Fuengirola 1810-2010

Arsenał Batalie i pokazy Skomentuj

W tym miesiącu przypada rocznica jednego z najznamienitszych, lecz niestety zupełnie zapomnianych zwycięstw oręża polskiego okresu wojen napoleońskich: oblężenia Fuengiroli. Niewielkiego i zdawałoby się sennego garnizonu obsadzonego przez pułk 4 piechoty Księstwa Warszawskiego. Jednak to tam 15 października 1810, polscy żołnierze z 4 pułku piechoty dowodzonego przez kpt. Franciszka Młokosiewicza dokonało niemożliwego: rozbili dziesięciokrotnie silniejszy desant wojsk angielsko-hiszpańskich dowodzonych przez gen. Blayneya.

Jak pisał Robert Bielecki:

„W F(uengiroli) znajdowały się ruiny średniowiecznego zamku, które dowodzący w Maladze gen. Sebastiani postanowił obsadzić 200 żoł. 4 pp. pod komendą kpt. Franciszka Młokosiewicza, by w ten sposób zabezpieczyć się od strony Gibraltaru. 14 X w pobliżu zamku wylądował ang(ielski) desant, złożony z 82 i 89 pp. ang(ielskiej) oraz hiszp(ańskiej) p. Toledo, wspierany przez okręt liniowy „Rodney”, fregaty „Circe”, „Topaz” i „Sparrowhawk”, a także kilka kanonierek. Na brzegu czekał już duży oddział hiszp(ańskich) partyzantów z pobliskich gór Ronda. Łącznie siły angielsko-hiszpanskie sięgały 4 tys. Anglicy usypali baterię w pobliżu zamku i zaczęli go ostrzeliwać z dział. Nocą do zamku dotarło 60 żoł. 4 pp. pod komendą por. Eustachego Chełmickiego, który do tej pory stanowił garnizon pobliskiego miasteczka Mijas. Następnego dnia przybył z odsieczą szef bat. Ignacy Bronisz, prowadzący jeszcze 200 Polaków, a także 80 żoł(nierzy) 21 fran(cuskiego) p(ułku) dragonów. Niespodziewane pojawienie się odsieczy zaskoczyło Anglików i Hiszpanów. Wykorzystał lo Młokosiewicz, który posłał Chełmickiego z częścią garnizonu do ataku na baterię. Natarcie zakończyło się pełnym powodzeniem. Armaty zostały zdobyte, a co więcej, rozbito też główne siły nieprzyjaciela, biorąc do niewoli samego Blayneya. Straty ang. wynosiły 40 zabitych, 70 rannych i 180 jeńców. Polacy zdobyli też 5 dział, 300 karabinów i 60 tys. sztuk amunicji. Doznawszy tak dotkliwej porażki, Anglicy wycofali się na okręty i odpłynęli, a hiszp. partyzanci odeszli pospiesznie w góry Ronda.”

(Robert Bielecki, „Encyklopedia Wojen Napoleońskich”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2001, str. 182-183)

 

Jak wiedzą bywalcy naszego forum jak też dawnego forum poniatowski.org.pl tudzież rozlicznych napoleońskich biwaków, już dawno podnosiliśmy potrzebę godnego uczczenia tej rocznicy. Tym bardziej cieszy, że w choć skromnym wymiarze, dzięki pracy Asociación Histórico – Cultural Teodoro Reding, jak też kolegów odtwarzających pułk 4 piechoty Księstwa Warszawskiego wspieranych, a także dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do takich uroczystości dojdzie.

Niżej zamieszczamy

 

Program obchodów

Piątek, 15 października

20:00. (Miejsce do ustalenia ).

Prezentacja Stowarzyszenia Historyczno – kulturowe ” Reding Teodoro ” Malaga dotycząca działań związanych z rocznicą, jak też historii oblężenia zamku Fuengirola.

22:00 – 24:00 Zamek Fuengirola.

Warta honorowa 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego w zamku Fuengirola.

Otwarcie obozu napoleońskiego dla zwiedzających.

Sobota, 16 października

11:30 Parada delegacji brytyjskiej, polskiej, francuskiej i hiszpańskiej

12:00. Plac przy ratuszu.

Przemówienia rocznicowe, upamiętnienie poległych bohaterów obu armii z 1810 roku.

Odśpiewanie hymnów, podniesienie flag narodowych i oddanie salwy honorowej.

13:30 godzin. Wnętrze zamku – odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

18:00. Okolice Zamku Sohail.

Pokaz nawiązujący do bitwy pod Fuengirolą. Lądowanie wojska brytyjskiego na plaży. Pierwsze utarczki.

21:00 – 22:00. Otwarcie obozu napoleońskiego i brytyjskiego dla zwiedzających.

Niedziela, 17 października

Do godziny 10:00 . Wnętrze zamku.

Msza ku czci wszystkich poległych w bitwie, celebrowana przez polskiego księdza w języku polskim i hiszpańskim.

Ok godziny 11:30 pokaz nawiązujący do oblężenia Fuengiroli – walka w okolicy zamku.

13:30 Zakończenie pokazu.

 

Pełna informacja na stronie organizatora.

Historia bitwy pod Fuengirolą:

Napoleonistyka

Napoleon team

Wikipedia

Fuengirola dzisiaj: