Gwardia Koronna

 • 16 lutego 2010 z 21:11 #8097
  ziółek
  Participant

  białe wyłogi nosił regiment królewicza

  20 lutego 2010 z 19:22 #8115
  gbrPMZ
  Participant

  Koledzy !
  Zdaję sobie sprawę, że FORUM, choć „pisane” bliższe jest „spotkaniom ustnym” warto by jednak było cytowaną „wiedzę” opatrywać źródłem pochodzenia abyśmy mogli się przekonać jak cytat brzmi w rzeczywistości.
  Cytowany tekst pana Godlewskiego (nie wiem skąd pochodzi) zawiera pewne błędy:
  1.”kurtka płócienna” – prawdopodobnie chodzi o ponsowy rajtrok (kurtę lub z francuska habit) która była zawsze sukienna.
  2. „podszewka sukienna” – należy rozumieć, że chodzi o „wywinięte” elementy ubioru, a więc wszelki wyłogi, wykłady, łapki, poły odwijane. Elementy te są sukienne, podszewka płócienna była wszywana na plecach i w rekawach.
  3. Kamasze i getry znaczą praktycznie to samo, słowa są obcego pochodzenia i dotarły do nas z różnych języków. Możemy przyjąć, że kamasze są wojskowe a getry cywilne, lub, że kamasze sięgają za kolana, a getry tylko za kostki.
  4. Kamasze nosili także szeregowi do, jakbyśmy to powiedzieli do munduru wielkiego/wyjściowego/polowego. W koszarach poza służbą nosili spodnie i pończochy, koszule i kamizele i furażerki lub kapelusze.
  5.Trzewiki były czarne, bo inne (kolorowe?) żołnierzom jako pochodzącym z gminu nie przysługiwały
  6.Spodnie do pończoch i kamaszy były białe sukienne(w Polsce ten typ spodni zwał się niemieckimi) niektóre regimenty nosiły spodnie żółte (łosiowe?) lub w barwach kamizeli i wyłogów.
  7.Kutasy i chwosty były zakończeniami szarf oficerskich. Szeregowi i podoficerowie nosili chwasty przy temblakach, prawdopodobnie każda kompania we własnym kolorze (patrz :Jan Benda BROŃ i BARWA nr7)
  8.Harcapy doczepione mieli tylko ci którzy nie mieli wystarczająco długich i bujnych włosów własnych. Warto tu dodać, że tym co nie mieli własnych wąsów takie malowano, a tym co powinni doczepiano także z boków loki nad uszami wykonane z gipsu.
  9.Doprecyzujmy: „płaszcz wykonany z wełny” to płaszcz sukienny.
  Aby być w zgodzie z tym co napisałem na początku powinienem podać tu BIBLIOGRAFIĘ skąd ta wiedza pochodzi, niestety miejsca mamy za mało bo jest to kilkadziesiąt pozycji dot. Munduroznawstwa, kostiumologii, a także przede wszystkim, pamiętniki i dokumenty z epoki. Część tej bibliografii znajdziecie w:
  BIBLIOGRAFIA
  1. Bauer Krzysztof, Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1991.
  2. Bauer Krzysztof, Wojsko Koronne Powstania Kościuszkowskiego, Warszawa 1981.
  3. Benda Jan, Najstarszy Zachowany Polski Mundur Wojskowy /w:/ ARSENAŁ I 1957/58.
  4. Benda Jan, O Rogatywkach i Czapkach Ułańskich /w:/ ARSENAŁ I 1957/58.
  5. Benda Jan, Pamiętnik tow. 56 szwadronu 1 Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej dow. Lubowidzkiego z lat 1790-1794, zamieszczony w rękopisie: „Wojsko polskie, jego ubiory, broń, kwatery i dowódcy. /w:/ Broń i Barwa, nr 2 Warszawa 1936.
  6. Gembarzewski Bronisław, Żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, Tom II, od 1697 do 1794 roku, Warszawa 1960.
  7. Górski Konstanty, Historia Jazdy Polskiej, Kraków 1894.
  8. Górski Konstanty, Historia Piechoty Polskiej, Kraków 1893.
  9. Grabowska Irena, Ładownica z herbem Sas w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach, /w:/ Studia i materiały do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.II, Kraków 1964.
  10. Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
  11. Herbst Stanisław, Z Dziejów Wojskowych Powstania Kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983.
  12. Kitowicz Jędrzej, Opis Obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985.
  13. Korzon Tadeusz, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, Warszawa-Kraków 1897-1898.
  14. Lipnego Lipski Jan, Notaty Generała Brygady Wielkopolskiej Kawalerii Narodowej z lat 1775-1778, wyd. J.I. Kraszewskiego, Drezno 1871.
  15. Petard Michel, Les Etrangeres au Serwice De La France(1786) /w:/ TRADITION MAGAZINE no 32, 1989.
  16. Petard Michel, Le Cevau-Leger-Lancier Polonais en 1812 /w:/ TRADITION MAGAZINE no 59, 1991.
  17. Radziwiłł Michał Kazimierz, Michała Kazimierza Radziwiłła, Hetmana Wielkiego W. Ks. L. Regulamin Podczas Koła Generalnego Wojskowego opisany /w:/ Kutrzeba S. Polskie Ustawy i Artykuły Wojskowe, Warszawa 1937.
  18. Raspe..(wydawca) praca ozdobiona kolorowanymi ręcznie rycinami p.t. Accurate Vorstellung der Koniglich Polnischen Armee nacht der auf dem im Jahre 1775 gehelten Reichstage fest gesetzen Starke und Uniform aller sowohl in der Krone Pohlen als dem Grossherzogtum Lithauen befindlichen National und teutschen Brigaden, Pulks, Reimenter, Corps, Fahen und Compagnien. Worinnen zur eigentlichen Kenntniss der Uniform bey denen Nationaltrouppen ein Officier, ein Towartschitz und ein Sceregowi, bey den teutschen Regimentern aber ein Officier und ein Gemeiner in volliger Mondour and Armatur auf das accurateste abgebildet sind. Nurnberg, bey Gabriel Nicolaus Raspe. 1781.
  19. Rulikowski Józef, Urywek wspomnień Józefa Rulikowskiego wydany z obszerniejszego rękopisu Warszawa 1862, /w:/ Dzieje wojskowości polskiej do 1831 roku, Warszawa 1949.
  20. Stefańska Zofia, Polskie Ubiory Wojskowe z XVI i XVII w. /w:/ MUZEALNICTWO WOJSKOWE Tom II Warszawa 1964.
  21. Szyndler Bartłomiej, Powstanie Kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994.
  22. Szyndler Bartłomiej,Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991.
  23. Teodorczyk Jerzy, O Genezie Mundurów Wielobarwnych XVIII w. /w:/ MUZEALNICTWO WOJSKOWE, Tom III, Warszawa 1985.
  24. Volumina Legum Tom VIII.
  25. Volumina Legum Tom IX.
  26. Wesołowski Mariusz, Ubiór i wyposażenie Korpusu Polskiego w Armii Rosyjskiej 1793-1794 /w:/ HETMAN Vol.1, Nowy Jork 1993.
  27. Wielecki Henryk, Dzieje Polskiej Rogatywki, Warszawa 1985.
  28. Wielhorski Janusz, Przepis „ubioru” DLA BRYGAD KAWALERII NARODOWEJ I PUŁKÓW STRAŻY PRZEDNIEJ Z 1785 R. /w:/ PRZEGLĄD KAWALERII I BRONI PANCERNEJ Tom IX nr 69 Styczeń-Marzec 1973r.
  29. Wielhorski Janusz, Szable w dłoń, Przyczynki do rodowodów Koronnej Jazdy Polskiego Autoramentu , Zaczem Jazdy Narodowej Koronnej jej O. de Be., ciągłość oddziałowa, filiacje, nazewnictwo, numeracja, dowódcy i przydziały do W.J. wyższego szczebla. (Dawna Broń i Barwa Nr 7, Specjalny, Melochewille- Tarnowskie Góry 1991.
  30. Zalewski Piotr, Szkic do historii ładownic mundurowych Kawalerii Narodowej i Pułków Straży Przedniej, /w:/ Militaria Prace Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich, zeszyt 5, Warszawa 1990.
  31. Zaremba Andrzej, PRZYCZYNKI DO HISTORII UBIORU WOJSK W. KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Z OSTATNICH LAT RZECZYPOSPOLITEJ /w:/ Studia Do Dziejów … Cz.III.

  Pozdrawiam,
  Piotr M. Zalewski

  22 lutego 2010 z 00:11 #8119
  ziółek
  Participant

  kolego !
  to jest forum dyskusyjne a nie praca naukowa. jak będę pisał pracę doktorską to opatrzę ją równie imponującą bibliografią jak w/w. odnośnie twojego pkt.2 „podszewka sukienna” użyta przezemnie nazwa „podszewka” znaczy dokładnie to co znaczy nazwa podszewka!!! nie są to wyłogi, patki etc. etc. a właśnie podszewka!!! miałem ten rajtrok w rękach więc wiem oczym piszę.

  22 lutego 2010 z 11:31 #8120
  Koroniarz
  Keymaster

  Na temat sposobu pisania na forach w kontekście ustaleń historycznych dyskusja toczy się od przysłowiowego zawsze i nie sądzę, by miała być rozstrzygnięta. Proponuję dyskusję w tej mierze kontynuować w wątku Klasyfikacja źródeł wiedzy. Osobiście przychylam się do poglądu, że o ile nie sposób każdej wypowiedzi na forum opatrywać zastrzeżeniami i przypisami, to porządnie napisana bibliografia daje wymianie informacji solidne podstawy. Pomaga też poruszać się w materiałach z okresu, które są mocno rozproszone.

  miałem ten rajtrok w rękach

  Czy mógłbyś proszę ten temat rozwinąć? Tudzież zamieścić zdjęcia? Eksponatów z okresu jest tak niewiele, że każde ustalenie jest niezwykle cenne.

  Piotrze!
  Bardzo ciekawe podsumowanie. Czy mógłbyś bibliografię włączyć również do wątku Literatura przedmiotu?

  Szeregowi i podoficerowie nosili chwasty przy temblakach, prawdopodobnie każda kompania we własnym kolorze

  O ile pamiętam z publikacji dotyczącej temblaków (nie mam jej pod ręką, uzupełnię później), temblaki w dzisiejszym rozumieniu zaczęły się w tym okresie dopiero rozpowszechniać jako dystynkcja wojskowa.

  Pozdrawiam!

  22 lutego 2010 z 20:35 #8123
  DarekDarek
  Participant

  Owszem.
  Podoficerowie mieli prawo do noszenia srebrnego tembaka, za zasługi, za ordynansem królewskim.
  Pzdr.

  22 lutego 2010 z 20:56 #8125
  Prusak
  Participant

  Panowie-w XVIII wikeu cos co bylo podszewka mogło tez stanowic czesc wylogow-mówię tu o tylnej czesci munduru-jezeli poły spinano za pomocą guzika-widoczna podszewka stanowila tez wyłogi-w rozumieniu takim-jaki stosowano np. w epoce napoleońskiej.

  22 lutego 2010 z 21:03 #8126
  Prusak
  Participant

  Przykład,czerwony wełniany boy-jest zarówno podszewka na całości munduru(oprócz ramion)i zarazem wylogami pół(po ich zapięciu na guzik);
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b6f1c75e8d0d93a1.html

  8 marca 2010 z 23:35 #8180
  lmeglnyi@net24.
  Participant

  Witam
  czapka (mitra)oficera grenadierów regimentu gwardii pieszej koronnej do roku 1733
  pozdrawiam
  Władek P.

  12 kwietnia 2010 z 10:16 #8279

  Czołem waszmościom!
  Przepraszam że się wcinam, ale chyba mam trochę ciekawych materiałów ikonograficznych i z czasem coś załączę, ale najpierw muszę się nieco wysilić i poznać mechanizmy wpisywania i wstawiania czegokolwiek.
  Tak wogóle to najbardziej lubię okres napoleoński, jednak od kilku lat chodzi mi po głowie wiek XVIII-zupełnie nie wiem dlaczego . Nawet własnoręcznie zrobiłem blachę grenadiera gwardii z 1732 r. Myślę dokończyć robotę i zrobić resztę.
  Na poczatek tyle. Krzychu

  12 kwietnia 2010 z 12:47 #8283
  Adam Zwoiński
  Participant

  Tak jak pisałem XVIII wiek jest u nas zapomniany dlatego trzeba go wskrzesić, kolega A. Ziólkowski wystapil z cenną incjatywą odtworzenia gwardii koronnej z ok 1730 roku, gorąco popieram ten temat ale w tej chwili nie jestem w stanie zaanagażowac się w jego rekonstrukcję jednak jest to temat otwarty w przyszłości

  19 kwietnia 2010 z 09:33 #8302

  Czy mowa jest o Andrzeju Ź.? Dla tych którzy interesują się gwardią z poczatków czasów saskich mam mały prezencik. Jeśli mi się uda zamieścić fotkę.

  Załączniki:
  19 kwietnia 2010 z 09:55 #8303
  Adam Zwoiński
  Participant

  rewelacja :haha: bardzo ciekawe rysunki ale na czym oparte ? czy może Pan podać źródło ?, osobiście mi bardziej sie podoba umundurowanie gwardii z 1703 niż z 1732. No własnie tak jak pisałem w temacie o piechocie koronnej za Sasów – grenadier nosi wełniane pończochy prawdopodobnie

  O ile pamiętam to kolega ma na imię Adam )) takie, cenne incjatywy trzeba popierać , a tak w ogóle to żałuję, że nasza kinomatografia kręci co roku tuzin prymitywnych komedii zamiast zrobić jakąś ciekawą produkcję poświęconą jakiemuś epizodowi z naszej np XVIII wiecznej historii, często sie zastanawiam czemu tak to wygląda w tym kraju, podobno Polacy są dumni ze swojej historii

  20 kwietnia 2010 z 08:52 #8305

  Czy ktoś spenetrował muzum w Dreźnie? Wątpię. Tam są nasze mitry i inne artefakty z epoki. Czy A.Z może zdobyć fotkę rajtroka z muzem WP. Chodzi o tył i środek. Oraz dobrze by było zrobić, dobre zdjęcie wnętrza czapki-grenadierki z 1732. Potrzebna by była również fotka (przód, tył środek) z torbą która leży w gablocie w muzeum, można by ją też zwymiarować.

  20 kwietnia 2010 z 22:50 #8308
  ziółek
  Participant

  Muszę spróbować. Zwymiarowałem, zważyłem i obfotografowałem pałasz kirasjerski z „gabloty księstwa”, ale z mundurem może być trudniej, jest delikatniejszy:) i mogą obawiać się uszkodzenia, ale porozmawiam i zobaczę.

  21 kwietnia 2010 z 08:49 #8309

  To fajnie, bardzo dzieki. Jak się nie da zdjąć z manekina to przynajmniej fotkę tyłu, fałd. Może wymiary wyłogów na piersi i mankiety. A tutaj dołączam fotki blach gwardii. Jedna to półprodukt a druga blacha to efekt końcowy. Niestety, foty robiłem komórką no i jakość nie jest najlepsza. Jeśli ktoś wie gdzie można wytłoczyć kołpak z niebieskiego filcu. Pewnie u kapelusznika. Niestety w Szczecinie kapelusznicy wymarli.

  Załączniki:

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.