Protest w sprawie zakazu przemieszczania się z bronią

 • 4 stycznia 2012 z 00:32 #10219
  Krzysztof63
  Participant

  „Piłkarskie święto, jakim będą przyszłoroczne mistrzostwa Europy, może utrudnić polskim strzelcom przygotowania do występu w igrzyskach w Londynie. Prawdopodobnie przez ponad miesiąc nie będą mogli trenować z powodu zakazu noszenia broni.

  Mając na uwadze zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestnikom EURO 2012 Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji opracowało projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w „sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym” na terenie całego państwa polskiego w dniach 25 maja – 3 lipca.

  Wejście w życie tego przepisu utrudni zawodnikom przygotowania do igrzysk w Londynie (27 lipca – 6 sierpnia). Dlatego też poproszony o opinię Polski Związek Strzelectwa Sportowego wyraził negatywne stanowisko wobec tej propozycji.”

  całość tu: … &_ticrsn=5

  Ciężko mi szło, wiec tekst jest dopiero dzisiaj. Jest to projekt, wyślę go nie wcześniej niż w piątek, będę jeszcze zbierał opinie i podpowiedzi z innych środowisk. Można go wykorzystać i przerobić pod swoje potrzeby, nie będę rościł sobie prawa do wynagrodzenia z tytułu praw autorskich. Proszę też o merytoryczne uwagi tutaj, chętnie coś dołożę do tekstu.

  co do adresatów:
  – minister Spraw Wewnerznych – wiadomo, odpowiedzialny za wydanie rozporządzenia.
  – premier – niech wie, co jego ministrowie wyprawiaja
  – RPO – żeby sprawdził, czy to rozporzadzenie nie narusza praw obywatelskich
  – KGP – żeby wiedział, że wiemy co knują
  – media – może zrobią trochę dymu i władza się wycofa.

  projekt

  Pan Jacek Cichocki
  Minister Spraw Wewnętrznych

  W imieniu sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej z siedzibą w Świdnicy składam stanowczy protest przeciwko projektowanemu wprowadzeniu czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, co ma nastąpić w drodze rozporządzenia. Jak donoszą media, projekt rozporządzenia w tej sprawie jest przygotowywany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Istotą rozporządzenia ma być wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie całego kraju w dniach 25 maja – 5 lipca, w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które mają odbyć się w Polsce w tym terminie.

  Nie zgadzamy się, żeby wszystkich obywateli hurtowo traktować jako potencjalnych przestępców i terrorystów. Nie ma żadnej przesłanki sądzić, że ktokolwiek posiadający legalnie broń może stanowić zagrożenie dla imprezy. Ilość ciężkich przestępstw, dokonanych za pomocą legalnie posiadanej broni palnej jest znikoma, w stosunku do ilości przestępstw w ogóle. Od wielu lat policja przemilcza ten argument we wszelkich dyskusjach o dostępności obywateli do broni palnej. Tymczasem dane statystyczne są bezlitosne – najczęściej używanym narzędziem zbrodni pozostają sprzęty domowe typu nóż kuchenny lub siekiera.

  Dane statystyczne wskazują, że w ciągu 6 tygodni trwania mistrzostw na polskich drogach zginie w wypadkach samochodowych około 50 osób. Być może więcej, ze względu na wzmożony ruch kibiców. Czy policja zamierza zabronić poruszania się samochodami po kraju? Przecież byłby to krok o wiele bardzie racjonalny, niż np. zakazywanie myśliwym wyjazdu na polowanie.

  Chcemy podkreślić, że mimo wielkiej popularności piłki nożnej, nie wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej pasjonują się tym sportem. Jest dość liczne grono osób, które zajmują się myślistwem, strzelectwem sportowym i rekreacyjnym, wreszcie rekonstrukcją historyczną. Dlaczego ta grupa obywateli ma być ukarana za to, że organizowana jest w kraju impreza, która ich nie interesuje? Czy impreza, odbywająca się w czterech miastach w kraju jest wystarczającym powodem, aby uniemożliwić im realizację swego hobby?

  Nas, członków grupy rekonstrukcji historycznej, szczególnie bulwersuje fakt, że traktuje się osoby, posiadające historyczną broń skałkową, jako potencjalnych terrorystów i przestępców. Pomysł, że ktoś wyposażony w półtorametrowej długości karabin może przedrzeć się przez strefy ochrony i zagrozić kibicom i gościom jest tyleż absurdalny, co niepoważny. Chcemy ponadto zwrócić uwagę na dwa aspekty, istotne z naszego punktu widzenia:
  – uniemożliwia się przeprowadzenie wcześniej zaplanowanych i częściowo przygotowanych już imprez, które często są realizowane w ramach kilkuletnich programów, w tym także z wykorzystaniem funduszy unijnych (np. Dni Twierdzy w Srebrnej Górze, Biwak Historyczny w Świdnicy) – co może grozić utratą dofinansowania,
  – uniemożliwia udział w całkowicie legalnych i realizowanych zgodnie z planem imprezach za granicami Polski (np. 255 rocznica bitwy pod Kolinem w Czechach).

  Uważamy, że planowany zakaz nie przyczyni się w jakimkolwiek stopniu do poprawy bezpieczeństwa imprezy. Tzw. kibole wyposażeni są z reguły w pałki, łańcuchy, noże i siekiery. Nie udało się jak dotąd stwierdzić przestępstwa stadionowego, dokonanego za pomocą legalnie posiadanej broni palnej. Projekt jest, mówiąc kolokwialnie, pójściem na łatwiznę, bez realnych widoków na jego skuteczną realizację – bo możliwość jego realizacji oceniamy podobnie, jak skuteczność egzekwowania zakazu papierosów na przystankach. W imię mocno naciąganej teorii poprawy bezpieczeństwa w czasie mistrzostw po raz kolejny próbuje się ograniczyć prawa obywatelskie – i to w grupie społecznej, która w pewnej mierze w ogóle imprezą nie będzie zainteresowana.

  Projekt rozporządzenia oceniamy negatywnie. Żądamy odstąpienia od jego realizacji i skoncentrowania się na sprawach naprawdę istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na stadionach – w tym także zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, których mistrzostwa Europy w piłce nożnej interesować nie będą.

  Krzysztof Czarnecki
  przewodniczący zarządu Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej
  dowódca grupy rekonstrukcji historycznej Infanterie Regiment Alt Kreytzen

  do wiadomości:
  1. Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich
  3. Generalny Inspektor Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji
  4. media

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.