Sygnaly na rogach 1820

Sygnały na rogach (1820)

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Zamieszczamy tekst instrukcji dla tyralierów Królestwa Polskiego. Książka w oryginale jest dwujęzyczna – rosyjska i polska, prawdopodobnie była zapisem instrukcji dla całej armii carskiej w 1820 roku. Sądzę, że może być jakimś śladem instrukcji jegierskich z czasu Księstwa Warszawskiego i przez to uważam ją za cenny dokument świadczący o rozwoju taktyki lekkiej piechoty. Oryginalne wydanie zaopatrzone jest również w serię litografii obrazujących sposób wykonania poszczególnych komend przez batalion. Ponadto zawiera tabele z sekwencjami sygnałów …

Faber du faur o zywnosci lekkich woysk

O żywności lekkich woysk

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

MAŁA WOYNA czyli OPIS SŁUŻBY LETKICH PUŁKÓWW CZASIE WOYNY, przez P. KAPITANA DE GRAND-MAISON, a przez W. PUŁKOWNIKA DZIEWANOWSKIEGO NA POLSKI JĘZYK PRZETŁOMACZONA w WARSZAWIE. 1812 ROZDZIAŁ XXIII: O żywności lekkich woysk. Niebezpieczne położenie lekkich woysk i przeszkodzenie przechodów niepozwala im prawie nigdy odbierać żywności z łatwością od armii, trzeba więc, aby Pułkownik zaradził temu, przez wysyłanie swoich wydziałów dla skupienia zboża i bydła w pobliższych mieyscach, które każe rozdać po kompaniach, gdzie chleb …

Faber du faur podstepy i sposoby lekkich pulkow napad na wies

PODSTĘPY I SPOSOBY LEKKICH PUŁKÓW Napad na wieś

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Lekkie wojska powinny korzystać z wszelkiej pomocy jaka się nadarzy, a najpierwszą pomoc daje im sama natura zsyłając nocne ciemności. Wszelkie napady, rabunki, zasadzki najlepiej przeprowadzić nocą. Jedną z opisanych w „MAŁEJ WOYNIE” akcji jest nocny napad na obóz lub wieś w której stacjonują nieprzyjaciele.   Zacząć akcję trzeba od rozstawienia wojska. Na początku winna maszerować straż przednia złożona z najlepszej piechoty. Przed nimi 20 kroków jeszcze szpica zwana czasem patrolem podoficerskim …

Christian wilhelm von faber du faur podstepy i sposoby lekkich pulkow napad na wies

PODSTĘPY I SPOSOBY LEKKICH PUŁKÓW Napad na obóz

Kompania Woltyżerów Piechota Leave a Comment

Sposób pojmowania funkcji lekkich oddziałów w armiach wojen napoleońskich wywodził się z dawnych jeszcze greckich czy perskich wzorców. Lekkie pułki i wydzielone zgrupowania miały nękać nieprzyjaciela niszczac co się da, wysyłać uciążliwe podjazdy gdzie się da i niweczyć spokój oraz porządek na tyłach przeciwnika. Stopniowo krystalizowała się praktyka formowania samodzielnych oddziałów zdolnych do tych dywersyjnych misji. Charakter tych misji wymagał też specyficznych rodzajów żołnierzy. Piechoty sprawnej fizycznie i celnie …