powtórzeń względem poprzednich publikacji, opis jej udziału w powstaniu listopadowym został ograniczony do przytoczenia relacji bezpośrednich świadków. Dzięki temu lepiej poznajemy samych gwardzistów, formacja nabiera życia, przestaje być zbiorem cyfr i wykazów na papierze. Poza tym analiza działalności Gwardii wymaga jeszcze wielu badań i usystematyzowania źródeł rozproszonych w różnych archiwach. Jest to temat na kolejne opracowanie.

Pracę uzupełnia 12 aneksów. Są to ustawy, rozporządzenia, projekty budżetów, zestawienia stanu liczebnego oraz raport postępów w tworzeniu formacji i kodeks karny – które opracowałam na podstawie źródeł archiwalnych dotąd nie publikowanych, znajdujących się w Archiwum Głównym Akt Dawnych – jak również regulamin musztry, wydany drukiem w 1831 r. – obecnie jeden z egzemplarzy należy do zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. Źródła w aneksach zamieściłam w brzmieniu oryginalnym, bez uwspółcześniania ortografii i interpunkcji, dając w ten sposób niejako możliwość obcowania z XIX-wiecznym piśmiennictwem. (…)

 

Niniejsza praca jest efektem trzyletnich badań nad tematem. Poprzez zgromadzenie i przeanalizowanie różnych źródeł składających się na obraz tej formacji, chciałam usystematyzować posiadane informacje i nakreślić jej rzetelny wizerunek. (…)”

 

Książkę można zakupić w księgarni Akademii Humanistycznej w Pułtusku (ul. Mickiewicza 36C) oraz w księgarni internetowej: http://ksiegarnia.ah.edu.pl/pl/p/Gwardia-Narodowa-Warszawska-1830-1831/326 a także w Stowarzyszeniu Artylerii Dawnej „Arsenał”.