Pomnik w niegolewie

APEL W SPRAWIE ODBUDOWY POMNIKA W NIEGOLEWIE POŚWIĘCONEGO POLAKOM POLEGŁYM POD SOMOSIERRĄ

sebav15 Aktualności Skomentuj

Pomnik w niegolewie

Niegolewo stanowiące niegdyś ważną ostoję polskości, dotknął los podobny do losu wielu innych siedzib rodowych, które bez historycznego gospodarza, w zapomnieniu odchodzą stopniowo w przeszłość. W Niegolewie stał jedyny w Polsce pomnik poświęcony Polakom walczącym w mundurach szwoleżerskich pod Somosierrą, a wybudowany na podstawie testamentu Andrzeja Niegolewskiego przez jego syna Zygmunta. Tutaj stał prezydent Mościcki. Z miejscowością tą wiąże się wiele innych ważnych wydarzeń związanych z działalnością społeczną bohatera spod Somosierry, który po wojnach napoleońskich broni dobył raz jeszcze: w powstaniu listopadowym. Jakkolwiek pomnik ten został całkowicie zniszczony przez Niemców podczas okupacji, to plany jego i zdjęcia zachowały się w archiwach i zbiorach prywatnych.

 

 

Wierzymy i jesteśmy głęboko przekonani, że w sytuacji, gdy niszczeją pamiątki po wspaniałej przeszłości, a wraz z nimi zaciera się pamięć jego odbudowa pozwoliłaby pamięć tę przywrócić jak też zobrazować związek „między dawnymi a nowymi laty”. Pomnik ten bowiem łączy je w sposób szczególny. Postawiony pod rozbiorami, przez bohatera walk o wolną Polskę, zniszczony podczas drugiej wojny światowej, kiedy przestać istnieć miało nie tylko Państwo Polskie, ale i Polacy jako naród, mógłby zostać szczególne rocznice: dwusetna rocznica szarży pod Somosierrą, następująca po niej dwusetna rocznica kampanii 1809, w której szwoleżerowie gwardii brali czynny udział oraz siedemdziesiąta wybuchu drugiej wojny światowej i kampanii wrześniowej, w której biły się trzy sformowane w dwudziestoleciu międzywojennym pułki szwoleżerów.

Odbudowa pomnika pozwoliłaby ukazać ciągłość walk o niepodległość, oraz dać wyraz szacunku pokolenia wolnej Polski dla tradycji.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich osób i instytucji, którym bliska jest historia z apelem o wsparcie tego zamierzenia w formie organizacyjnej, finansowej, lub innej.

Marcin Piontek
Przewodniczący Zarządu
Arsenał – Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831

Warszawa, środa, 29 października 2008 r.

 

 

Moscicki w niegolewie apel w sprawie odbudowy pomnika w niegolewie poswieconego polakom poleglym pod somosierra