Świąteczno-noworoczny konkurs Arsenału

 • 20 grudnia 2011 z 11:13 #10208
  Koroniarz
  Keymaster
  Przed nami święta. Czas na bliskich. Miejmy nadzieję, że czas spokoju, radości, ale i chwili zastanowienia. Jeśli znajdziecie Państwo przy tej okazji odrobinę czasu na zastanowienie nad przeszłością, zachęcamy Was do wzięcia udziału w świąteczno-noworocznym konkursie Arsenału.

  Jego zasady są proste: jeśli znacie w swojej okolicy nie znane szerzej miejsce, lub zdarzenie z okresu 1717-1831, tudzież żyjącą w tym okresie osobę, której pamięć warto by przywrócić i chcielibyście takie miejsce, zdarzenie lub osobę przybliżyć innym, opiszcie i w terminie do 20 stycznia 2012-ego roku prześlijcie w formie pliku edytowalnego (w formacie rtf, odt lub doc) na adres stowarzyszenia: info@arsenal.org.pl z dopiskiem (w temacie maila) „KONKURS”.

  Najciekawsze prace opublikujemy na naszej stronie, oraz nagrodzimy egzemplarzem „Napoleon i Wellington – Długi pojedynek”

   

  angielskiego autora Andrew Roberts’a, opublikowanej przez wydawnictwo REPLIKA (wydawnictwo przygotowało 3 egzemplarze tej pozycji). Książka objęta jest patronatem medialnym Arsenału, a jej wybrane fragmenty można przeczytać na naszej stronie.

  Kolejną znakomitą nagrodą są oraz trzema pierwszymi numerami pisma oferowane przez redakcję trzy zestawy po trzy numery czasopisma Szabla i Koń (dawniej „Nowy Przegląd Kawaleryjski”)

   

  Tekst musi mieć co najmniej jedną stronę maszynopisu (około 2000 znaków, lub licząc ze spacjami około 2400 znaków). Do tekstu może być dołączone zdjęcie miejsca, lub grafika związana z wydarzeniem lub osobą, w liczbie od 1 do 4, przy czym łącznie nie powinny przekraczać 10MB. Przypominamy, że do wszelkich publikacji na naszej stronie mają zastosowanie zasady określone w informacji pt. Redakcja, z tym, że nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej na łamach strony ARSENAŁ – stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831, oraz że praca konkursowa, ani też ilustracje do niej dołączone nie naruszają niczyich praw autorskich. Autorem powinna być osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę, o której mowa wyżej wyrazić muszą opiekunowie ustawowi, lub inne upoważnione osoby. Tekst nie powinien też być wcześniej publikowany, a gdyby był w całości lub w części, to winno to być wskazane w treści korespondencji wraz z potwierdzeniem, że ponowna publikacja na stronach Arsenału nie narusza praw osób trzecich.

  Ogłoszenie wyników dnia 31-ego stycznia 2012-ego roku.

  ZAPRASZAMY!

  20 grudnia 2011 z 23:35 #10209
  Adam Zwoiński
  Participant

  Znakomity pomysł, właśnie zabieram się do napisania artykułu traktującego o udziale gwardii koronnej w walkach pod Gdańskiem w 1734 r. mam nadzieję iż tematyka ta nadaję się do konkursu, wątek z miejscem zamieszkania autora istnieje wszak gwardia broniła Gdańska a pułki rosyjskie nacierały także z kierunku wschodniego tj. od strony wsi Heybudy czyli obecnych Stogów gdzie mieszkam

  21 grudnia 2011 z 16:21 #10212
  Koroniarz
  Keymaster

  Zachęcam do przekazywania informacji o konkursie dalej.
  :haha:

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.