Przepis musztry y obrotow piechoty

Przepis musztry y obrotów piechoty

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Przypominamy niżej opracowany swojego czasu przez Kompanię Woltyżerów „Przepis musztry y obrotów piechoty”, zachowując przy tym pisownię oryginalną. Mimo zachowania oryginalnej, trudniej juz dziś nieco w odbiorze pisowni, jest to niezniemmie obowiązkowa lektura dla wszystkich rekonstruktów tego okresu. Zapraszamy. Zainteresowani znajdą skan całości w zbiorach Polskiej Biblioteki Cyfrowej. Tytuł I. Szykowanie Półku do Boiu. Gdy po wydaniu w Roku 1808 przepisu musztry, dla Piechoty woyska Xięstwa war­szawskiego, …

Saski regulamin piechoty lekkiej z 1810 roku

Saski regulamin piechoty lekkiej z 1810 roku

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Mamy wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić tłumaczenie saskiego regulaminu pie­choty lekkiej z 1810 roku. Tłumaczenia tego dokonał nasz Kolega Sas – Jan Snopkiewicz i udostępnił je, by wzbogacić stronę Kompanii Woltyżerów. Jest to dokument o wielkim znaczeniu, bo w zasadzie jedyny tak szczegółowy ze znanych nam regulaminów lekkiej pie­choty państwa sprzymierzonego z napoleońską Francją. Dla nas dodatkowo ważne jest to, że król Saski był zarazem nominalnie głową Księstwa Warszawskiego. Można więc wnio­skować, …

Woltyzerowie

Walka w szyku rozproszonym w I-szym korpusie armii pod dowództwem marszałka Davouta w 1811 roku

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

  We wrześniu 1811 roku I korpus armii pod dowództwem marszałka Davouta złożony był z natępujących pułków piechoty: 7e, 13e, 15e & 33e régiment d’infanterie légère 12e, 17e, 21e, 25e, 30e, 33e, 48e, 57e, 61e, 85e, 108e & 111e régiment d’infanterie de ligne. Wygląda na to, że generał dywizji Charles Antoine Louis Alexis Morand jest autorem instrukcji, która we wrześniu 1811 roku służyła jako podstawa dla szkolenia …

Karabin wiecznie do czyszczenia

Karabin – wiecznie do czyszczenia

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Oto kilka fragmentów z „Dziennika Podręcznego dla podofficerów i żołnie­rzy”, Drukarnia Xięży Piarów, Warszawa 1807: „W czasie wolnym od słuzby broń rozebrać, obeyrzyć i przeczyszczoną złożyć, bez iey uszkodzenia, równie iak i inne sprzęty, należące do iego ubio­ru; 4 W czasie marszu. Żołnierz nim puści się w drogę, powinien naypierwey dać baczność, ażeby iego broń, odzież, a nadewszystko tornistra, były w dobrym stanie, 5. Przybywszy na nocleg. Przybywszy na mieysce, obetrze naypierw broń, …

Dekret woltyzerski napoleona

Dekret woltyżerski Napoleona

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Zapraszamy do przeczytania tłumaczenia rozkazu Napoleona Bonapartego odnośnie utworzenia kompanii woltyżerskich. Zostało ono przetłumaczone z francuskiego przez Woltyżera Nipiego w miarę jego możliwości. Zachęcamy do zapoznanie się z oryginałem w języku francuskim. Znaleźć można tekst francuski pod tym linkiem: http://www.institut-strategie.fr/ i poszukać tekstu numer 500[1] Zarządzenie o utworzeniu kompanii woltyżerów w każdym batalionie piechoty Paris, 22 ventôse an XII (13 mars 1804)   Titre 1er – Organizacja kompanii woltyżerskich   ARTYKUŁ …

W sprawie mundurow wojska ksiestwa warszawskiego

W sprawie mundurów wojska Księstwa Warszawskiego

Arsenał Piechota Leave a Comment

Wojsko Księstwa Warszawskiego nie posiadało tak jednolitego wyglądu, jak w czasach Królestwa Kongresowego. Złożyło się na to wiele przyczyn, Dorywczość formacji, a w związku z tym zarządzenia organizatorów, reorganizowanie i brak funduszów na przeróbki. Istniały przepisy o umundurowaniu, wydane w dniach 2 marca 1807 r. i 3 września 1810 r.[1], ale istniały raczej na papierze, gdyż życie nie liczyło się z papierowymi zarządzeniami. Przecież różnorodność umundurowania zaznaczyła się zaraz w początku formowania naszego wojska. Zwykło się np. przyjmować jednolite umundurowanie poszczególnych …

PRZEPISY UBIORÓW DLA WOYSK I ADMINISTRACYÓW WOJENNYCH XSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Arsenał Piechota Leave a Comment

Nro. 2, 197. MINISTERIUM WOYNY. Sekretaryat Generalny Bióro Korrespondencyi w Warszawie dnia 3. Mca Września 1810 Roku. JOZEF XIAZE P O N I A T O W S K I, MINISTER WOYNY, Generał Dywizyi, Naczelny DowódzcaWoysk Polskich Xięstwa Warszawskiego, Orderów Wielkiej Wstęgi Legionu Honorowego, wielkiego Krzyża Woyskowego Polskiego, Neapolitańskiego, Orła białego, i innych Kawaler. R O Z K A Z O K Ó L N Y . Przesyłaiąc do wiadomości Woyska, któremu mam zaszczyt …

Nabijanie na 12scie tempow 27

NABIJANIE NA 12ście TEMPÓW

Pitrek Piechota Leave a Comment

Poniższy artykuł jest próbą odtworzenia regulaminowego nabijania karabinu skałkowego z początku XIX stulecia. Tekst jest przepisanym fragmentem „Regulaminu Musztry dla Piechoty Wojska Polskiego” z 1810 roku. Nauka „nabijania na 12 tempów”, służyła do nauczenia rekrutów posługiwania się bronią. (W walce stosowano „nabijanie spieszne” oraz „nabijanie dowolne”, które polegało na wykonaniu komend z nabijania na 12 tempów w szybszy sposób). Można znaleźć tu dokładny opis jak wykonywać poszczególne „poruszenia”, choć w wielu …

Szkola zolnierza

Szkoła żołnierza

Arsenał Piechota Leave a Comment

CZĘŚĆ I. 1. Pierwsza część szkoły żołnierza ile możności pokazywaną będzie każdemu człowiekowi z osobna, gdyby zaś liczba rekrutów i niedoftatek nauczycieli, do tego przymuszały, można naywięcey dwóch albo trzech ludzi wziąć razem; w tym przypadku postawi się ich w ieden szereg, o krok odstępu bez broni. NAUKA PIERWSZA Postawa Żołnierza. 2. (*) Napiętki na równey linii, zbliżone tyle, ile skład człowieka pozwala; nogi mniey otwarte niż kąt prosty, i równo …

Slownik karabin skalkowy an ix

Słownik: karabin skałkowy An IX

Arsenał Piechota Leave a Comment

Słownictwo sprzed 200 lat odchodzi w zapomnienie. Część terminów, które warto znać przypominamy na łamach strony Arsenału. Począwszy od terminów określających konstrukcję zamku skałkowego: 1 – blacha zamkowa 2 – kurek 3 – śruba szczęk kurka 4 – szczęki kurka 5 – krzesiwo 6 – lustro krzesiwa 7 – panewka (zamknięta) 8 – pokrywka panewki 9 – sprężyna krzesiwa