traduction de votre aigle „orzet”

 • 26 czerwca 2008 z 14:46 #5560
  Patrice
  Participant

  :haha: Bonjour amis polonais
  Pouvez vous me traduire cela en Français
  je voudrais le mettre sur mon blog

  Orzeł na drzewcu sztandarowym 5. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego
  obóz patriotyczny traktuje zaistniałą sytuację początkowo jako stan chwilowy, już 1796 w Galicji są organizowane pierwsze spiski przygotowujące powstanie, nadzieje wiąże się z rewolucyjną Francją, toczącą we Włoszech wojnę przeciw Austrii wspieranej przez Rosję (potem też przez Prusy), przy wojskach franc. powstają oddziały polskie (Legiony Dąbrowskiego). Rozwój wydarzeń (klęska Austrii i Prus) doprowadza 1806/7 do częściowej realizacji niepodległościowych marzeń, pod protektoratem Napoleona powstaje kadłubowe Księstwo Warszawskie z ziem II i III zaboru pruskiego (1809 powiększone o część Galicji; zajmowało wówczas 142 tys. km2 i liczyło 4,3 mln mieszk.), ale po klęsce ces. Francuzów zostaje ono zlikwidowane i kongres wiedeński 1815 wytycza ostateczny kształt porozbiorowych granic. Utworzono Królestwo Polskie, połączone unią personalną z Rosją, ale posiadające pełną samodzielność wewn. i odrębną armię pod dowództwem carskiego brata, wielkiego księcia Konstantego (który jednak często łamał obowiązującą konstytucję); obejmowało 127 tys. km2 z 3,3 mln mieszk. (ogółem Rosja powiększyła się kosztem P. o 591 tys. km2); po powstaniu listopadowym Królestwo staje się prowincją ros. z pewną autonomią (m.in. sądownictwo, system monetarny), a po powstaniu styczniowym wszelkie odrębności zostały zlikwidowane (j. pol. przywrócono 1906). Z części zaboru pruskiego (początkowo 141 tys. km2, po 1815 – 80 tys. km2 i 2,2 mln mieszk.) utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie z pewną autonomią i odrębnym namiestnikiem (do 1831), 1870 wcielone jako prowincja do Rzeszy; wtedy też realizowano w nim brutalną politykę germanizacyjną. Okrojono na korzyść Rosji także zabór austr. (początkowo 130 tys. km2, po 1815 – 81 tys. km2 i 4,4 mln mieszk.); ziemie te do 1867 były bezpośrednio włączone do cesarstwa, rządzone policyjnie i germanizowane; po reformie państwa austr.-węg. uzyskały szeroką autonomię jako Królestwo Galicji i Lodomerii.

  C’est l’histoire de votre aigle

  Merci beaucoup

  Patrice

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.