Fotografia muzealna

Arsenał Aktualności Skomentuj

Mocą wyroku Sąd Okręgowego w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 r. zniesiony został zakaz fotografowania eksponatów muzealnych bez zgody dyrekcji placówki, jak też powiązany z nim obowiązek zapłaty. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać przy rekonstrukcji zdjęcia eksponatów muzealnych. Mimo, że odnośne postanowienie uznane zostało za niedozwolone, należy liczyć się z opóźnieniami, gdyż szereg muzeów nie opłat takich, jak też wymogów uzyskania zgody nie zniosło. Zwolnienie nie obejmuje korzystania z lampy błyskowej.[1]

Numer wpisu:[2] 1945
Data wpisu: 2010-05-25
Data wydania wyroku: 2010-03-05
Sygnatura akt: XVII AmC 1145/09
Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda: Michał Kosiarski
Oznaczenie pozwanego: Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
Postanowienie uznane za niedozwolone: „Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty”
Branża: Inne usług

 


[1] Szersza informacja na stronie: http://prawo.vagla.pl/node/9027

[2] http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php